Translate

zaterdag, november 27, 2010

Pijnbehandeling | Actie Potentiaal Simulatie

Actie Potentiaal Simulatie (APS)


Pijnbehandeling in beeld
APS Therapy BV
Nederland

Ressenerbroek 20A
6666 MR Heteren
Nederland

E info@apstherapy.com
T 026 47 90 900
F 026 47 90 909
I http://www.apstherapy.com

Pijntherapie binnen bereik van iedereen!

 • Eenvoudig in gebruik
 • Volkomen veilig
 • Pijnloos
 • Betaalbaar

Deze eigenschappen maken dat APS Therapy™ al jaren toonaangevend en marktleider is op gebied van microstroom therapie. Een jarenlange ontwikkeling heeft APS Therapy™ op het niveau gebracht dat wereldwijd de therapie met veel succes wordt toegepast in pijnklinieken, ziekenhuizen, artsen- en therapiepraktijken en natuurlijk niet te vergeten, bij de mensen thuis.

Het ontstaan van APS Therapy™

APS Therapie™ is in de beginjaren ‘90 in Zuid Afrika uitgevonden. Het idee ontstond na het lezen van een artikel over het lichaamseigen actiepotentiaal in een medisch tijdschrift. Dit signaal - het lichaamseigen actiepotentiaal - is zo belangrijk voor het lichaam dat alle lichaamsprocessen met impulsen van dit actiepotentiaal werken. Het aanbieden van dit zenuwsignaal zou de pijn kunnen verlichten of zelfs volledig kunnen uitbannen.
"Het prototype van het APS-apparaat werd als eerste gebruikt om iemand te behandelen wiens beide ellebogen volledig verbrijzeld waren door een vliegtuigongeluk. De pijnverlichting die door deze behandeling bewerkstelligd werd was fenomenaal."
Onderhand is de apparatuur FDA en CE goedgekeurd.De APS-apparaten zijn verkrijgbaar in de compact, therapeuten- (APS MK 1.4 / MK 2.4) en particuliere versie (APS MK 4).

APS Therapy™ opleiding

APS Therapy™ verzorgt reeds jaren opleidingen en training voor mensen die meer te weten willen komen over de APS therapie. Er verschillende mogelijkheden u te verdiepen in de materie. Het niveau loopt uiteen van een middagtraining voor mensen die de beginselen willen leren voor de eigen behandeling tot een opleiding van een jaar waarin iemand opgeleid wordt tot een professionele therapeut. Er zijn dus mogelijkheden genoeg om meer te weten te komen over APS.

Toepassen van APS

Het apparaat genereert een elektrische microstroom met een positieve amplitude, die het natuurlijk actiepotentiaal van de celwand benadert. Deze stroom is een gelijkstroom van lage intensiteit, uitgedrukt in microampère. Daarom is APS te classificeren als Microcurrent Electrical Therapy (MET). Een dergelijke microstroom kan op een eenvoudige en veilige manier aan het menselijk lichaam toegediend worden.

APS maakt gebruik van electroden om het signaal aan het lichaam door te kunnen te geven. Deze electroden zijn meestal kleefelectroden, die eenvoudig hergebruikt kunnen worden. APS Therapy™ raadt aan hier de PALS electroden van Axelgaard te gebruiken daar deze getest zijn op biocompatibiliteit samen met APS.

De electroden worden zodanig op het lichaam aangebracht, dat het te behandelen gebied zich tussen de zwarte en rode electroden bevindt. Er gaat dan een microstroom in de vorm van de actiepotentiaal lopen van het ene electrodenpaar naar het andere. Deze microstroom loopt dan ook door het lichaam.

Het specifiek behandelen van een pijnplek is niet altijd noodzakelijk. Daarom volstaat bijvoorbeeld bij Fibromyalgie en ME de basisbehandeling in combinatie met de behandeling van het immuunsysteem. Hierdoor vermindert de pijn in het hele lichaam zonder dat er een specifieke pijnplek wordt behandeld.

APS wordt per dag maximaal behandeltijd 32 minuten gebruikt.

Na de behandeling blijft de pijn weg of is blijvend afgenomen, doordat natuurlijke pijnstillers zijn vrijgemaakt en het zelfgenezend vermogen van het lichaam is gestimuleerd. De behandeling kan worden afgebouwd of gestopt.

Het gebruik van pijnstillers kan de effectiviteit van APS verminderen.

Bewezen werking op celniveau

Wetenschappelijk en klinisch onderzoek heeft aangetoond dat de in APS Therapy™ toegepaste elektrische energie significante biochemische reacties veroorzaakt op het niveau van de cel.

APS bevordert de productie van ATP = adenosine trifosfaat fors (500% - 800%). ATP speelt een hele belangrijke rol in de energie huishouding van het lichaam. Bovendien is uit wetenschappelijk onderzoek gebleken dat onder invloed van APS veel meer pijnstillende stoffen, zoals bèta-endorfine en leucine-enkefaline in het lichaam worden vrijgemaakt.

Contra-indicatie

APS Therapy™ mag niet toegepast worden bij:
 • Personen met elektrische implantaten (pacemaker, enz)
 • Personen die lijden aan epilepsie
 • Personen die lijden aan kanker
 • Kinderen beneden de leeftijd waarop zij kunnen aangeven wat zij voelen
 • Personen die zwanger zijn
 • Personen met recentelijk hersen- of hartinfarct of acute trombose
Kortom, APS Therapy™ is een mogelijkheid voor het behandelen van uw pijn!

Enhanced by Zemanta

Infrasound | Physio Acoustic Sound Therapie

Infrasound | Physio Acoustic Sound Therapie (PAS)Next Wave Benelux

Hoefslag 11a
5411LS Zeeland (N.Br.)
Nederland

T 0486 45 37 27
F 0486 45 20 41
I http://www.nextwave-benelux.nl

Beter worden via laagfrequente geluidenergie

Physio Acoustic Sound Therapie is een Finse ontwikkeling. De PAS therapie ondervind je door plaats te nemen op een speciale stoel danwel bed, waarin luidsprekers zijn ingebouwd. Zowel de stoel als het bed zijn gekoppeld aan een PC, die de specifieke programmamodules met vooraf ingestelde laagfrequentie geluidsgolven kan afspelen (27-113 Hz). Zowel de stoel als het bed zij zo ontworpen dat de geluidsgolven optimaal via een gepatenteerde methode in het lichaam doordringen.

Physio Acoustic Sound Therapie verhoogt de energie in het lichaam tot op celniveau. Liggend op de stoel danwel bed worden via de ingebouwde luidsprekers de laagfrequente gluiddsgolven gedurende de tijdsduur van een programma afgespeeld. In die tijd beïnvloedt de laagfrequente geluidenergie alle organen en weefsels van het lichaam. Als de energie niet goed aanslaat in ons lichaam kunnen orgaan- en weefselfuncties stagneren met verzuring van het celmilieu als gevolg. En verzuring betekent achteruitgang van orgaan- en weefselkwaliteit.

De programmamodules zijn zo geprogrammeerd dat deze laagfrequente geluidenergie dezelfde frequentie heeft als de doelorganen en -weefsels. Hierdoor verhoogt de trilingswaarde van organen en weefsels. Dit heeft een gunstig effect op de afvoer van afvalstoffen. Met als gevolg dat Physio Acoustic Sound Therapie goede invloed heeft op bloedsomloop en vochtregulering. Waardoor organen en weefsels vermindert kans hebben op verzuring. Immers vers bloed komt waar het niet kon komen en afvalstoffen worden afgevoerd.

Sertonine, het hormoon waar je blij van wordt

Door de Physio Acoustic Sound Therapie is ons lichaam in staat om serotonine aan te maken. De adrenaline in ons lichaam neemt af. Het lichaam kan ontspannen en beter functioneren. De Physio Acoustic Sound Therapie is een ‘must’ voor iedereen na een dagelijks blootstelling aan belastende (sport-)inspanning.

Het effect van PAS therapie:
 • bevordert de doorbloeding
 • ontspant de spieren
 • reduceert pijn
De Amerikaanse FDA (Food and Drug Administration) heeft de PAS therapie officieel erkend. In vakliteratuur worden praktijkervaringen met heilzame effecten beschreven als ontspanning, pijnbestrijding, stimulering van de bloedsomloop.

Ook in Nederland zijn meerdere medisch wetenschappelijke onderzoeken opgestart om de effecten van PAS-therapie aan te tonen.

PAS therapie wordt op dit moment - alfabetisch - ingezet bij:
 • instellingen voor gehandicapten
 • pijnkliniek
 • revalidatiecentrum
 • therapiepraktijken
 • verzorgings- en verpleeghuis

Live-demonstratie van PAS

Het is mogelijk een bezoek te brengen aan de showroom in Zeeland (Noord-Brabant) voor een demonstratie. U kunt nadere uitleg krijgen over PAS en de verschillende mogelijkheden die het biedt.

U kunt PAS zelf ervaren. Bel ons voor een afspraak. Wij laten u graag zelf ervaren wat PAS voor u en uw cliënten kan betekenen. Tegen een sterk gereduceerd tarief van € 12,50 ervaart u Physio Acoustic Sound Therapie. Hiervan wordt € 2,50 gestort in een speciaal fonds.

Ervaringen met PAS

“Physio Acoustic Sound Therapie heeft mij af geholpen van pijn en stress en zorgt ervoor dat ik weer doorslaap.” Neem de tijd en bekijk de video's die blijk geven van de positieve ervaringen van de PAS therapie en de daarbij behorende goede resultaten: pijnvermindering, spierontspannend en verbeterde doorbloeding. Immers een stilstaande circulatie in weefsel en organen geeft aanleiding tot verzuring van het interne celmilieu met alle levensbedreigende gevolgen van dien.

Kortom, er is niets zo belangrijk om pijnvrij door leven te gaan en PAS biedt u de mogelijkheid het te laten gebeuren!

zaterdag, september 18, 2010

Burnout: holistische benadering met kinesiologie

Burnout, een specifieke vorm van stress

De drie samenhangende kenmerken van burnout:
 1. Emotionele uitputting: Verlies van energie en het gevoel dat de emotionele reserves zijn uitgeput.
 2. Depersonalisatie: Ontwikkelen van een negatieve en cynische houding tegen over de medewerkers en het werk.
 3. Gevoelens van afnemende competentie: Je hebt het gevoel minder goed te presteren en minder succesvol in je werk te zijn.
Burnout betekent zoiets als afgebrand, uitgeblust en emotioneel uitgeput zijn.Als de oorzaak weggenomen wordt blijven bij burnout de verschijnselen.
Men kan de balans niet hervinden.

Burnout ontstaat ook meestal door een opeenstapeling van stressoren en frustraties over een lange termijn, meestal over jaren.

http://snipurl.com/147drj

Laten we deze "samenhangende kenmerken van burnout" eens aanvoelen: emotie - verminderde focus - verlies van doelmatigheid.

Het dieptepatroon dat hier herkenbaar is, is de idee dat het puur om denken-gevoel gaat. Wees eerlijk, denken-voelen is slechts een deel van het spectrum, van het geheel. Je kunt je probleem (burnout) vanuit het pragmatische proberen te tackelen, maar je kunt ook een holistische kijk op het probleem nemen.

Wat is een holistische benadering van Burnout? - De holistische benadering gaat ervan uit dat de een probleem een verstoring is van een geheel. De gehele mens is een fysieke, psychisch-emotionele en spirituele eenheid. Dit betekent dat als er op een van deze gebieden een verstoring - of opeenvolging van verstoringen - ontstaat dit invloed heeft op de andere gebieden. Bij het balanceren van deze verstoring(en) zullen daarom al deze gebieden in het plaatje worden meegenomen.

Het Universum is niet zo rechtlijnig als wij denken
- Het komt maar al te vaak voor dat onze verklaring van de "wereld" beperkt wordt door de uitgangspunten van ons denken. Denk aan Copernicus, Newton, Einstein. Alles is uiteindelijk "relatief" ... Relatief: betrekkelijk, of afhankelijk (relatie).

Gespecialiseerde kinesiologie is een vorm van energetische healing, die deze benadering ondersteunt. Gebruikmakend van de manuele spiertest, krijgt de practitioner van gespecialiseerde kinesiologie direct inzicht aan welk gebied aandacht te schenken.

Door af te stemmen op het geheel, krijgen we ook informatie van het geheel. En krijgen we de gelegenheid dat te doen wat voor deze persoon, met deze vorm van burnout het meest geschikt is.

Toegepaste en Gespecialiseerde Kinesiologie kennen de Gezondheidsdriehoek als basis voor mogelijke interventies: Chemie, Structuur, Emotie. Leidend daarin is energie (chi)!

Neem nou bijvoorbeeld de invloed van ...
 • Chemie: Tekort aan Vitamine B12, B6 en B9 zou oorzaak kunnen zijn van alle vermoeidheidsverschijnselen;
 • Structuur: Beperkte of geblokkeerde beweging van schedelbeenderen zou dyslexie (leef-blindheid) op kunnen leveren;
 • Emoties: Niet herkende gevoelens en emoties kunnen je beperken van geboorte tot het graf;
 • Energie: Niet goed doorstromende energie, kan leiden tot het futloos voelen.
De bedoeling van dit schrijven, is u bewust te maken van een mogelijke holistische benadering, Een benadering, die ik voor elk probleem - dat zich in het leven kan voordoen - voorsta. Let wel: de mogelijkheid bestaat dat burnout een verzamelnaam is voor een bepaald ervaren. Net zoals fibromyalgie een verzamelnaam is van een belevingsbeeld.

Huib Salomons, Beoefenaar Gespecialiseerde kinesiologie: orthokin.nl
------

dinsdag, september 14, 2010

Schoonheid van manueel spiertesten

Beauty is in the Eye of the Beholder

"Schoonheid wordt alleen ervaren door degeen die het ervaart". Ja, en nu? Van dag één, dat ik spiertesten mocht ervaren, wist ik dat dit mijn ding was. "Hoe werkt dat?" en "wat kan ik er mee?" waren vragen voor mij vanaf dag één.

Mijn eerste ervaring met spiertesten was nogal "zwak" te noemen. Ik merkte niet eens waar het om ging! Totdat ik merkte, dat het van "zwak" naar "sterk" kon gaan door op een paar acupressuurpuntjes 1) te drukken, neurolymphatische punten te drukken of neurovasculaire puntjes vast te houden. Dat was boeiend en boeit mij nog steeds. Zeker nu ik weer acupressuur aan het bestuderen/practiceren ben en de "sterke" effecten ervan waarneem. 2)

Het kostte mij vijf jaar om het zelfvertrouwen te hebben - wat ik nu heb - in mijn spiertesten. Ik bén nu een spiertester. In die tijd heb ik heel wat cursussen gevolgd en speel nu met de mogelijkheden. Het is van mij!

Spelen met spiertesten - Al hoewel ik met mijn intentie/focus een spiertest kan veranderen van kwaliteit ("zwak", "sterk"), weet ik dat ik - als spiertester - eerst en vooral moet accepteren wat er is. Vaak is de testpersoon niet genoeg ontspannen om in mijn energiespel mee te gaan. Het verder en dieper laten ontspannen van de testpersoon is daarbij van belang.

Want zodra je je meer en meer ontspant zul je - als je genoeg ontspannen bent - merken dat je energieveld zich uitbreidt. Je probeert niet meer de situatie onder controle te houden en je opent je zelf voor het mirakel dat het eindproduct heet van Gespecialiseerde Kinesiologie: "Je voelt je anders".

"The Beauty of Muscle Testing" - Over schoonheid valt niet te twisten. Het zijn de beleving en de bereidheid van degeen die ervaart - de mate waarop deze zich opent -, die maken dat er sprake is van schoonheidbeleving. Het kunnen spelen met de spiertest, het kunnen duiden van de betekenis van de spiertest en het ervaren van de verandering - die optreedt na verificatie met de spiertest - maken dat élke spiertestsessie een bijzondere sessie is.Het resultaat is een uiting van de energieën die in de ruimte (van jou en mij), danwel in de wereld aanwezig is.

Huib Salomons - Practitioner Specialized Kinesiology
--------------------------------
 1. Acupressuurpuntjes zijn niet anders dan acupressuurpunten die norrnaal met naalden worden behandeld.
 2. Jaren geleden heb ik de "Gateway Initiation Procedure" van Richard Holding gevolgd en heb daar - zoals iedereen die mij kent - mijn eigen werkwijze bij gemaakt. De eerste, voorlopige indruk van deze werkwijze is dat "zwakke plekken" zeer snel worden gecorrigeerd. Het is een beetje technisch en het vergt kennis van de ligging van de verschillende acupressuurpunten, "I love/enjoy doing it"

RSS-feed: Multiply

•.


Enhanced by Zemanta

woensdag, september 01, 2010

Practitioners Kinesiologie waar zijn jullie?

Zoeken bij kaarslicht

Ik kreeg een telefoontje van iemand die op zoek was naar een Practitioner (gespecialiseerde) Kinesiologie voor een specifiek lichamelijk probleem. De persoon belde vanuit Den Haag en ik woon/werk in Apeldoorn. Dat is nogal een eind reizen om getest te worden (vind ik). Dus bood ik aan om adressen van concullega's in Den Haag te zoeken. De persoon had me al ingeseind dat het "zoeken was bij kaarslicht".

Het bleek inderdaad moeilijk om goede adressen te vinden van concullega's. En wel om diverse redenen:
1. De concullega's staan niet in Google/Yahoo/Bing.
2. De aanwezige concullega's waren mij onbekend.
3. De aanwezige concullega's voldeden niet aan de doelgroep.

Doorverwijzen

Natuurlijk zocht ik op http://www.ki-net.nl.
Uiteindelijk koos ik een adres van iemand, die ik wel vond en aan de doelgroep voldeed, en verwees ik toch naar mijn directe kennissenkring in en rondom Den Haag.

Practitioners Kinesiologie waar zijn jullie?

Jammer, dat je jezelf als practitioner niet kenbaar maakt!
Of zijn er toch andere lijsten waar ik (en anderen) niet van weet?Huib Salomons – Practitioner Gespecialiseerde Kinesiologie Apeldoorn

Enhanced by Zemanta

vrijdag, juli 09, 2010

dyslexie | kinesiologie | body mind spirit | spiertest

Dyslexie pakken we aan met kinesiologie

Wat doe je met dyslexie?

Dyslexie betekent letterlijk: "niet kunnen lezen". Bij dyslexie kunnen zowel lees- als spellingsproblemen voorkomen, maar deze komen ook los van elkaar voor. Officieel wordt dyslexie in Nederland aangeduid als:

"Een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau." http://snipurl.com/z6w7m

Wat doe je met kinesiologie?

Kinesiologie betekent letterlijk: "de kennis van het bewegingsapparaat". Toegepaste / Gespecialiseerde Kinesiologie gebruikt de kunst van het spiertesten om informatie te krijgen over het welbevinden van Body Mind Spirit. Deze informatie toont zich meestal als "onbalans", maar dit is vooral afhankelijk van de vraagstelling.

Zo wordt de spiertest "zwak" genoemd als bij uitvoering van de test geen weerstand wordt ervaren en "sterk" genoemd als de spiertest bij uitvoering van de test wél weerstand wordt ervaren.

Door de beginwaarden te herkennen - het resultaat van basis-spiertesten - weet je aan het eind van de kinesiologiesessie of er wel veranderingen zijn opgetreden door het herkennen van de eindwaarden - het resultaat van de eind-spiertesten.

Hoe kan dyslexie zich uiten bij een spiertest?

 • Hersenhelftcoördinatie-test. Kijken naar een X en test, kijken naar een || en test. De eerste test moet sterk testen en de tweede test zwak, anders is er werk aan de winkel.

 • Kruiscoördinatie-test. Armen en benen in homolaterale en kruisrichting met elkaar testen. Deze moeten sterk testen, anders is er werk aan de winkel.

 • Dehydratie (Water) test. Trek aan een plukje haar op de schedel en test. Deze moet sterk testen, anders .. is er werk aan de winkel.

 • Gaits-test. Omvat de "bal van de voet" en test. Deze moet sterk zijn, anders ...

 • Reactiviteit-test. Houdt de hand boven de kruin van het hoofd en test. Deze moet sterk testen, anders ...

 • Adem-test. Houdt de adem in en test. Dit moet sterk testen, anders ...

 • Ogen-test. Beweeg de ogen in een van de acht richtingen en test elke situatie. Laat de testpersoon dichtbij kijken en test. Laat de testpersoon ver weg kijken en test. Deze moeten sterk testen, anders ...

 • Switching. De uitgevoerde testen geven een verward beeld. Er is werk aan de winkel.

Dit zijn zo wat testen die bij mij opkomen als ik dit opschrijf. Als je bovenstaande testen op de keper bekijkt, dan zal het je opvallen dat we eigenlijk testen hoe de neurologie haar uitwerking heeft op een bepaalde actie. Het is de kunst van de beoefenaar van Toegepaste / Gespecialiseerde Kinesiologie om deze reactie anders te laten zijn (en liefst blijvend).

Dus de toegevoegde waarde van de beoefenaar van Toegepaste / Gespecialiseerde Kinesiologie is verandering aan te brengen in de neurologische paden (neurological pathways) op zo'n manier dat "aangeleerde" mechanismen - die beperkende werking van het zenuwstelsel tot resultaat hebben - herkend en opgelost worden en daarbij evenwicht brengend in Body Mind Spirit.

Nu is het het voor de welwillende lezer een kleinigheid op te merken, dat het deelgebied "dyslexie" zich heel gemakkelijk laat uitbreiden op alle vormen van belastingen waarbij het lichaam op neurologisch gebied aanpassingen moet doen om het leven - zoals het zich aanbiedt - aan te kunnen. Te denken valt aan alle vormen van "pijn, angst en angst voor pijn" (Three in One Concepts).

"Alles kan alles repareren, als het aangebodene maar van toepassing is"

De drieeenheid "Body Mind Spirit" laat zich in het Nederlands ruim vertalen naar: Lichaam, Denken/Voelen, Weten/Intuitie. Hieruit kun je gevolg trekken dat het werkgebied van een beoefenaar van Toegepaste / Gespecialiseerde Kinesiologie net zo breed of smal is als het interessegebied van de aanbieder. Sommigen houden het bij Bach (homeopathie) en essences, anderen doen liever lichaamswerk, acupressuur (o.a. NAET) en/of neurolinguistisch programmeren.

Het vinden van de juiste beoefenaar

Kortom: Het gaat erom voor de zoeker een "juiste" beoefenaar te vinden. Deze laat zich definiëren als "diegene die in staat is om de ongewenste spiertestreactie blijvend in een gewenste spiertestreactie om te zetten".

Huib Salomons - beoefenaar Gespecialiseerde Kinesiologie - Apeldoorn 2010-07

woensdag, juni 09, 2010

Structurele Integriteit | Rolfing | Anatomy trains | connective tissue

Focus is alles, het bepaalt de mate van succes van je actie.


Structurele Integriteit (Structural Integrity) heeft alles te maken met het bindweefselcomplex (connective tissue) dat alles omgeeft. Of het nu bloedvaten zijn, spieren, organen, alles is omgeven door bindweefsel. Mijn speurtocht naar optimale impact van een behandeling brengt mij op het werkgebied van Rolfing, Anatomy Trains en Acupunctuur.

Rolfing versus Anatomy Trains
– Lezend tussen de regels door is er een onderscheid te maken tussen de werkwijze van Rolfing en die van Anatomy Trains. Namelijk het onderkennen van spanningspaden waarlangs de structuur van het lichaam haar spanning vasthoudt (AT) of niet (Rolfing). De ontwikkelaar van Anatomy Trains - Thomas W. Meyers - is een "rolfer" en heeft als doel door te werken met deze "paden" het giswerk uit het systeem te halen. www.anatomytrains.com
Anatomy Trains zijn onderkende longitudinale lijnen (lijnen van boven naar beneden, meridianen) waarlangs de spanningopbouw haar uitwerking heeft. Ze kunnen oppervlakkig blijven of afwisselend oppervlakkig en dan diep – of vice versa – verlopen. De plekken waar dit kan gebeuren zijn te vinden waar de diepe en oppervlakkige lagen bij elkaar komen, bijvoorbeeld ASIS.
Het doel van beide methoden is om een evenwichtige Structurele integratie te bewerkstelligen door bij de behandeling de aandacht voornamelijk op het bindweefselcomplex te richten en deze te "ontspannen".
Structurele spanning integriteit (Tensegrity) – De term 'tensegrity' wordt toegeschreven aan Buckminster Fuller. Fuller is onder andere bekend door zijn geodetische koepels, welke hij ontwikkelde op basis van de concepten die gedemonstreerd worden door Snelson door middel van zijn structuren. Het bindweefselcomplex heeft bij Anatomy Trains de functie de spanningsintegriteit (Tensegrity) te handhaven. In het boek wordt – bijvoorbeeld – gewezen op het feit dat het skelet zonder bindweefsel zonder meer uit elkaar zou vallen. Het bindweefselcomplex (connective tissue) is hierbij te vergelijken met de flexibele staalkabels die de trekkrachten moeten opvangen, en het skelet de druk.
En wat doet Acupunctuur hierbij. Het schijnt dat veel van de werking van acupunctuur is gelegen aan de ligging van acupunctuurpunten in het bindweefsel. Het is derhalve denkbeeldig dat Shiatzu, Sotai, Tuina en andere ook door inwerking op het bindweefselcomplex de positieve uitwerking van dergelijke behandelingen is terug te voeren.

Lees ook: "Tensigrity | Anatomy Trains | Connective tissue"

Huib Salomons - Practitioner Gespecialiseerde Kinesiologie
Reblog this post [with Zemanta]

maandag, februari 01, 2010

pH-waarde in bloed is voorwaarde voor een gezond leven

Basentabs van Pascoe: helpers om zuur/basen-evenwicht te bewaren. _ Bij het herstellen van een verstoord evenwicht is het aanpassen van het voedings-patroon essentieel. Het dieet zal minder zuurvormende voedingsmiddelen moeten bevatten en meer basen-vormende. Er zijn op internet wel lijsten te vinden van allerlei producten en hun pH-waarde. Basentabs van Pascoe vullen aan waar het in het dieet wellicht aan schort.

In grote lijnen komt het neer op het volgende:
** Bij het bevorderen van een evenwichtige zuur/basen-verhouding dienen geconcentreerde en calorierijke producten zoveel mogelijk te worden vermeden. Daaronder vallen eiwitten (vlees, vis, schaaldieren, ei, kaas, noten (niet amandelen), melkproducten en vetten) en koolhydraten (granen, bloem, bonen, erwten, brood, suiker).

