Translate

zaterdag, november 27, 2010

Pijnbehandeling | Actie Potentiaal Simulatie

Actie Potentiaal Simulatie (APS)


Pijnbehandeling in beeld
APS Therapy BV
Nederland

Ressenerbroek 20A
6666 MR Heteren
Nederland

E info@apstherapy.com
T 026 47 90 900
F 026 47 90 909
I http://www.apstherapy.com

Pijntherapie binnen bereik van iedereen!

  • Eenvoudig in gebruik
  • Volkomen veilig
  • Pijnloos
  • Betaalbaar

Deze eigenschappen maken dat APS Therapy™ al jaren toonaangevend en marktleider is op gebied van microstroom therapie. Een jarenlange ontwikkeling heeft APS Therapy™ op het niveau gebracht dat wereldwijd de therapie met veel succes wordt toegepast in pijnklinieken, ziekenhuizen, artsen- en therapiepraktijken en natuurlijk niet te vergeten, bij de mensen thuis.

Het ontstaan van APS Therapy™

APS Therapie™ is in de beginjaren ‘90 in Zuid Afrika uitgevonden. Het idee ontstond na het lezen van een artikel over het lichaamseigen actiepotentiaal in een medisch tijdschrift. Dit signaal - het lichaamseigen actiepotentiaal - is zo belangrijk voor het lichaam dat alle lichaamsprocessen met impulsen van dit actiepotentiaal werken. Het aanbieden van dit zenuwsignaal zou de pijn kunnen verlichten of zelfs volledig kunnen uitbannen.
"Het prototype van het APS-apparaat werd als eerste gebruikt om iemand te behandelen wiens beide ellebogen volledig verbrijzeld waren door een vliegtuigongeluk. De pijnverlichting die door deze behandeling bewerkstelligd werd was fenomenaal."
Onderhand is de apparatuur FDA en CE goedgekeurd.De APS-apparaten zijn verkrijgbaar in de compact, therapeuten- (APS MK 1.4 / MK 2.4) en particuliere versie (APS MK 4).

APS Therapy™ opleiding

APS Therapy™ verzorgt reeds jaren opleidingen en training voor mensen die meer te weten willen komen over de APS therapie. Er verschillende mogelijkheden u te verdiepen in de materie. Het niveau loopt uiteen van een middagtraining voor mensen die de beginselen willen leren voor de eigen behandeling tot een opleiding van een jaar waarin iemand opgeleid wordt tot een professionele therapeut. Er zijn dus mogelijkheden genoeg om meer te weten te komen over APS.

Toepassen van APS

Het apparaat genereert een elektrische microstroom met een positieve amplitude, die het natuurlijk actiepotentiaal van de celwand benadert. Deze stroom is een gelijkstroom van lage intensiteit, uitgedrukt in microampère. Daarom is APS te classificeren als Microcurrent Electrical Therapy (MET). Een dergelijke microstroom kan op een eenvoudige en veilige manier aan het menselijk lichaam toegediend worden.

APS maakt gebruik van electroden om het signaal aan het lichaam door te kunnen te geven. Deze electroden zijn meestal kleefelectroden, die eenvoudig hergebruikt kunnen worden. APS Therapy™ raadt aan hier de PALS electroden van Axelgaard te gebruiken daar deze getest zijn op biocompatibiliteit samen met APS.

De electroden worden zodanig op het lichaam aangebracht, dat het te behandelen gebied zich tussen de zwarte en rode electroden bevindt. Er gaat dan een microstroom in de vorm van de actiepotentiaal lopen van het ene electrodenpaar naar het andere. Deze microstroom loopt dan ook door het lichaam.

Het specifiek behandelen van een pijnplek is niet altijd noodzakelijk. Daarom volstaat bijvoorbeeld bij Fibromyalgie en ME de basisbehandeling in combinatie met de behandeling van het immuunsysteem. Hierdoor vermindert de pijn in het hele lichaam zonder dat er een specifieke pijnplek wordt behandeld.

APS wordt per dag maximaal behandeltijd 32 minuten gebruikt.

Na de behandeling blijft de pijn weg of is blijvend afgenomen, doordat natuurlijke pijnstillers zijn vrijgemaakt en het zelfgenezend vermogen van het lichaam is gestimuleerd. De behandeling kan worden afgebouwd of gestopt.

Het gebruik van pijnstillers kan de effectiviteit van APS verminderen.

Bewezen werking op celniveau

Wetenschappelijk en klinisch onderzoek heeft aangetoond dat de in APS Therapy™ toegepaste elektrische energie significante biochemische reacties veroorzaakt op het niveau van de cel.

APS bevordert de productie van ATP = adenosine trifosfaat fors (500% - 800%). ATP speelt een hele belangrijke rol in de energie huishouding van het lichaam. Bovendien is uit wetenschappelijk onderzoek gebleken dat onder invloed van APS veel meer pijnstillende stoffen, zoals bèta-endorfine en leucine-enkefaline in het lichaam worden vrijgemaakt.

Contra-indicatie

APS Therapy™ mag niet toegepast worden bij:
  • Personen met elektrische implantaten (pacemaker, enz)
  • Personen die lijden aan epilepsie
  • Personen die lijden aan kanker
  • Kinderen beneden de leeftijd waarop zij kunnen aangeven wat zij voelen
  • Personen die zwanger zijn
  • Personen met recentelijk hersen- of hartinfarct of acute trombose
Kortom, APS Therapy™ is een mogelijkheid voor het behandelen van uw pijn!

Enhanced by Zemanta

Geen opmerkingen: