Translate

donderdag, februari 16, 2012

Edukinesiologie to the rescue

Edukinesiologie brengt balans (evenwicht)


Dyslexie [woordblindheid]: "Problemen met lezen van woorden".
"Dyslexie" komt uit het Grieks δυς- dys- ("beperkt") en λέξις lexis ("woord"), en betekent dus zoiets als "beperkt lezen". Het wordt ook wel (onterecht) met "woordblindheid" aangeduid. Het is een term, die in de wetenschap gebruikt wordt voor ernstige problemen met het kunnen lezen van woorden. Over de achter-liggende oorzaken is er nog veel discussie, maar meestal neemt men aan dat een dysfunctie in de fonologische verwerking van taal aan de basis ligt van het leesprobleem. [ Wiki: dyslexie]

Zeven Intelligenties
"Blindheid voor woorden" is slechts een onderdeel. De beperking kan je breed trekken over alle vormen van intelligentie:
1) Taal,
2) Logica [rekenen],
3) Muziek,
4) Ruimtelijk,
5) Beweging,
6) Intrapersoonlijk,
7) Interpersoonlijk,
[ 8) Spiritueel ].
[Wiki: seven intelligences]

Wat is Edukinesiologie?

De term "Edukinesiologie" is een samentrekking van educatie en kinesiologie. Met Edukinesiologie worden aandachts- of gedrags-problemen getest (door middel van de spiertest) en oefeningen aangeboden om de herkende onbalans te herstellen. Deze oefeningen hebben veelal ten doel om de linker en rechter hersenhelften meer met elkaar samen te laten werken. Dit vanuit de gedachte dat een goede of verbeterde samenwerking van de hersenhelften voor het kind in kwestie een verlichting van de taakstelling geeft. [Wiki: edukinesiologie]

De term "Edukinesiologie" werd als variatie binnen de Gespecialiseerde Kinesiologie geopperd door Paul Dennison. Het was in de jaren '70-'80, toen vele vormen van als "paddestoelen uit de grond schoten". Andere bekende vormen zijn Touch for Health, Biokinesiologie, Three in One Concepts, Professional Kinesiology Practitioner (PKP), Health Kinesiology, LEAP, NAET en Applied Physiology.

Dr. Paul Dennison is een opvoeder, een pionier op het gebied van praktische hersenonderzoek en een wereldautoriteit in relatie tot cognitieve prestaties en leesvaardigheid. Voor zijn promotie-onderzoek heeft hij onderzoek gedaan naar de cognitieve ontwikkeling en het leren lezen. Zijn klinisch onderzoek naar de oorzaken van leerproblemen - in de Verenigde Staten - heeft geleid tot de ontwikkeling van edukinesiologie. Samen met zijn vrouw - Gail Dennison - ontwikkelde hij het BrainGym®-programma. Dit wordt gebruikt in meer dan 80 landen en is vertaald in 40 talen. [Paul Dennison]

Coby Schasfoort heeft uit deze methoden en technieken haar eigen vorm gegeven in de wetenschap dat - zoals gezegd - de term "Woordblind" te beperkt is en dat - rekening houdend met de Zeven Intelligenties (zie kader) - deze problemen betrekking kunnen hebben met alles in het dagelijks leven. Hierdoor is dan ook de term "Leefblind" ontstaan. [Leefblind/Woordblind]

In de kern gaat het om neuro-linguïstische en/of neurologische problemen, die ons beperken in ons functioneren. Interne beeldvorming-, energetische en fysieke blokkades kunnen ons belemmeren optimaal te functioneren. Of ten minste dat te kunnen doen wat we van ons zelf willen dat we doen of wat anderen verwachten van ons.

Wat wordt verwacht van de tester en de testpersoon?

Het kerngereedschap van Gespecialiseerde / Toegepaste Kinesiologie is de "spiertest".
Het kunnen toepassen van de spiertest vergt van de tester:
1) het vertrouwen om te accepteren wat gevoeld wordt;
2) het observatievermogen om te herkennen wat "sterk", "zwak" of "geblokkeerd" is;
3) de vaardigheid om methodisch te werken.

Van de testpersoon wordt verwacht, dat ...
1) deze gewoon bij zichzelf is;
2) zich durft over te geven aan de spiertest;
3) de bereidheid om de aangeboden correcties toe te passen en te accepteren.

Het niet voldoen aan de eisen van de tester, maakt dat de sceptische mens niet begrijpt waar de crux ligt.

De edukinesiologische sessie

"Het kunst van het opheffen van de blokkade(s) die ons beperken in ons optimaal functioneren."

Zoals gezegd bij de kinesiologische sessie draait alles om de "spiertest". Het is het meetmechanisme op basis waarvan de volgende stappen worden bepaald. Een goede tester heeft nog iets extra's, hij/zij ...
1) kan zich mentaal ontspannen (in trance gaan);
2) kan zich invoelen bij de ander (empathisch);
3) kan de testpersoon begeleiden op deze reis (sessie);
4) heeft voldoende bagage om de testpersoon te begeleiden (eigen interessegebied).

Als de tester aan deze eisen kan voldoen, dan zal hij/zij gewaarworden waar en wanneer de interne beeldvorming-, energetische en fysieke blokkades zich voordoen en correcties aanbieden waar Denken/voelen-Lichaam-Intuïtie/Inzicht (Mind Body Spirit) om vraagt.

De correcties kunnen liggen in een of meer van de werkgebieden van de "Gezondheidsdriehoek"" [1]:
1) Structureel;
2) Biochemisch;
3) Emotioneel;
4) Energetisch (aarding).

Voor de testpersoon betekent het ... dat het opheffen van de blokkade(s) de persoon vrijmaakt om optimaal te functioneren. Of ten minste dat te kunnen doen wat we van ons zelf willen dat we doen of wat anderen verwachten van ons zonder tegenwerken van "interne delen" (Gestalten).

Huib Salomons, Apeldoorn
Practitioner Gespecialiseerde Kinesiologie

Geen opmerkingen: