Translate

vrijdag, november 01, 2013

voorwaarden glucose tolerantietest

Voorwaarden bij een glucose tolerantietest

Een lage bloedsuikerspiegel is een veel voorkomend verschijnsel. Met de glucose tolerantie test (GTT) wordt gemeten of de alvleesklier en de bijnieren naar behoren werken. Beide organen leveren hormonen (insuline, adrenaline en cortisol) die de bloedsuikerspiegel op peil moeten houden. Een lage bloedsuikerspiegel is aanleiding voor veel lichamelijke klachten. Klachten die het resultaat zijn van een laag energieniveau. 

Het lichaam heeft behoefte aan evenwicht van de bloedsuikerspiegel

De hoeveelheid bloedsuiker (bloedsuikerspiegel) moet constant zijn om onze lichaamscellen voortdurend een gelijkmatige portie glucose aan te bieden.
Glucose is samen met zuurstof de brandstof voor onze cellen. Bij de verbranding in de cellen komt energie vrij die wij nodig hebben om goed te kunnen functioneren. Het is het principe van de kachel die kolen en lucht nodig heeft, om warmte te produceren. De glucose komt in ons bloed uit de darmen (waar het voedsel terecht komt) en uit reservedepots (lever, spierweefsel, vetweefsel etc.).

De glucose treedt uit ons bloed als het onze cellen binnengaat, waarbij de hoeveelheid die dan achter blijft in ons bloed is minder. De bloedsuikerspiegel wordt hersteld met glucose uit de darmen en/of reservedepots.

Na het eten van suikerhoudende producten - zoals snoep en koolhydraten - zal de bloedsuikerspiegel in ons bloed stijgen. Er verdwijnt voortdurend suiker uit ons bloed, omdat het onze cellen binnengaat om ofwel verbrand te worden of om opgeslagen te worden als reservebrandstof in de voornoemde weefsels. Normaal is dit verschijnen en verdwijnen van suiker in ons bloed in evenwicht. Kleine schommelingen mogen er zijn. Na een maaltijd zal er iets meer bloedsuiker zijn en na enkele uren niet gegeten te hebben, zal het minder zijn.

Hormonen regelen de bloedsuikerspiegelbalans

Is de daling van de bloedsuikerspiegel groter, dan beschikken we over de mogelijkheid om de hoeveelheid suiker in ons bloed aan te vullen uit de reservedepots. Hierbij zijn hormonen nodig. We kennen drie hormonen de bloedsuikerbalans goed houden: insuline, adrenaline en cortisol.
 • Insuline wordt aangemaakt in de pancreas,
 • Adrenaline in het merg van de bijnieren en
 • Cortisol in de schors van de bijnieren.
Insuline uit de alvleesklier haalt de glucose uit ons bloed en brengt het in de depotcellen waardoor de bloedsuikerspiegel daalt.
De bijnierhormonen (adrenaline en cortisol) maken glucose vrij uit de reservedepots en brengen het in ons bloed, waardoor de bloedsuikerspiegel stijgt.

Hypoglykemie

In het geval van hypoglykemie is er meestal sprake van een té laag bloedsuikergehalte. Blijkbaar werken beide organen niet goed samen. Bijvoorbeeld:
 • de alvleesklier maakt teveel insuline - waardoor er teveel glucose de bloedstroom verlaat -, of
 • de bijnieren maken mogelijk te weinig hormonen - waardoor de glucose in ons bloed onvoldoende aangevuld wordt.

Hoe kan de alvleesklier teveel en de bijnieren te weinig functioneren?

De alvleesklier wordt aangespoord tot insulineproductie als we glucose of koolhydraten eten waarbij vaak snoepen een funeste uitwerking heeft op de alvleesklier, die dan constant opgejut wordt om de bloedsuikerspiegel op niveau te houden.

Tegenwoordig moeten onze bijnieren behoorlijk prestaties leveren, omdat we veel belaagd worden door stress van diverse aard:
 • milieuverontreiniging - ofwel biologische stress - , 
 • fysiologische stress door voedselmanipulatie en 
 • psychosociale stress uit onze westerse maatschappij.

Is de bloedsuikerbalans eenmaal verstoord, dan ontstaat er een vicieuze cirkel. Hierbij blijven de alvleesklier en de bijnieren elkaar ontregelen, waardoor we zelfs een inwendig tekort oplopen aan vitamine B-complex.

Klachten die voorkomen: moeheid, lusteloosheid, hoofdpijn, duizeligheid, slaapproblemen, nervositeit, trillerigheid, angstgevoelens, concentratie- en geheugenproblemen, emotionele labiliteit, kouwelijkheid, hongergevoel en snoepbuien.

De juiste Glucose Tolerantie Test (GTT) 

Moeheid en kouwelijkheid komt door te lage energieproductie van de cellen. De overige klachten leiden vaak tot doorverwijzing naar een psychotherapeut.

Voorwaarden voor een glucose tolerantietest
 • Een juiste meting gebeurt pas na 3,5 uur, waarbij
 • 9 keer bloed geprikt wordt en
 • de avond te voor en tijdens de test niet gegeten mag worden.

[Originele teskt: http://plazilla.com/hypoglykemie-komt-veel-voor]


donderdag, oktober 31, 2013

Sotai Ho De Lichtberg Deventer

Sotai De Lichtberg Deventer

Sotai duidt op een bewegingsprincipe dat in alle bewegingen kan worden toegepast. Sotai kent basisoefeningen waarin je leert werken met de zwaartekracht, ‘moeiteloze’ inspanning en verbonden beweging, gericht op het verzamelen van comfort.

Sotai-Ho is het werken met andere mensen (cliënten). Daartoe is het nodig eerst in je eigen lichaam het principe te begrijpen.

1. Achtergrond Sotai-Ho

Hashimoto begeleidt een torsieSotai-Ho is een bewegingstherapie, ontworpen uit oude tradities door Dr Hashimoto, een arts uit Japan. Hij ontdekte rond 1950 het prettige correctie principe en hielp er veel mensen met pijnklachten mee.

In het Japans: 'De methode (Ho) om het lichaam (tai) te corrigeren (So)'

Sotai-Ho wordt toegepast in behandelsessies. Een therapeut geeft suggesties voor een oefening aan de cliënt; hij begeleidt en geeft tegendruk. Een effectieve manier van pijnbestrijding.

2. Wat is Sotai?

Sotai is de individuele variant van de bewegingstherapie. Sotai kan je zelf doen met natuurlijke tegendruk en is gericht op comfort verzamelen en balansherstel.

Wat er in het algemeen bij de Sotai beweging gebeurt is het volgende:
 1. Raak je helder aanwezig in je eigen lichaam.
 2. Kom je in een zeer diepe ontspanning die regenererend werkt.
 3. Ervaar  comfort en balansherstel door je lichaam en pijnvermindering.
 4. De Sotai beoefening brengt vertrouwen in je eigen lichaam (terug).
torsie door Loes, links is de fijne kant

Sotai gaat ervan uit dat een gezonde stand van ons lichaam van oorsprong de volgende kenmerken heeft:
 • Er is een dynamische balans van ons spier-skelet-bindweefsel-stelsel.
 • Het lichaam richt zich moeiteloos op in de zwaartekracht.
Wanneer ons spier-skelet stelsel uit balans raakt, produceert het lichaam pijn als signaal. Aanhoudend uit balans zijn produceert steeds meer pijn en ook ziekte.
Sotai beweging maakt gebruik van een oud overlevingsmechanisme in ons lichaam
Als je op de juiste manier beweegt dan is het effect pijnbestrijding en balansherstel.
De natuurlijke prikkel van het lichaam is om de beweging/houding te vinden die comfort geeft. Door de beleving van dit comfort gaat het lichaam zelf weer de balans opzoeken. Zoogdieren en baby’s doen niet anders.

Lichaamsprikkels (pijn, ongemak) geven aan welke beweging/houding tot comfort leidt, zodat het lichaam zelf weer de balans opzoekt en de pijn ophoudt. Dit zelf-genezingsmechanisme is een instinctief – vóór het denken – overlevings-mechanisme dat bij iedereen aanwezig is. Maar we gebruiken dit niet of weinig in ons dagelijkse leven.
Comfort is de lichaamssensatie die we in Sotai beweging opzoeken.
Comfort ervaren nodigt ons lichaam uit zelf de balans te herstellen.
Het kost oefening om dit mechanisme ook bij onszelf weer wakker te maken. In de praktijk komt Sotai beweging op het volgende neer:
 1. Leren waarnemen van je eigen lichaam binnenin (adem inclusief)
 2. Leren bewegen zonder pijn te creëren, binnen de grenzen die je lichaam aangeeft.
 3. Verschil waarnemen tussen twee bewegingen
 4. De prettige beweging gaan herhalen en aanhouden in het gevoelde comfort.
 5. Het effect voelen en meten in de (eerder) onprettige beweging.

3. Werken naar een herstel van de natuurlijk houding

Elke beweging wordt onderzocht, beïnvloed en gecheckt!
Een behandeling of les bestaat uit verschillende opeenvolgende oefeningen die per oefening op effect gemeten worden. Zo komen we meer uit de pijn, dieper in de ontspanning en meer in contact met de wijsheid van ons lichaam.
Natuurlijk omgaan met de zwaartekracht en onze houding is onderdeel van de Sotai beweging.
Mooie loophouding in de zwaartekrachtComfortabel staan, lopen en bewegen In het staan, lopen en bewegen van ons lichaam is de zwaartekracht en de uitlijning van ons lichaam in de zwaartekracht van belang. Als we hiermee leren werken dan kunnen we, in en terug naar balans, moeiteloos (d.w.z. zonder overtollige spanning) bewegen en ook pijn verminderen of voorkomen. In de praktijk blijkt dat veel klachten ontstaan uit balansverstoring in de zwaartekracht. Met Sotai streven we naar het herstel van de natuurlijke houding.


4. De natuurlijke houding

Mensen zitten of staan 'aplomb' - Vaak is het zo dat in arme landen, waar nog meer eenvoud en fysieke arbeid in de dagelijkse situatie is, de mensen een betere houding in de zwaartekracht hebben. Mensen staan of zitten met hun lichaam in de as, ook wel 'aplomb' genoemd. Dat betekent 'loodrecht', dat alle lichaamsdelen recht bovenop elkaar staan.

In deze situatie loopt de loodlijn door de lichaamsas, en heeft de zwaartekracht een weinig vervormende invloed op de houding. Er is dan maar weinig werkspanning nodig om de houding vast te kunnen houden. Ons lichaam is zo gebouwd dat wanneer je eenmaal in je as staat, de krachten in het lichaam zo gestuurd worden, dat de zwaartekracht zelfs de houding ondersteunt! De ruggengraat is dan van binnenuit gestrekt.

Ook zwaar werk, op het land, of het dragen van lasten op het hoofd, of het bukken en tillen van kisten gebeurt dan vanuit deze houding. Er is werkspanning, natuurlijke houding, een (vanuit een strekreflex) gestrekte ruggengraat en geen overtollige spanning.

Staat je bekken wel 'aplomb'? - De belangrijkste schakel in het rechtop staan is het bekken. Bij de mens heeft het bekken een andere vorm gekregen en andere verhoudingen gekregen, vergeleken bij viervoeters. Binnen het 'aplomb' staan is de stand van het bekken essentieel.
 • Als je naar kinderen van 2 tot 4 jaar oud kijkt (die nog niet lang lopen en ook (nog) niet hun ouders imiteren) dan zie je dezelfde stand van bekken en rug.
 • Kijk je naar foto's uit Europa van voor 1910, dan zie je mensen die recht en stevig staan.
 • Hetzelfde geldt nog steeds voor heel veel (plattelands) gebieden over de hele wereld.
De overeenkomsten zijn: een rug die verlengd wordt en ondersteund door de spieren van de buikwand, harmonie binnen de zwaartekracht waardoor alle onnodige spanning vermeden wordt.
Als je goed naar mensen kijkt vallen een aantal dingen op:
 • In alle houdingen (recht, gebukt of onder belasting) is het bekken gekanteld, met een holling bij de 5e lendenwervel.
 • In alle houdingen is er géén holling in de middenrug. De rug ter hoogte van 12e borstwervel is recht, de maag wordt niet ingetrokken of uitgestoken.
 • In alle houdingen zijn geen overstrekte knieën te zien.
 • Er is een zekere gratie in al de houdingen, die een gemak van bewegen en balanceren verraadt. 


5. Wat maakt Sotai-Ho effectief?


 • Bij Sotai-Ho kiest de therapeut de oefeningen uit op basis van een diagnose van het lichaam en het verslag van de cliënt. Hierdoor wordt snel duidelijk welke oefeningen voor jou geschikt zijn. Zo kun je als cliënt op korte termijn deze oefeningen zelf thuis doen.
 • Gepaste tegendruk in de beweging intensiveert de lichaamswaarneming en het balansherstel van Sotai. Door de tegendruk komen spieren en spierketens eerder op spanning en ontstaat de natuurlijke respons die ook bij onze alledaagse tegendruk, de zwaartekracht, ontstaat. Hierdoor wordt eerder en dieper comfort ervaren en bijgevolg vindt groter balansherstel plaats.
 • Tijdens de oefening begeleidt de therapeut de cliënt om een helende beweging te maken op basis van het lichaamsgevoel. Dit geeft een voordeel omdat ‘bewegen naar je lichaamsgevoel’ niet zo gemakkelijk is voor de meeste mensen. Het staat vaak in contrast met de manier waarop we gewend zijn te bewegen. In de workshops noemen we dat de valkuilen bij de beweging, zoals bijvoorbeeld 'adem vasthouden', 'je best doen',of 'bewegen vanuit je schouder'. De therapeut koppelt dit direct terug naar de cliënt bij elke beweging die gemaakt wordt. Hierdoor word je als cliënt je ervan bewust en leer je jezelf sneller daarop te corrigeren.


6. Workshops

Wil je Sotai zelf onder de knie krijgen dan kan je Sotai Ho workshops volgen. In de workshops leer je een aantal van deze basisoefeningen Sotai. Daarnaast leer je een aantal andere oefeningen die ondersteunend zijn bij Sotai. Ze brengen je meer in contact met je eigen lichaam. Bijvoorbeeld:

 • oefeningen ter versterking van de hara en het buikgevoel, en
 • oefeningen om omgang te vinden met zwaartekracht en de ‘loodrechte’ lichaamshouding.
Iedere deelnemer wordt in de groep individueel begeleid en gecoached. Daarom wordt er in workshops en lessen ook met kleine groepen van 6 tot 14 mensen gewerkt.
Gezondheidscentrum De Lichtberg
Rijsterborgherweg 34, 7412 VB Deventer
Telefoon:       0570 - 610184
E-mail:           info@sotai.nl  of    sotailichtberg@gmail.com

[Originele tekst: www.sotai.nl]

woensdag, oktober 30, 2013

gespecialiseerde kinesiologie en hypnose

In de ban van Gespecialiseerde Kinesiologie en hypnose


Van dag één tot op heden blijf ik in de ban van gespecialiseerde kinesiologie. Er is niets mooiers - voor mij - dan telkens weer de kans te krijgen om een mens bij de armen/benen te pakken, de gerelateerde spieren te testen op weerstand of geen weerstand en te herstellen wat hersteld moet worden.

