Translate

zondag, augustus 30, 2009

Fight, Flight, Freeze | Een andere eenheid om in betrachting te nemen.

Alle goede dingen bestaan uit 3. Een ieder van ons ervaart wel eens angst, pijn OF angst voor pijn (Three in One Concepts). In die situatie wordt standaard aangenomen dat er twee opties zijn ... vluchten of vechten. Raad eens, er is een derde optie ... 'bevriezen' ...

In plaats van een lijn met twee uiteinden (vechten of vluchten) ben ik er stellig van overtuigd dat bevriezen (de derde optie) geen deel uitmaakt van de mogelijkheden en van totaal andere betekenis is dan de eerste twee.

Vluchten en Vechten zijn twee uitingen van omgaan met een bepaalde ongewenste situatie. Als je eerlijk tegenover jezelf bent, zul je merken dat Bevriezen tevens een optie is. Het is een optie die gebaseerd is op het niet kunnen handelen in de gegeven situatie. Je kunt geestelijk bevriezen, maar ook lichamelijk (zenuwen geven geen signaal door). Je hebt geen keuze anders dan te stagneren.

Ik zie daarom wederom een drie-eenheid die in betrachting moet worden genomen in situaties waar geen keuze ervaren wordt: Fight, Flight, Freeze.

Huib Salomons

woensdag, augustus 19, 2009

Je hoeft geen autist te zijn bij de hand te worden gepakt | in dialoog met het lichaam

Gefaciliteerde communicatie is een methode om te communiceren met mensen die niet of nauwelijks kunnen spreken.

Het betreft met name mensen met een verstandelijke beperking en/of stoornissen in het autistisch spectrum.

Bij deze methode worden hun armen, polsen handen vastgehouden om hen te helpen met het spellen van een bericht op een toetsenbord of met het aanwijzen van letters. [1]
Gefaciliteerde Communicatie - Als je in bijgaande definitie "autisme" vervangt voor "Woordblind" of nog beter "Leefblind" en "met het spellen van een bericht op een toetsenbord of met het aanwijzen van letters" laat vervallen, dan ben je waar wij met spiertesten naar toe willen.

Het is gewoon een andere wijze om aan te geven dat wij werken met een methode om "in dialoog te gaan met het lichaam".

Hoe dan helpen - Al de tijd dat ik bij de Hof van Axen in Drenthe heb geshopt om het spiertesten onder de knie te krijgen, ken ik al de termen "Woordblind" en "Leefblind". Of het brainwaves zijn van Coby Schasfoort weet ik niet. Hoe dan ook. Niet alleen autistische mensen zijn behept met de onmogelijkheid om te kunnen gaan met hun leeswereld, laat staan met hun leefwereld.

Voor wie geïnteresseerd is "Zicht op Woordblind" en "Zicht op Leefblind" zijn ideale instap-workshops om mensen in te wijden in het werkgebied van Gespecialiseerde Kinesiologie.

Keuze creëren - Als je zo bezig bent, zul al weldra merken dat ons werk niet helpen is met het "helpen van spellen en aanwijzen". Ons werk staat je toe om daadwerkelijk mensen (klein-groot-oud) te helpen kwaliteit van leven te brengen door KEUZE te creëren. Keuze krijg je als je via Gespecialiseerde Kinesiologie methoden verlost van gedachten/gevoelens die anders zo moeilijk te verhelpen zijn.

Faciliteren op basis van spiertesten - Faciliteren is zo gezien het helpen / ondersteunen van mensen, die aan zichzelf willen werken en inzicht willen krijgen in hun functioneren door via de spiertest in dialoog te gaan met Lichaam Denken/Voelen Geest. Dit is een emperische aanpak van het probleem/problemen waar iedereen mee kampt: De kunst van het Loslaten. Als je begint aan Gespecialiseerde Kinesiologie, dan ontkom je er niet aan jezelf als "proefpersoon" te nemen. Ik weet het uit eigen ervaring.

"Na twintig jaar bezig zijn ... doe ik 't nog steeds en ik leer elke keer weer nieuwe dingen. Nieuwe dingen over mijzelf, voor mijzelf en aan werkmethoden. Het is het beste wat mij heeft kunnen overkomen. Ik heb schitterende mensen ontmoet en zal dat ook doen in de toekomst."

Huib Salomons, practitioner Gespecialiseerde Kinesiologie, Apeldoorn, Nederland.Reblog this post [with Zemanta]

donderdag, augustus 13, 2009

Dansen met het Onbewuste | ideomotor signaal waarneming | Touch for Health

Dansen met het Onbewuste. 'Je kunt er heel nuchter over doen. Je kunt er lyrisch over doen. In mijn testen zit ik er tussen er in en als ik test dan doe ik de "Dans met het Onbewuste". Ik tune mij in op het Lichaam Denken/Voelen Geest van de testpersoon, en volg de aanwijzingen van het Onbewuste en breng te berde wat op duidelijk moet worden of doe wat er gedaan moet worden (punten vasthouden).' [Huib Salomons]

Als je weet dat spiertesten feitelijk gebaseerd is op het ideomotor effect, dan zul je waarschijnlijk ook afvragen datgene wat je verandert ook wel spierversterkende methoden zijn?. Nee, dat zijn ze dus niet! Het zijn ideomotor-indicatie-veranderende (spiertest-) technieken.

Ideomotor-signaal waarneming. Je zult je afvragen, "wat heeft het allemaal voor zin?". Alvorens daarop te antwoorden moet je even stilstaan bij "wat is de waarde van een ideomotor-indicatie?". De ideomotor-indicatie geeft aan hoe jij omgaat met een bepaald signaal - ongeacht of deze nu fysiek, emotioneel, chemisch, energetisch van aard is. Dat is uiteindelijk wat je als spiertester waarneemt in de vorm van een spiertest, die "sterk", "zwak", "geblokkeerd" of "OK" aanvoelt.
[lees ook: musclemonitoring]

Het is jouw ervaring en kunde - als spiertester - om deze ideomotor-indicatie te interpreteren en te veranderen, zodat je de testpersoon naar huis laat gaan met een Lichaam Denken/Voelen Geest Connectie in een staat van "OK" voelen. Het is dit "OK" voelen dat een basis moet zijn voor het zelf-regulerend beter worden (zoeken naar Homoeostase) vanuit een door jouw gegenereerde "OK" uitgangssituatie.

Lichaam Denken-Voelen Geest Connectie is een eenheid waar de grenzen onduidelijk zijn. Kun jij een grens bedenken waar het zenuwstelsel ophoudt en waar het denken/voelen begint? Als je dit al kunt, betekent het dat je je bedenkt dat er zenuwcentra zijn waar het Denken-Voelen zetelt. Je kunt je misschien ook bedenken dat het Denken-Voelen zich in elke cel van je lichaam bevindt. Hoe dan ook, omdat je de grenzen niet kunt bepalen zul je moeten beamen dat een beïnvloeding van het zenuwstelsel en het waarnemen van een verandering in meetresultaat uiteindelijk uitsluitsel geeft over de mate van invloed, die je uitgeoefend hebt door de interventie die je net hebt gedaan.

In Touch for Health worden interventies aangeboden in de vorm van Neuro-lymphatische (NL)-punten en/of Neuro-vascilaire (NV)-punten vasthouden, praten over de emotionele betekenis van de acupunctuurmeridianen, vasthouden van versterkende/verzwakkende acupunctuurpunt-combinaties, spierspoel- en golgipeestechniek, etc.

Kortom: Als we in Touch for Health spier- en energieversterkende methode aanbieden, dan moet je erbij denken dat we praten over ideomotor-indicatie-veranderde signalen. Het zijn deze signalen - die we meten door te spiertesten -, die ons uitsluitsel geven over verandering of niet.

Reblog this post [with Zemanta]

zondag, augustus 09, 2009

History of Touch for Health according John F. Thie

HISTORY OF TOUCH FOR HEALTH
- The Origin of all Kinesiology Courses -

Dr John Thie DC:"http://www.kinesiology.nu/history.html"

 1. History of tfh philosophy and techniques
 2. Early Days of Applied Kinesiology
  - Neuro-Lymphatic massage points (NL)
  - Oriental meridian therapy - Acupuncture
  - Neuro-Vascular holding points (NV)
  - Therapy Localization technique (TL)
 3. Applied Kinesiology - AK genesis
 4. Touch for Health manual genesis
 5. In the Beginning ..."Health from within"
 6. International College of Applied Kinesiology - ICAK genesis
 7. The Touch for Health foundation genesis & early innovators
  - International Touch for Health training genesis
  - Annual conferences genesis
 8. Expansion and growth of Touch for Health
 9. International Kinesiology College - latest edition
 10. Touch for Health book
 11. The spread of Touch for Health / Kinesiology worldwide
  - Specialised Kinesiology courses development
  - Touch for Health for everyone
  - Different faiths same kinesiology
  - Books on kinesiology
  - Former members of the board of trustees of the touch for Health foundation
 12. The current period of transition for TfH / kinesiology
  - Issues of politics, economics & efficacy in kinesiology
  - Economics
  - Efficacy