Translate

vrijdag, juli 09, 2010

dyslexie | kinesiologie | body mind spirit | spiertest

Dyslexie pakken we aan met kinesiologie

Wat doe je met dyslexie?

Dyslexie betekent letterlijk: "niet kunnen lezen". Bij dyslexie kunnen zowel lees- als spellingsproblemen voorkomen, maar deze komen ook los van elkaar voor. Officieel wordt dyslexie in Nederland aangeduid als:

"Een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau." http://snipurl.com/z6w7m

Wat doe je met kinesiologie?

Kinesiologie betekent letterlijk: "de kennis van het bewegingsapparaat". Toegepaste / Gespecialiseerde Kinesiologie gebruikt de kunst van het spiertesten om informatie te krijgen over het welbevinden van Body Mind Spirit. Deze informatie toont zich meestal als "onbalans", maar dit is vooral afhankelijk van de vraagstelling.

Zo wordt de spiertest "zwak" genoemd als bij uitvoering van de test geen weerstand wordt ervaren en "sterk" genoemd als de spiertest bij uitvoering van de test wél weerstand wordt ervaren.

Door de beginwaarden te herkennen - het resultaat van basis-spiertesten - weet je aan het eind van de kinesiologiesessie of er wel veranderingen zijn opgetreden door het herkennen van de eindwaarden - het resultaat van de eind-spiertesten.

Hoe kan dyslexie zich uiten bij een spiertest?

  • Hersenhelftcoördinatie-test. Kijken naar een X en test, kijken naar een || en test. De eerste test moet sterk testen en de tweede test zwak, anders is er werk aan de winkel.

  • Kruiscoördinatie-test. Armen en benen in homolaterale en kruisrichting met elkaar testen. Deze moeten sterk testen, anders is er werk aan de winkel.

  • Dehydratie (Water) test. Trek aan een plukje haar op de schedel en test. Deze moet sterk testen, anders .. is er werk aan de winkel.

  • Gaits-test. Omvat de "bal van de voet" en test. Deze moet sterk zijn, anders ...

  • Reactiviteit-test. Houdt de hand boven de kruin van het hoofd en test. Deze moet sterk testen, anders ...

  • Adem-test. Houdt de adem in en test. Dit moet sterk testen, anders ...

  • Ogen-test. Beweeg de ogen in een van de acht richtingen en test elke situatie. Laat de testpersoon dichtbij kijken en test. Laat de testpersoon ver weg kijken en test. Deze moeten sterk testen, anders ...

  • Switching. De uitgevoerde testen geven een verward beeld. Er is werk aan de winkel.

Dit zijn zo wat testen die bij mij opkomen als ik dit opschrijf. Als je bovenstaande testen op de keper bekijkt, dan zal het je opvallen dat we eigenlijk testen hoe de neurologie haar uitwerking heeft op een bepaalde actie. Het is de kunst van de beoefenaar van Toegepaste / Gespecialiseerde Kinesiologie om deze reactie anders te laten zijn (en liefst blijvend).

Dus de toegevoegde waarde van de beoefenaar van Toegepaste / Gespecialiseerde Kinesiologie is verandering aan te brengen in de neurologische paden (neurological pathways) op zo'n manier dat "aangeleerde" mechanismen - die beperkende werking van het zenuwstelsel tot resultaat hebben - herkend en opgelost worden en daarbij evenwicht brengend in Body Mind Spirit.

Nu is het het voor de welwillende lezer een kleinigheid op te merken, dat het deelgebied "dyslexie" zich heel gemakkelijk laat uitbreiden op alle vormen van belastingen waarbij het lichaam op neurologisch gebied aanpassingen moet doen om het leven - zoals het zich aanbiedt - aan te kunnen. Te denken valt aan alle vormen van "pijn, angst en angst voor pijn" (Three in One Concepts).

"Alles kan alles repareren, als het aangebodene maar van toepassing is"

De drieeenheid "Body Mind Spirit" laat zich in het Nederlands ruim vertalen naar: Lichaam, Denken/Voelen, Weten/Intuitie. Hieruit kun je gevolg trekken dat het werkgebied van een beoefenaar van Toegepaste / Gespecialiseerde Kinesiologie net zo breed of smal is als het interessegebied van de aanbieder. Sommigen houden het bij Bach (homeopathie) en essences, anderen doen liever lichaamswerk, acupressuur (o.a. NAET) en/of neurolinguistisch programmeren.

Het vinden van de juiste beoefenaar

Kortom: Het gaat erom voor de zoeker een "juiste" beoefenaar te vinden. Deze laat zich definiëren als "diegene die in staat is om de ongewenste spiertestreactie blijvend in een gewenste spiertestreactie om te zetten".

Huib Salomons - beoefenaar Gespecialiseerde Kinesiologie - Apeldoorn 2010-07