Translate

zondag, december 02, 2012

Optimalisatie van communicatieniveaus

Herkennen van communicatieniveaus verbetert de kwaliteit van het gesprek


Intro - In de "TussenTijd" (Van Hasselt Advies) wordt melding gemaakt van de "Niveaus van Communicatie". In dit schrijven wil ik graag een aanvulling geven op de gegeven lijst. Hiermee wil ik een denkproces op gang brengen, waarbij de kwaliteit van het gesprek nog meer geoptimaliseerd kan worden door het in acht nemen van de aanvullende aandachtspunten.
Niveaus van Communicatie - Waar mensen bij elkaar zijn is communicatie.
Het communicatieproces vindt plaats op verschillende niveaus:

Interieur:
7. Ecologie  ... kunnen plaatsen in het groter geheel.
6. Commitment ... overeenstemming met de delen, gericht op eindresultaat.
5. Innerlijk / Congruent ... small talk met onderbewuste (
hypnose).

Exterieur:

4. Inhoud / Deelproces ... overeenstemming over het deelproces, de inhoud.
3. Groter geheel / Proces ... overeenstemming over het proces.
2. Interactie ... Rapport (NLP).
1. Gevoel ... Thuiskomen, problemen achterlaten.

[In rood is de aanvulling weergegeven]
Verklaring van de werking - Communicatie is het mechanisme op basis waarvan organismen met elkaar duidelijk maken hoe zij zich tot elkaar verhouden. Dit is dus ook het geval met twee mensen die met elkaar iets willen ondernemen.
 • Problemen achterlaten. Alles begint met stap 1. Beide partijen dienen volledig aanwezig te zijn om de volgende stappen te kunnen voltooien. Zodra - om welke reden dan ook - men niet meer het gevoel heeft van "volledig aanwezig zijn", dan valt het gehele communicatieproces weer terug naar stap 1.
 • Interactie. Wanneer beide partijen "volledig aanwezig zijn", zijn er kenmerken van rapport te herkennen. De partijen kunnen elkaar volgen in elkaars denkproces, elkaar aanvullen. Optimaal is het als ze beide hetzelfde kunnen aanvoelen.
 • Groter geheel / Proces. Om de beeldvorming te ondersteunen is het belangrijk dat (beide) partijen een helikopterview hebben van het gebied dat wordt beschreven. Dat er is eenduidigheid over de gebruikte termen en aannamen.
 • Inhoud / Deelproces. Pas als het geheel onderschreven wordt door (beide) partijen kan op inhoud/deelproces eenduidig worden gediscussieerd en informatie worden uitgewisseld.
 • Innerlijk / Congruent. Tijd voor verinnerlijken.De informatie is ingewonnen en het plaatje is volledig beschreven. Nu is het tijd voor de partijen het gegeven te internaliseren en zich congruent te voelen met de overeengekomen situatie.
 • Commitment. Pas als de vorige fase is afgerond kunnen de personen zich er toe zetten om zich aan hetgeen is overeengekomen te binden (committen).
 • Ecologie. Dat men zich wil binden wil nog niet zeggen dat de omgeving - je andere delen, het thuisfront e.d. - zich daar mee kan vinden. Men zal het gevoel moeten hebben dat de omgeving OK is met de nieuwe situatie.
Noot: Het moet altijd mogelijk zijn om weer terug te keren naar een vorig communicatieniveau om duidelijkheid te behouden tijdens het gehele communicatieproces.

Conclusie -  De voorgestelde aanvulling is bedoeld om (beide) partijen volledig te laten instemmen met de overeengekomen resultaten. Het mag duidelijk zijn dat - hoewel hier (in dit voorbeeld) sprake is van een externe dialoog - voorgestelde aanvullingen zeker uitwerking kan hebben op "delen van het geheel" (Gestalt)  in de menselijke geest.

Huib Salomons
Practitioner Gespecialiseerde Kinesiologie

Lees ook:

zaterdag, augustus 25, 2012

bad clusters PMA | verkeerde indexering

Bad clusters verwijderen met PMA


Progressive Mental Alignment van Joop Korthuis is vooral gericht op het oplossen van bad clusters.  Joop Korthuis zegt hierover tijdens een interview, "daarom ging ik op zoek naar de neurofysiologische drive die onder onze overtuigingen ligt. Toen ik deze had gevonden, bleek een groot deel geworteld te zijn in “verkeerd” opgeslagen geheugenfragmenten die ik vervolgens bad clusters noemde." [pma_nederland]

Heropening van de Hof van Axen

Op 25 augustus 2012 was het "Open dag/(her)openingsfeest van de Hof van Axen". Het was de bedoeling om niet alleen kennis te maken met de vernieuwde Hof, maar ook met alle mooie mensen die ermee verbonden zijn.

Gedurende de dag - van 11.00 tot 17.00 uur - werden tal van (gratis) interessante, mooie workshops en lezingen gegeven. Er waren kraampjes met informatie over de cursussen, mensen waar de Hof mee samenwerkt en waar ook mooie of lekkere dingen te koop zijn.

’s Avonds was het een gezellige boel! Lekker eten en drinken, een kampvuur, live muziek (swingen!!, interactief theater ...en voor wie zin had natuurlijk ook een heerlijke duik nemen!

Bad clusters: "Verkeerd opgeslagen geheugenfragmenten".

Een van de lezingen die gehouden werden tijdens de "Open dag/(her)openingsfeest van de Hof van Axen" was "PMA en Kinesiologie" [Vicor Backus].

Bij Neuro-Linguistisch Programmeren (NLP) heeft men herkend dat informatie / (leer-)ervaringen – na het zintuiglijk ervaren (horen, zien, voelen, ruiken, proeven, evenwicht en weten) – het onderbewuste pogingen onderneemt om informatie / (leer-)ervaringen adequaat op te slaan in het "geheugen". Om dit te doen moet het onderbewuste kiezen uit opslag-mechanismen: 1) generaliseren, 2) verwijderen, 3) vervormen (en 4) sublimeren).

Het onderbewuste gebruikt deze opslag-mechanismen om de informatie / (leer-)ervaringen te her-inneren. Het is als het ware de kapstok, waardoor wij herinneren waar we de informatie / (leer-)ervaringen hebben geplaatst. Van wat ik eruit begrepen heb, is een deel van het ervaren probleem: de verkeerde keuze van opslag-mechanisme. Door Joop Korthuis wordt dit een "bad cluster" genoemd. Door verkeerde interpretatie van de gekozen kapstok worden de relaties dan ook verkeerd weergegeven en komen we uit bij andere (niet-)gerelateerde herinneringen.

Ervaar je nu hoe het onderbewuste verkeerde verbindingen maakt en de waarnemer met problemen achterlaat. Kan je je voorstellen hoe het is als een verkeerde verwijzing je op een verkeerde "internetsite" brengt. Dat betekent verwarring, toch?  De vraag of je te maken hebt met "bad clusters" of "verkeerde indexering" laat ik hier in het midden. Feit is, dat door verkeerde indexering hogere filters (logische niveaus, metaprogramma's) verkeerd worden gevoed.

Wat te doen bij "verkeerde indexering"?

De testpersoon ervaart een probleem en heeft moeilijkheden dit probleem te relativeren / op te lossen. Mogelijk ervaart de testpersoon haar zintuiglijke waarneming vervlochten met benoemde / onbenoemde emoties.

Dit is mijn procedure om de "verkeerde indexering" te verwijderen:
 1. In mijn praktijk ben ik begonnen de testpersoon in trance te brengen.
 2. Als dit eenmaal een feit is, vraag ik de testpersoon haar emoties buiten het lichaam te plaatsen.
 3. We richten onze aandacht op de wijze van indexering: generaliseren, verwijderen, vervormen. 
 4. We lossen deze ervaring kinesiologisch op. 
 5. We doen een tijdlijn-procedure en gebruiken dezelfde correcties die bij punt 4 opkwamen. 
 6. Na de tijdlijn-procedure onderzoeken we hoe het terugplaatsen van de emoties wordt ervaren. 
 7. Balanceer eventueel de anders voelende emoties. 
 8. Laat de testpersoon weer in het heden komen (lees: uit trance).

Te zien of te waarnemen, dat is de vraag!

Tijdens de presentatie werd voornamelijk geduid, dat het probleem wordt ervaren door de manier hoe we er naar "kijken". Ik kan mij er niet van losmaken dat er meer mogelijkheden zijn dan alléén maar kijken. We nemen waar met al onze zintuigen. En er is altijd minimaal één van die zintuigen die over de stressgrens heengaat. En het is deze vorm van zintuiglijke waarneming die bij de indexering wordt opgeslagen.

Mocht je testpersoon problemen ervaren dan is Progressive Mental Alignment van Joop Korthuis of de voorgestelde variatie van "verwijderen verkeerde indexering" een mogelijkheid de problemen anders te laten ervaren .. op te lossen.

Huib Salomons
Practitioner Gespecialiseerde Kinesiologie

zondag, juli 08, 2012

Roos-leary-emotionele-gedragsbarometer

Van de Roos van Leary naar de Roos Emotionele Gedragsbarometer

In het vakblad Kinesiologie [jaargang 14, zomer 2-12] schrijft Marjolein Boeren over de Roos van Leary:
"De Roos van Leary is een interactiemodel dat helpt inzicht te krijgen in de achtergronden van mensen en geeft je keuzes in je eigen handen en reactie op datzelfde gedrag. Het [communciatiemodel] is ontwikkeld op basis van onderzoek door de Amerikaanse psycholoog Timothy Leary in de jaren vijftig van de vorige eeuw."
Roos van Leary
Toen ik de Roos van Leary zag, kreeg ik kriebels die ik niet kon bedwingen. De kriebels hielden in, de wens om het schema te herstructureren. Al doende kwam ik op de Roos Emotionele Gedragsbarometer.

Roos Emotionele Gedragsbarometer

Ik begon met verschuiven van de elementen van de Roos van Leary in een volgorde die mij meer logisch leek. Ik pakte het schema van Atteke van Aar erbij (het Keuzewiel, een nieuwe kijk op Emotie en Gedrag) en het volgende schema verrees: de Roos Emotionele Gedragsbarometer.


Emotionele Gedragsbarometer als variatie op Roos van Leary


Hoe verder?

Ik stel voor laat het schema bezinken - tot je doordringen -, werk ermee en zie de mogelijkheden. Ik zie de mogelijkheden, zie jij ze ook??

Huib Salomons
Practitioner Gespecialiseerde Kinesiologie

Zie ook

vrijdag, juli 06, 2012

Emotionele gedragsbarometer en het Enneagram

Emotionele gedragsbarometer en Enneagram in één tabel

In het artikel van Zoë Kwakkel - De spiercircuits van de One Brain Methode - in het vakblad Kinesiologie kwam ik een interessante opsomming tegen over kenmerkende eigenschappen die van toepassing zijn op Enneagram-persoonlijkheidstypen. Tevens zag ik een afbeelding van een verkorte versie van Emotionele gedragsbarometer. Eén en één is negen. In beide systemen zag ik het getal 9 en dit bracht mij op het idee om de beide systemen in elkaar te passen.

Een en ander is weergegeven in de onderstaande tabel.

Doe er je voordeel mee, want ik doe het ook!

Huib Salomons
Practitioner Gespecialiseerde Kinesiologie


De Emotionele Gedragsbarometer is één van de basiselementen van Three In One Concepts. (In de tabel weergegeven als Geel en grijs) De Emotionele gedragsbarometer geeft inzicht in de verhoudingen tussen de gebieden in de lagen CONSCIOUS - SUBCONSCIOUS - BODY. In vaktermen "bouncing" genoemd.

Het Enneagram is een model van negen [E1 - E9] persoonlijkheidstypen met hun varianten. Dit model wekt gevoel voor, geeft vat op en inzicht in verschillende vormen van reageren, verschillende manieren van ervaren en waarnemen. Het kan bijdragen aan het vinden van antwoorden op vragen als: Wie ben ik? Wat maakt me onvrij? Welke dynamiek is er in mijn leven en werken? Waarom reageren zoveel mensen zo anders dan ik? Het enneagram wijst ons kortom een weg in ons proces van innerlijke groei. Het enneagram berust op oude wijsheid en wordt al eeuwenlang mondeling overgeleverd.