** Roken en alcohol-gebruik kunnen beter worden vermeden evenals het gebruik van sommige medicijnen.

** Bij het bevorderen van een basenoverschot zijn vruchten en groente belangrijke leveranciers van mineralen als calcium, magnesium, kalium en natrium.

Basentabs van Pascoe: vullen aan waar het in het dieet wellicht aan schort. Met Basentabs wordt het gewenste basenoverschot gecreëerd, zodat de zuurgraad van het bloed wordt verlaagd en de patiënt zich weer stukken beter gaat voelen.

Contact: SanoPharm Nederland bv | Prins Hendrikweg 2 | 3771 AK Barneveld | T 0342 42 07 14 | F 0342 42 06 46 | E info@sanopharm.com

Verleng je leven: houd de zuurgraad in je bloed op niveau

Ik schrijf dit artikel, omdat ik zaterdag (30-1-2010) weer eens bij Sanopharm in Barneveld ben geweest. (http://www.sanopharm.com). Hoogtepunt van de dag was "Basentabs van Pascoe helpen zuur-basenevenwicht te bewaren". Gepresenteerd door mw. Michaela Bartz.

Het verhaal van Michaela was zeer verhelderend, logisch en makkelijk te volgen. Ook al was de voertaal Duits. Wat zij in principe vertelde was "het lichaam heeft tot taak, het zo goed en zo kwaad als het kan in balans houden van de zuur/base balans (pH-waarde) in het bloed van 7,4 +/- 0,04".

Lenen van de bank: Afgifte bicarbonaten

Vraag: "Wat gebeurt er als de zuur/base balans niet wordt aangevuld via voeding, beweging en psyche?"
Antwoord: "Dan gaat het lichaam electrolyten uit het weefsel met de " te hoge" zuurgraad in het bloed te binden. Deze ultieme vorm van "wisselgeld" is via bicarbonaat (HCO2 in verbinding met Ca, Na, Mg, K)". Bicarbonaten verlagen de zuurgraad door zuren aan zich te binden.
Zoals gezegd zo goed en zo kwaad als het kan. Dit kan niet voor altijd goed gaan zonder schade. Deze uitwisseling heeft altijd verzuring (ACIDOSE) als uitwerking. Het omgekeerde van acidose is, ALKALOSE. De zuur/balans in het bloed stijgt dan boven de 7,4. Dit zal niet zo'n vaart lopen, want het meeste voedsel dat wij eten heeft een neiging om zuur (lager dan 7,4) in waarde te zijn.

Als het lichaam met moeite de waarde (+/- 7,4) kan bewaren, zal het deze pH waarde in het bloed niet kunnen garanderen. Als de pH-waarde zakt krijgen we eerst de GECOMPENSEERDE, dan LATENTE en uiteindelijk CHRONISCHE acidose. Het lenen van de bank (het weefsel) kan niet ongestraft door blijven gaan, dat snap je!

Roofbouw: Alle weefsels zijn hieraan onderhevig

Als de voeding, beweging en psyche (stress) niet aanvullend zijn, dan wordt er alleen maar geleend en uitputtingsverschijnselen zullen optreden. Alle weefsels zijn hieraan onderhevig. Zo ook de botstructuur. En het uitputten/stoppen van aanvoer van calcium, natrium en kalium naar de botten heeft OSTEOPOROSE tot gevolg. Nu is er altijd wel verminderde botbouw te verwachten op latere leeftijd, maar uitputting van door te lage pH-waarde in het bloed - zoals boven beschreven - heeft een versnelling van afbraak en stoppen van opbouw van botopbouw tot gevolg.

Osteoporose is slechts één van de voorbeelden die een verlaagde pH-waarde in het bloed tot gevolg heeft.

"Ik ben er van overtuigd dat ook de basis-spanning van de bloedvaten (die zich laat meten in de diastole-fase) door controle van de pH-waarde in het bloed kan worden genormaliseerd.
"

Huib Salomons, Practitioner Specialized Kinesiology _


Reblog this post [with Zemanta]