Translate

donderdag, januari 01, 2015

wat waar hoe van gespecialiseerde kinesiologie

Op de website van 'www.leeflijn.nl' wordt aandacht geschonken aan WIE, WAT, HOE van KINESIOLOGIE. De basisvragen wat, waar en hoe worden beantwoord. Op deze blogpagina wil ik wat specifieker worden, omdat wat er geschreven meer volledig kan worden beschreven!!


WAT IS [TOEGEPASTE] KINESIOLOGIE – [Toegepaste] Kinesiologie houdt zich bezig met het onderzoeken van energiestromen in het lichaam. Via eenvoudig spiertesten wordt de energetische toestand van ons lichaam in kaart gebracht. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van onbegrepen symptomen van het “zich niet lekker voelen”. Door die op tijd te behandelen kan voorkomen worden dat ernstige fysieke symptomen op kunnen treden zoals een maagzweer bij overmatige stress.
'Kinesiologie' betekent letterlijk de  'leer van de beweging'. En is de wetenschap die zich bezighoudt met de motoriek van het menselijk lichaam. [ wiki ]  Hier wordt specifiek TOEGEPASTE KINESIOLOGIE bedoeld. En dat brengt ons direct bij vraag:

WAAR KOMT [TOEGEPASTE] KINESIOLOGIE VANDAAN? – De term 'Toegepaste Kinesologie' [Applied Kinesiology] werd begin jaren '60 vastgelegd door Dr. George Goodheart, een Amerikaanse chiropractor bij professie. Hij ontdekte dat spieren op reflexen reageren en dat er een duidelijke samenhang bestaat tussen spieren, meridianen en organen. Te hoge of te lage spierspanning kan wijzen op het slecht functioneren van organen. Uitgangspunt voor behandeling is dat ons lichaam een sterk zelfgenezend vermogen heeft en door dat te stimuleren kunnen goede resultaten worden bereikt.
'Toegepaste kinesiologie' is een merknaam en daarom kunnen we die niet lukraak gebruiken en alleen voor practitioners die van die merknaam gebruik mogen maken. Daarom is de term 'Gespecialiseerde Kinesiologie' ontstaan om aan te geven dat anderen dan die van de organisatie van 'Toegepaste Kinesiologie' ook gebruik maken van dezelfde informatie.

In de loop der jaren zijn er diverse vormen van Gespecialiseerde Kinesiologie ontstaan:
 • Clinical Kinesiology - Alan G. Beardall DC
 • Touch for Health - John F. Thie DC
 • Biokinesiology - Wayne W Topping
 • Health kinesiology- Jimmy Scott
 • Edukinesiologie / Braingym / Leefblind - Paul Dennison / Coby Schasfoort
 • Three-in-One Concepts / Onebrain - Gordon Stokes, Daniel Whiteside and Candace Callaway
 • Applied Physiology - Richard Utt
 • LEAP -  Charles Krebs
 • Totaal Balans (van eigen bodem) - Nora Wulff-Verwer

WAT DOET EEN KINESIOLOOG? – De Gespecialiseerde Kinesioloog [M/V] werkt aan een totaal oplossing voor problemen die je ervaart ongeacht of die een lichamelijke of een emotionele of spirituele oorzaak hebben. Deze kinesioloog werkt eraan de balans in je leven te herstellen, daarbij zal hij vaststellen waar de disharmonie in je leven vandaan komt gebruik makend van het mechanisme 'Manueel Spiertesten'.

Het lichaam zal op een bepaalde stof, gedachte of een voedingsmiddel - die een herinnering aan een situatie of een pijnlijke beweging met zich mee brengt - reageren met een spiertestverandering. Wordt deze confrontatie als stressvol ervaren, dan zal vanuit een 'sterke' spiertestindicatie de spiertestverandering 'zwak' zijn. Leidt de impuls niet tot stress, dan blijft de spiertest onveranderd. Met deze duidelijk voelbare spiertestreactie communiceert het lichaam over disbalansen en hierdoor krijgt de kinesioloog voldoende en betrouwbare informatie over de energieblokkades in het lichaam. 
Vervolgens zal de kinesioloog een persoonlijke sessie met jou aangaan op verschillende niveaus:
1. Het “Bio” vlak: Chemie, stofwisseling, mentaal beleven, willen, bewustzijn
2. Het “Psycho” vlak: Onderbewustzijn, emotie,voelen.
3. Het “Sociaal” vlak: Structuur, denkstijl.
Is de Gezondheidsdriehoek in balans, dan kan men als mens optimaal functioneren, binnen de eigen mogelijkheden. Wordt één vlak overbelast, dan dienen de anderen te compenseren. Deze manier van werken is erop gericht, dat het zelfgenezend vermogen van het lichaam gestimuleerd wordt.
Het lichaam geeft zelf aan wat de kwaliteiten en talenten zijn, maar ook waar beperkingen liggen. Vandaar dat zicht op de eigen persoonlijkheidsstijl zo waardevol is. Wanneer je van jezelf begrijpt waarom je de dingen op een bepaalde manier doet, dan wordt het ook duidelijk wat voor jou goed werkt.
4. Elektrisch. Deze maakt niet deel uit van de Gezondheidsdriehoek, maar is wel een linkende factor tussen de diverse 'vlakken'. Hiermee wordt de energetisch werking bedoeld die we uitoefenen door het vasthouden danwel masseren van acupunctuurpunten: acupressuur.
5. Cranio-sacrale correcties: het volgen en herstellen van cranio-sacrale bewegingen kan grote invloed hebben op het functioneren van de 'weefsels' en daarmee de mens in kwestie.

IS [TOEGEPASTE] KINESIOLOGIE IETS VOOR MIJ? – Klachten die duiden op onbalans en die aangepakt kunnen worden zijn:
 1. Pijn en vermoeidheid, vaak veroorzaakt door stress of fysieke aandoeningen als whiplash of bekkeninstabiliteit.
 2. Verlies van concentratievermogen. 
 3. Fysieke klachten als: eczeem, migraine, allergieën, slapeloosheid, rugklachten, hartritmestoornissen, fibromyalgie, etcetera.
 4. Leer- en leesproblemen (vooral bij kinderen), dyslexie. 
 5. Relatie- of gedragsproblemen. 
 6. Psychische problemen zoals depressies of verwerking van emoties.
"Ik weet wat het voor mij gedaan heeft, en ik zou het voor geen goud hebben willen missen". De mensen, de sessies, de veranderingen."
[ © 2015 Huib Salomons, Practitioner Gespecialiseerde Kinesiologie APELDOORN ]


Bron: [http://www.leeflijn.nl/kinesiologie.htm]