CONSCIOUS
Acceptance BASISVERLANGEN Antagonism
Geven [E2] Houden van < iets nodig hebben
Willing Anger
Perfectie [E1] Integriteit / Evenwicht < boosheid
Interest Resentment
Succesvol [E3] Waardevol / Waard voelen < falen
SUBCONSCIOUS
Enthusiasm Hostility
Bemiddelen [E9] Innerlijk evenwicht / gemoedsrust < conflict(en)
Assurance Fear of Loss
Levensgenieten [E7] Bevredigd / Tevreden zijn < pijn
Equality Grief and Guilt
Loyaal [E6] Veilig zijn / Steun hebben < afwijkend gedrag
BODY
Attunement Indifference
Romantisch [E4] Zichzelf vinden / Identiteit < alledaags / gewoon zijn
Oneness Separation
Waarnemen [E5] Bekwaam / Competent < leegte
Choice No choice
De baas zijn [E8] Zelf beschermen < zwakte

Zie ook:

dinsdag, maart 06, 2012

Body stress release | communiceren met het lichaam

Beter omgaan met lichamelijke stress

Stress in het lichaam - Goed om kunnen gaan met stress is voornamelijk een lichamelijke ervaring. Als ik bij mijzelf te rade ga en voel hoe het voelt als ik in een stressvolle situatie verkeer, dan merk ik dat ik naast het denken - het maar blijven herhalen van gedachten - ik diverse dingen in mijn lichaam kan voelen. Ik denk daarbij aan pijnen, beperking in ademhaling (volume), verkeerde houding (gespannen), mij gejaagd voelen en "kort lontje" (snel prikkelbaar).

"Soms weet je van voren niet, dat je van achter leeft"

Ik ervaar deze sensaties als ik het gevoel heb de situatie niet onder controle te hebben. Het is duidelijk anders als ik in de "flow" ben. Dan gebeuren dingen automatisch en hoef ik nergens anders aan te denken dan wat ik nog meer kan doen. Als je eerlijk bent tegen jezelf, dan ken ook jij deze situatie ook maar al te goed.

Hoe los ik dit op, voor mijzelf en voor mijn cliënten?

 1. Ik maak onderscheid tussen Denken/Voelen, Lichaam en Intuïtie/Inzicht (Mind Body Spirit).
 2. Ik ben mij ervan bewust dat de oplossing van deze situatie voor handen is, maar dat de volgorde van aanpak om tot de oplossing te komen niet altijd een 1-2-3-tje is. Dus niet altijd in de volgorde 1) Denken/Voelen, 2) Lichaam, 3) Intuïtie/Inzicht.
 3. Ik gebruik mijn vaardigheid om te spiertesten om met Mind Body Spirit te communiceren.

Communiceren met Mind Body Spirit

Ooit ergens in het verre verleden (1989) kwam ik in direct contact met Touch for Health. Dit gebeurde, nadat ik voor mijzelf besloot om te gaan onderzoeken waar het boek "Toets van Gezondheid" nou eigenlijk over ging. Ik had dit boek gekocht in 1980, omdat ik net geïnteresseerd raakte in acupressuur. En in dit boek had ik meridianen (TCM) gezien. Ik las het maar begreep niet was het onderwerp feitelijk was. De tijd was gekomen voor avontuur. En naar het blijkt een avontuur dat tot op heden gaande is en ook nog in de verre toekomst (zoals ik er nu naar kijk).

Het was in de Hof van Axen (Aalden, Drenthe) dat ik mij de kunst van het spiertesten eigen leerde maken. Als je hebt leren spiertesten - danwel spiertesten ondergaat -, ondervind je al snel dat het resultaat van spiertesten niet vrijblijvend is. Je kunt niet anders dan veranderen! Ja, je zult veranderen, omdat je via spiertesten communiceert met Mind Body Spirit. En dit betekent dat je een verdrag met je zelf hebt gesloten dat je zult veranderen.

Wat is anders de noodzaak om communicatie aan te gaan met Mind Body Spirit?!

De kunst van het spiertesten

Wanneer je de kunst van het spiertesten eigen gemaakt hebt - of het ondergaat - dan zul je merken dat de spiertest reageert op je denken. Je "stille" denken/onderbewuste bepaalt de richting waar het onderwerp overgaat. Dit is ook de reden waarom het 1-2-3-tje niet opgaat, omdat het onderbewuste aangeeft in welke volgorde het het probleem wil duidelijk maken.

De kunst van het spiertesten is dus
 1. het correct leren spiertesten;
 2. het leren interpreteren van de informatie dat het onderbewuste ter tafel wil brengen [Op een bepaalde manier kun je Denken/Voelen op zich interpreteren als het onderbewuste];
 3. het aanbieden van de gewenste correctie.

Dus om bij het onderwerp te komen ... Body Stress Release vrij vertaald is het "loslaten van spanning in het lichaam". Dat kun je doen door lichaamsoefeningen te doen. Omdat Bod/Lichaam voor mij de drieeenheid Mind Body Spirit vertegenwoordigt, kun je het ook doen door anders naar dingen te kijken (denken, inzicht) en uiteindelijk dingen anders te ervaren. Het is niet voor niets dat het onderbewuste bepaalde dingen doet. Het is alleen zaak om uit te vinden wat de volgorde is die het meest van toepassing is in deze situatie. En de beste methode die ik ken, is via spiertesten.

Voorwaarde voor verandering is dat je in trance gaat

In de loop der jaren heb ik diverse richtingen van gespecialiseerde onderzocht - Touch for Health, Three in One Concepts, Blueprints, Applied Physiology - en deze in mijn werk geïntegreerd. Technieken zoals NLP/hypnose en Reiki, en mijn werkervaring vormen een welkome aanvulling op de mogelijkheden die ik heb om (body) stress release aan te kunnen bieden.

Zoals gezegd, is het belangrijk dat je met spiertesten in contact treedt met je onderbewuste. En de enige situatie waarin een optimaal contact kan worden gemaakt, is als je in staat bent om jezelf diep te ontspannen. Je gewoon te laten gaan door je diep te ontspannen. Of zover je kunt. Want spiertesten is niet vechten, maar communiceren. En als het je lukt om dieper ontspannen, dan zul je merken dat je dieper gaat ademhalen en je raakt meer in contact met je lichaam. Je wordt je meer bewust van je lichaam. Je komt helemaal tot je zelf, je raakt in trance. Niets engs, je bent.

Het is de kunst van de spiertester (practitioner) om de spiertestreactie te veranderen, wanneer je denkt (bewust/onbewust) aan de situatie die nu gaande is in leven. En omdat spiertesten de wijze is hoe we communiceren met het onderbewuste, weten we door de verandering in de spiertestreactie dat het onderbewuste anders reageert op de situatie. Het is aan de testpersoon om te ervaren hoe deze verandering zich in het dagelijks leven kenbaar maakt.

Want ... verandering is er hoe dan ook.

Noot: Het is een standaard test van mij om het lichaam uit te dagen of dit ook in alle gebieden van de tijdlijn (verleden-heden-toekomst-altijd-gegrond) van toepassing is. Zo niet dan gebruik ik dezelfde correcties.

Huib Salomons, Apeldoorn
Practitioner Gespecialiseerde Kinesiologie

donderdag, februari 16, 2012

Edukinesiologie to the rescue

Edukinesiologie brengt balans (evenwicht)


Dyslexie [woordblindheid]: "Problemen met lezen van woorden".
"Dyslexie" komt uit het Grieks δυς- dys- ("beperkt") en λέξις lexis ("woord"), en betekent dus zoiets als "beperkt lezen". Het wordt ook wel (onterecht) met "woordblindheid" aangeduid. Het is een term, die in de wetenschap gebruikt wordt voor ernstige problemen met het kunnen lezen van woorden. Over de achter-liggende oorzaken is er nog veel discussie, maar meestal neemt men aan dat een dysfunctie in de fonologische verwerking van taal aan de basis ligt van het leesprobleem. [ Wiki: dyslexie]

Zeven Intelligenties
"Blindheid voor woorden" is slechts een onderdeel. De beperking kan je breed trekken over alle vormen van intelligentie:
1) Taal,
2) Logica [rekenen],
3) Muziek,
4) Ruimtelijk,
5) Beweging,
6) Intrapersoonlijk,
7) Interpersoonlijk,
[ 8) Spiritueel ].
[Wiki: seven intelligences]

Wat is Edukinesiologie?

