Translate

donderdag, juli 03, 2008

Kanttekening bij de O-ring spiertest

"Bij de vormt de cliënt een ring met de duim en wijsvinger, waarbij de toppen met een constante kracht tegen elkaar worden gedrukt. ..." [http://www.chibalans.nl/oringspiertest.html]

Also see:

Kanttekening: Vergewis je je wel of deze spiertest goed werkt! Een spiertest is alléén valide als de spiertester getest heeft of de gebruikte spieren - in deze de "aanspanners" van de duim en wijsvinger - goed werken. Want je moet weten dat een spier . Lees >> http://home.planet.nl/%7Esalom680/musclemon.htm/

Spiertesten is geen spelletje om lichtvoetig mee overweg te gaan. Het kan waardevolle informatie verschaffen en het is slimmer - maar - om méér spieren in het lichaam te betrekken voor een betere informatievoorziening. Dat is spiertesten [als diagnostisch onderdeel van gespecialiseerde kinesiologie] ten voeten uit.

Kinesiology 4U: Uit balans! Doe er wat aan

Kinesiology 4U: Uit balans! Doe er wat aan

Een beschrijving van de werkwijze onder Gespecialiseerde Kinesiologie, zoals je die persoonlijk zou kunnen ervaren als je de tijd neem om op tafel te komen liggen!

Uit balans! Een ieder van ons overkomt het, niemand uitgezonderd. De vraag is, laat je het op zijn beloop - kan wel eens lekker zijn- , of die je er wat aan? Als je het aan mij vraagt en het overkomt mij ... dan doe ik er wat aan!

woensdag, juli 02, 2008

Het Medicijnwiel, de cirkel waar niet mee valt te spotten

Van Cirkel naar Medicijnwiel

De Cirkel

'Mandala' [Sanskriet] betekent zoveel als (magische) cirkel.
  • De cirkel -- zonder begin of einde -- is symbool voor éénheid, heelheid en evenwicht, waar een ieder van ons naar streeft (balans).
  • De omtrek van de cirkel heeft een beschermende functie heeft waarbinnen je je vrij kunt bewegen.
  • Ons handelen wordt bepaald door deze grens die we ons zelf opleggen. Hoe ver je je grens legt of hebt gelegd is aan jou.
  • Binnen de cirkel ligt je belevingswereld waar je bewust/onbewust rekening houdt. En dat alles is gebaseerd op een leven met orde. Zonder orde kan geen mens bestaan. Verwarring ontstaat als we ons niet bewust zijn van de grens en de onderdelen die deel uitmaken van de cirkelinhoud en is basis voor de psychose.

Werken met het Medicijnwiel

Het Medicijnwiel is een fysieke uitbeelding van Spirituele Energie -- Het is een uitbeelding van het interne dialoog van degeen die de Queeste (zoektocht) doet. Vergelijk het met een cirkelvormige plaswater waarin we onszelf gereflecteerd zien. 1)

Het is een middel om ons - in diepe concentratie - terug te brengen naar de essentie van het moment in relatie tot de plaats waarin we ons bevinden. Het is een middel om fysiek aan te voelen hoe het is om die plek aan te voelen, die een reflectie is van deze beleving IN onself.

Jezelf fysiek kunnen plaatsen is een moment van Kracht en Inzicht, zodra wij ons daarin plaatsen. Geloof het of niet maar dat is daadwerkelijk zoals het aanvoelt. Je komt bij emoties [verdriet, verlangens, angsten] waarvan je je totdan toe niet bewust was. Ben jij er klaar voor!?

Stadia van het Leven worden ervaren vanuit het centrum -- Gooi een steen in het centrum van de plaswater en er verschijnen rimpels die zich uitspreiden naar de rand en eenmaal de rand geraakt keren ze weer terug naar het centrum. Het centrum -het hart - waar wij contact maken met ons Zelf. Dit is in andere bewoordingen wat we doen als we werken met het Medicijnwiel.

Om je te oriënteren leg je de windroos als coördinatensysteem op het oppervlak. Elke windrichting heeft haar eigen betekenis, invalshoek en plaats in de cirkel van ontwikkeling. Gelijk de zon opgaat in het Oosten om na twaalf uur achter de horizon in het Westen onder te gaan, zo zijn de stadia van om het even welk levensproces opgesomd in logische volgorde. Zo wordt je gedwongen elk stap in je zoektocht (queeste) te doorgaan en geen stap over te slaan.

Het medicijnwiel/de cirkel symboliseert de kringloop van het leven en de schepping. Verschillende volkeren hebben hun eigen medicijnwielen. De verfijning van indeling van de cirkel is naar inzicht van de gebruiker. En het resultaat van de bewustwording is volledig handen van jou!

Hieronder vind je de indeling naar windrichting en de mogelijke betekenis die elke richting gegeven kan worden:
Oost - In het oosten komt de zon op. Een nieuwe dag. Wat inspireert je, waar wordt je warm van?
Zuid - Je inspiratie vormgeven is de weg naar het zuiden. Is je doel al zichtbaar?.
West - Wat zijn je verlangens of hindernissen? Inzicht in je proces is de weg naar het westen. Nu gaan we diep bij onszelf naar binnen. Ga naar diepere laag van bewustzijn.
Noord - De weg naar inzicht, wijsheid en zien dat we een deel van het geheel zijn, is de weg naar het noorden.
Tot welk inzicht ben je gekomen?


"De kaart is niet de Werkelijkheid" [NLP] -- Het Medicijnwiel is als een kaart. Een kaart die inzicht geeft in hoe jij met je Werkelijkheid omgaat, waar je je bevindt en welke stappen je moet nemen om van hier naar daar te komen. [http://www.ewebtribe.com/StarSpiderDancing/diagram.html]

Met het Medicijnwiel begin je een zoektocht in je Zelf -- Je onderneemt een queeste op basis van het Medicijnwiel om inzicht te krijgen in de grenzen die je je zelf hebt opgelegd en duidelijkheid te scheppen in hoe je je leven hebt ingedeeld. Werken met het medicijnwiel is een serieuze bezigheid en er valt niet mee te spotten. Het is een serieuze zoektocht met herkenbare, duidelijke herkenningspunten door het neerleggen van een coördinatensysteem.

Met de TURBO-methode (AVA balans) leer je werken met Medicijnwiel TURBO style.
• Ontdek welke aspecten/fasen jouw hoognodige aandacht verdienen - in je leven -.
• Richt je aandacht.
• Neem besluiten.
• Geef aanzet om je voorgenomen besluit(en) om te zetten in daden.

1) Een andere van fyieke vorm van het Pad des Levens is het Labyrinth.


It is time for a change, you can Make a Change TURBO style!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Werken met het Medicijnwiel doe je onder andere in (AVABalans.nl)
Make a Change Turbo Style [Veranderen die je met de TURBO methode]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Meer over het Medicijnwiel

>> hxxp://home.wanadoo.nl/gverwoert/htmldream/ 61medicijn.htm
>> hxxp://mens-en-samenleving.infonu.nl/diversen/ 21057-indiaans-medicijnwiel.html
>> hxxp://www.catharinaweb.nl/sjamanisme/ medicijnwiel.htm
>> hxxp://www.ewebtribe.com/StarSpiderDancing/diagram.html
>> hxxp://www.geocities.com/stairway_jb/ medicijnwiel.htm

Make a Change TURBO style: Veranderen doe je met de TURBO methode

Make a Change TURBO style

Turbo is een uitdrukking uit de jaren '80 van de 20e eeuw. Rondom de uitdrukking "turbo" hing een gevoel van snelheid, moderniteit, technologie en vooruitgang. [wikipedia]

Veranderen doe je met de TURBO methode

De TURBO methode is gebaseerd op drie pijlers:
• het eeuwenoude Medicijnwiel van de Noord-amerikaanse Indianen;
• Interculturele NLP technieken;
• vaardigheden uit Kinesiologie [spiertesten, correcties].

TURBO is acroniem voor ...
T emperament
U niverseel
R ichten
B esluiten
O mzetten

De sleutel ligt in het belichten van alle belangrijke aspecten/fasen van besluitvorming, zoals ze terug te vinden zijn in het Medicijnwiel. Je weet dat in de praktijk - vooral wanneer we ergens in vastzitten - we één of meer aspecten in het besluitvormingproces vergeten/overslaan. Hierdoor stopt de beweging bewust of onbewust. De TURBO methode maakt je bekend met die zó belangrijke aspecten/fasen en de volgorde waarin ze opspelen.

Kortom: je wordt je bewust van de stappen, die je moet doorlopen. En als voorbeeld werk je aan jouw eigen werkwijze! En let op de verandering zijn merkbaar!!

Met de TURBO methode:
• ontdek je welke aspecten/fasen jouw hoognodige aandacht verdienen - in je leven -;
• richt je je aandacht;
• neem je besluiten;
• geef je aanzet om je voorgenomen besluit(en) om te zetten in daden.

Mogelijkheden van de Toets aan de TURBO methode:
1. Werk aan verandering 1-op-1.
2. Werk aan verandering in groepsetting.
3. Leer zélf de TURBO werkwijze en daarna inzetten in de eigen praktijk.

Heb je interesse of ben je benieuwd!
Leer hier besluiten met goed gevolg ... juist beslissen kun je leren!

Voor meer informatie of maak een afspraak bij:
--------------------------------------------------------------------------------------------
A V A B a l a n s !! Dit is jouw coach !!
Praktijk voor toegepaste kinesiologie en NLP in Zwolle
http://www.avabalans.nl/
--------------------------------------------------------------------------------------------

[orthokin.nl]