Weerstand of geen weerstand

'Sterk' of 'zwak' zo wordt het in onze vaktaal genoemd. Hoe verklaar je dat een spiertest 'sterk' of 'zwak' uittesten? In mijn ervaring zijn er verschillende situaties waarin dit kan gebeuren.
 1. De energie van de testpersoon is al dan niet van streek.
 2. De zenuwbanen - neural pathways - geven de signalen al dan niet goed door.
 3. Het onderbewuste speelt een spelletje van 'ja' en 'nee'.
 4. Wat niet onder voorgaande valt!
---------------------
Ad 1. De energie van de testpersoon is al dan niet van streek. In deze situatie is het de kunst de juiste acupunctuurpunten te vinden, cranio-sacrale correcties toe te passen en/of bindweefselmassage toe te passen.
Ad 2. De zenuwbanen geven de signalen al dan niet goed door. Hier is het de kunst om te ontdekken - in samenwerking met het onderbewuste - waar de blokkade zit en deze op te lossen volgens methoden genoemd in ad 1.
Ad 3. Het onderbewuste speelt een spelletje van 'ja' en 'nee'. Hier komen we op het terrein van hypnose en het fenomeen armcatalepsie. We gaan hier op zoek naar affirmaties, veranderen van (denk)frames en zintuiglijke ervaringen (NLP).
Ad 4. Wat niet onder voorgaande valt! Mensen die bij mij sessies ondergaan weten van mij dat ik opties aanbied waar het onderbewuste op kan inspelen. Zo is er altijd een optie à la ad 4. Hiermee wil ik ondervangen dat ik mijzelf in het proces vastpin op de geboden - herkende - mogelijkheden.

Waarom spiertesten?

Spiertesten is - voor mij - de meest directe methode om met het onderbewuste in contact te komen. De grens tussen fysieke, energetische en emotionele onbalans is erg dun. Daarom is spiertesten vanuit gespecialiseerde kinesiologie voor mij de ultieme holistische werkwijze dat te  kunnen doen voor de mensen die zich door mij laten aanraken voor gezondheid.
Bij spiertesten is het belangrijk te accepteren wat je waarneemt en vandaaruit 'voort te borduren'. Dit is een observatie die ik heb gedaan en sindsdien ben ik gewoon zelfverzekerd in mijn spiertesten.

Hoe werk ik?

Het is fijn om te weten wat het probleem is waarvoor de mensen komen. Maar ... al te vaak herken ik dat er eerst aan de basis - het urgente onderwerp - gewerkt moet worden. Hoe weet je dat, zul je je zelf afvragen. Als de mens klaar is vraag ik de persoon te ontspannen. Hiermee aangevend in een lichte trance te gaan. De informatie die ik dan krijg als ik armen, benen en voeten heb getest, is voor mij de aanleiding om te gaan denken over hoe ik het evenwicht weer kan herstellen.
Soms krijg ik een indicatie van homolaterale onbalans, soms van kruislingse onbalans enzovoorts. Deze onbalans wordt weergegeven door de resultaten van deze basistesten van armen, benen en voeten.

Ik doe wat ik doen moet

Soms is het moeilijk voor mij te accepteren dat ik niet meer kan doen, maar ik doe wat ik doen moet omdat ik in conversatie met het onderbewuste en denken/voelen van de mens - daar waar nodig - het evenwicht wil/mag herstellen.

Als het tijd is om de sessie te beëindigen dan doe ik dat!

Ondamed

Sinds enkele jaren maak ik gebruik van de Ondamed. Een geluidsgenerator die frequenties voortbrengt op het niveau van meridianen uit de Chinese acupunctuur. Mijn ervaring is dat ik hiermee snel en eenvoudig op mechanische wijze effect kan bereiken. Dat effect vindt zijn weerslag in een veranderde spiertest.

Ten slotte

Ik zeg niet dat ik alles kan repareren, maar ik kan wél repareren wat mij wordt aangeboden met het eindresultaat dat de spiertest werkt zoals het moet werken ... 'sterk' in alle posities en goed reagerend op de spindelceltechniek.

En dat is mijn streven!

©2013, Huib Salomons,
Practitioner Gespecialiseerde Kinesiologie
Apeldoorn