De term "Edukinesiologie" is een samentrekking van educatie en kinesiologie. Met Edukinesiologie worden aandachts- of gedrags-problemen getest (door middel van de spiertest) en oefeningen aangeboden om de herkende onbalans te herstellen. Deze oefeningen hebben veelal ten doel om de linker en rechter hersenhelften meer met elkaar samen te laten werken. Dit vanuit de gedachte dat een goede of verbeterde samenwerking van de hersenhelften voor het kind in kwestie een verlichting van de taakstelling geeft. [Wiki: edukinesiologie]

De term "Edukinesiologie" werd als variatie binnen de Gespecialiseerde Kinesiologie geopperd door Paul Dennison. Het was in de jaren '70-'80, toen vele vormen van als "paddestoelen uit de grond schoten". Andere bekende vormen zijn Touch for Health, Biokinesiologie, Three in One Concepts, Professional Kinesiology Practitioner (PKP), Health Kinesiology, LEAP, NAET en Applied Physiology.

Dr. Paul Dennison is een opvoeder, een pionier op het gebied van praktische hersenonderzoek en een wereldautoriteit in relatie tot cognitieve prestaties en leesvaardigheid. Voor zijn promotie-onderzoek heeft hij onderzoek gedaan naar de cognitieve ontwikkeling en het leren lezen. Zijn klinisch onderzoek naar de oorzaken van leerproblemen - in de Verenigde Staten - heeft geleid tot de ontwikkeling van edukinesiologie. Samen met zijn vrouw - Gail Dennison - ontwikkelde hij het BrainGym®-programma. Dit wordt gebruikt in meer dan 80 landen en is vertaald in 40 talen. [Paul Dennison]

Coby Schasfoort heeft uit deze methoden en technieken haar eigen vorm gegeven in de wetenschap dat - zoals gezegd - de term "Woordblind" te beperkt is en dat - rekening houdend met de Zeven Intelligenties (zie kader) - deze problemen betrekking kunnen hebben met alles in het dagelijks leven. Hierdoor is dan ook de term "Leefblind" ontstaan. [Leefblind/Woordblind]

In de kern gaat het om neuro-linguïstische en/of neurologische problemen, die ons beperken in ons functioneren. Interne beeldvorming-, energetische en fysieke blokkades kunnen ons belemmeren optimaal te functioneren. Of ten minste dat te kunnen doen wat we van ons zelf willen dat we doen of wat anderen verwachten van ons.

Wat wordt verwacht van de tester en de testpersoon?

Het kerngereedschap van Gespecialiseerde / Toegepaste Kinesiologie is de "spiertest".
Het kunnen toepassen van de spiertest vergt van de tester:
1) het vertrouwen om te accepteren wat gevoeld wordt;
2) het observatievermogen om te herkennen wat "sterk", "zwak" of "geblokkeerd" is;
3) de vaardigheid om methodisch te werken.

Van de testpersoon wordt verwacht, dat ...
1) deze gewoon bij zichzelf is;
2) zich durft over te geven aan de spiertest;
3) de bereidheid om de aangeboden correcties toe te passen en te accepteren.

Het niet voldoen aan de eisen van de tester, maakt dat de sceptische mens niet begrijpt waar de crux ligt.

De edukinesiologische sessie

"Het kunst van het opheffen van de blokkade(s) die ons beperken in ons optimaal functioneren."

Zoals gezegd bij de kinesiologische sessie draait alles om de "spiertest". Het is het meetmechanisme op basis waarvan de volgende stappen worden bepaald. Een goede tester heeft nog iets extra's, hij/zij ...
1) kan zich mentaal ontspannen (in trance gaan);
2) kan zich invoelen bij de ander (empathisch);
3) kan de testpersoon begeleiden op deze reis (sessie);
4) heeft voldoende bagage om de testpersoon te begeleiden (eigen interessegebied).

Als de tester aan deze eisen kan voldoen, dan zal hij/zij gewaarworden waar en wanneer de interne beeldvorming-, energetische en fysieke blokkades zich voordoen en correcties aanbieden waar Denken/voelen-Lichaam-Intuïtie/Inzicht (Mind Body Spirit) om vraagt.

De correcties kunnen liggen in een of meer van de werkgebieden van de "Gezondheidsdriehoek"" [1]:
1) Structureel;
2) Biochemisch;
3) Emotioneel;
4) Energetisch (aarding).

Voor de testpersoon betekent het ... dat het opheffen van de blokkade(s) de persoon vrijmaakt om optimaal te functioneren. Of ten minste dat te kunnen doen wat we van ons zelf willen dat we doen of wat anderen verwachten van ons zonder tegenwerken van "interne delen" (Gestalten).

Huib Salomons, Apeldoorn
Practitioner Gespecialiseerde Kinesiologie