Translate

woensdag, augustus 19, 2009

Je hoeft geen autist te zijn bij de hand te worden gepakt | in dialoog met het lichaam

Gefaciliteerde communicatie is een methode om te communiceren met mensen die niet of nauwelijks kunnen spreken.

Het betreft met name mensen met een verstandelijke beperking en/of stoornissen in het autistisch spectrum.

Bij deze methode worden hun armen, polsen handen vastgehouden om hen te helpen met het spellen van een bericht op een toetsenbord of met het aanwijzen van letters. [1]
Gefaciliteerde Communicatie - Als je in bijgaande definitie "autisme" vervangt voor "Woordblind" of nog beter "Leefblind" en "met het spellen van een bericht op een toetsenbord of met het aanwijzen van letters" laat vervallen, dan ben je waar wij met spiertesten naar toe willen.

Het is gewoon een andere wijze om aan te geven dat wij werken met een methode om "in dialoog te gaan met het lichaam".

Hoe dan helpen - Al de tijd dat ik bij de Hof van Axen in Drenthe heb geshopt om het spiertesten onder de knie te krijgen, ken ik al de termen "Woordblind" en "Leefblind". Of het brainwaves zijn van Coby Schasfoort weet ik niet. Hoe dan ook. Niet alleen autistische mensen zijn behept met de onmogelijkheid om te kunnen gaan met hun leeswereld, laat staan met hun leefwereld.

Voor wie geïnteresseerd is "Zicht op Woordblind" en "Zicht op Leefblind" zijn ideale instap-workshops om mensen in te wijden in het werkgebied van Gespecialiseerde Kinesiologie.

Keuze creëren - Als je zo bezig bent, zul al weldra merken dat ons werk niet helpen is met het "helpen van spellen en aanwijzen". Ons werk staat je toe om daadwerkelijk mensen (klein-groot-oud) te helpen kwaliteit van leven te brengen door KEUZE te creëren. Keuze krijg je als je via Gespecialiseerde Kinesiologie methoden verlost van gedachten/gevoelens die anders zo moeilijk te verhelpen zijn.

Faciliteren op basis van spiertesten - Faciliteren is zo gezien het helpen / ondersteunen van mensen, die aan zichzelf willen werken en inzicht willen krijgen in hun functioneren door via de spiertest in dialoog te gaan met Lichaam Denken/Voelen Geest. Dit is een emperische aanpak van het probleem/problemen waar iedereen mee kampt: De kunst van het Loslaten. Als je begint aan Gespecialiseerde Kinesiologie, dan ontkom je er niet aan jezelf als "proefpersoon" te nemen. Ik weet het uit eigen ervaring.

"Na twintig jaar bezig zijn ... doe ik 't nog steeds en ik leer elke keer weer nieuwe dingen. Nieuwe dingen over mijzelf, voor mijzelf en aan werkmethoden. Het is het beste wat mij heeft kunnen overkomen. Ik heb schitterende mensen ontmoet en zal dat ook doen in de toekomst."

Huib Salomons, practitioner Gespecialiseerde Kinesiologie, Apeldoorn, Nederland.Reblog this post [with Zemanta]

Geen opmerkingen: