Translate

donderdag, december 25, 2008

Applied Kinesiology: Synopsis - Zoeken naar boeken met Google

Zoeken naar informatie over Applied Kinesiology

Applied Kinesiology: Synopsis - Zoeken naar boeken met Google

Ik heb een search gedaan op "Applied Kinesiology" en kwam terecht in "Zoeken naar boeken met Google".


Mijn stille wens is iets tegen te komen waar ik nog niet van gehoord heb of over heb gelezen. Daarvoor blijf ik puur en zuiver in mijn zoeken. Maar helaas het is er niet! Dat is ook een van de redenen voor mij dat ik niet écht meer op zoek ben naar cursussen.

Ben ik nu teleurgesteld? -- Nee, want diep in mij weet ik dat ik procedures en werkwijzen zelf kan bedenken. En het leuke is dat de spiertest een goed middel is om neutraal te blijven. Om objectief de weg te vinden in het bos van mogelijkheden dat zich aanbied. Basis hiervoor is dat je vertrouwt op de spiertest en de uitslag die het je mededeelt.

Het bos van Trance -- Zo ben ik op dit moment met het bos van "Trance". Ga daarvoor mee in je gedachten. Voel je zelf liggen op mijn massagetafel. Lichaam ontspannen, geest ontspannen. En dat is goed. Want nu geeft je lichaam dit weer door een totale ontspanning. De spiertest is "algeheel zwak". [Dit is een representatie van de "State" waar wij ... jij en ik ... ons in bevinden. Want wil je dat je client zich ontspant, zul je eerst zélf moeten ontspannen.]

Het werk kan beginnen!! -- We hebben gepraat over hetgeen je bezig houdt, en we hebben wat steekwoorden opgeschreven en we bieden deze woorden aan het Onderbewuste aan. De afspraak is dat de spiertest "sterk" wordt op het punt dat je Onderbewuste wil bespreken. [Dit is ook wel bekend als "Indicatieverandering"]

Lichaamscan spreekt boekdelen -- Een Body Scan zal een andere indicatieverandering geven op het punt waar het Onderbewuste over wil proaten. Als verdere informatie bied ik nu aan "Actueel, Geloofsysteem, Symbolisch". Alweer krijg ik informatie door indicatieverandering. Of anderszins op basis van een afspraak die we ... het Onderbewuste en ik ... hebben gemaakt. Al doende banen we ons een weg in het bos over de weg van mogelijkheden.

Paint the Story!! -- Daniël Whiteside leerde ons dat. Wat niet anders betekent dan het "Vertellen van het verhaal dat Lichaam Gedachten Geest te vertellen heeft". Om dat goed te doen heb je een Stille geest nodig en oefening. Héél veel oefening. Het resultaat is zeer bevredigend, omdat je praat in termen van Lichaam Gedachten Geest en dien overeenkomstig proat je rechtstreeks tot het Onderbewuste. Het Onderbewuste dat nu geen andere keuze heeft dan te veranderen, omdat het erbij betrokken is! En dat is waar het in het kort om gaat in het bos van "Trance".

[Ja, ik stam nog uit een tijd dat wij in de Hof van Axen de mensen van bijvoorbeeld Three in One Concepts, Applied Physiology mochten ontmoeten. Ik ben nog steeds dankbaar dat ik deze periode heb mogen meemaken. Het is voor mij een soort "Woodstock"-nostalgie.]

Drukpunten -- Ik hoef niet altijd het bos in, want vaak kan ik volstaan met het drukken en vasthouden van punten en het masseren van spieren. Het vervelende ... voor jou op de tafel ... is dat, door die punten aan te raken die Lichaam Gedachten Gesst wil dat aangeraakt wordt, ik vaak zeer pijnlijke plekken aanraak en dat ... wonder boven wonder ... deze punten ook hun geblokkeerde energie verliezen. En dat is waar het in deze methode om gaat!

En dat zijn op dit moment de werkwijzen die ik hanteer in mijn avond-/weekendpraktijk.

Leef,
Orthokin.nl

zondag, oktober 05, 2008

Pauselock is Ankeren State in NLP

Pauselock (Retentiemode) is vergelijkbaar met Ankeren van een State (NLP)

Bij ons kinesiologisch testen kunnen we gebruik maken van de Pauselock of Retentiemode. Het is mijn overtuiging dat dit een NLP-methode evenaart, genaamd: Ankeren van een state.

Een State -- Met een "State" wordt een intense mentaal-emotionele beleving bedoeld, die we inprenten en vervolgens naar believe kunnen oproepen.
Voorbeeld: Denk aan dat ene bekende deuntje. Ja, dát deuntje. Wanneer was dat? Welke ingeprente indrukken herervaar je nu? Met wie was je? Wat rook je? Wat zag je? ... het deuntje is je anker - je ingang - voor het herbeleven van die ene specifieke ervaring.
Ankeren -- Ankeren is het plaatsen van een anker. Dat mag duidelijk zijn. Activeren van dit anker roept dan (on)gewild die bepaalde herinnering(en) op. In voorgaand voorbeeld is dat het horen van dat deuntje. Wacht er is meer! Je kunt een anker maken in alle varianten van modaliteiten (horen, zien, ruiken, voelen, proeven, emotie, denken, bewegen) Dus ook in aanraken (voelen).

Pauselock (retentiemode) -- Bij ons kinesiologisch testen kunnen we gebruik maken van de Pauselock of Retentiemode. Een methode waarbij we een anker maken door gebruik te maken van de spiertest in beweging (of niet).
Voorbeeld: We gaan uit van een sterke spiertest. Je vraagt, "Denk aan die ene keer ...". En test. (TOTE) Het is mijn ervaring dat de ene keer het ledemaat (arm/been) "sterk" test en de andere keer "zwak" test (lees: een indicatieverandering).
De voorlopige verklaring voor dit fenomeen is dat de emotie-gedachte impuls in de eerste situatie zwak is en de tweede is de impuls groot.

Kneeze -- Een "kneeze" is een term van Michael Breen als hij praat over het ankeren van een emotie-gedachte door het aanraken van een knie. Een goed ankeren veroorzaakt bij de persoon een automatisch herbeleven van die emotie-gedachte.

Ankeren is Pauselock -- Nu is een pauselock (retentiemode) pas volledig als je de emotie-gedachte verankerd hebt. Op zich is de spiertest een anker, maar voor verder gebruik is het gewenst dit vast te leggen in een aanraken van het lichaam, bijvoorbeeld de schouder of de voornoemde knie. Een heractivering door aanraking van de schouder zou dan een indicatieverandering moeten oproepen.

En dan is Ankeren gelijk aan de Pauselock.

Gebruik deze aanwijzingen en laat het een aanvulling zijn op je testen!

>> http://my.orthokin.nl

donderdag, juli 03, 2008

Kanttekening bij de O-ring spiertest

"Bij de vormt de cliënt een ring met de duim en wijsvinger, waarbij de toppen met een constante kracht tegen elkaar worden gedrukt. ..." [http://www.chibalans.nl/oringspiertest.html]

Also see:

Kanttekening: Vergewis je je wel of deze spiertest goed werkt! Een spiertest is alléén valide als de spiertester getest heeft of de gebruikte spieren - in deze de "aanspanners" van de duim en wijsvinger - goed werken. Want je moet weten dat een spier . Lees >> http://home.planet.nl/%7Esalom680/musclemon.htm/

Spiertesten is geen spelletje om lichtvoetig mee overweg te gaan. Het kan waardevolle informatie verschaffen en het is slimmer - maar - om méér spieren in het lichaam te betrekken voor een betere informatievoorziening. Dat is spiertesten [als diagnostisch onderdeel van gespecialiseerde kinesiologie] ten voeten uit.

Kinesiology 4U: Uit balans! Doe er wat aan

Kinesiology 4U: Uit balans! Doe er wat aan

Een beschrijving van de werkwijze onder Gespecialiseerde Kinesiologie, zoals je die persoonlijk zou kunnen ervaren als je de tijd neem om op tafel te komen liggen!

Uit balans! Een ieder van ons overkomt het, niemand uitgezonderd. De vraag is, laat je het op zijn beloop - kan wel eens lekker zijn- , of die je er wat aan? Als je het aan mij vraagt en het overkomt mij ... dan doe ik er wat aan!

woensdag, juli 02, 2008

Het Medicijnwiel, de cirkel waar niet mee valt te spotten

Van Cirkel naar Medicijnwiel

De Cirkel

'Mandala' [Sanskriet] betekent zoveel als (magische) cirkel.
  • De cirkel -- zonder begin of einde -- is symbool voor éénheid, heelheid en evenwicht, waar een ieder van ons naar streeft (balans).
  • De omtrek van de cirkel heeft een beschermende functie heeft waarbinnen je je vrij kunt bewegen.
  • Ons handelen wordt bepaald door deze grens die we ons zelf opleggen. Hoe ver je je grens legt of hebt gelegd is aan jou.
  • Binnen de cirkel ligt je belevingswereld waar je bewust/onbewust rekening houdt. En dat alles is gebaseerd op een leven met orde. Zonder orde kan geen mens bestaan. Verwarring ontstaat als we ons niet bewust zijn van de grens en de onderdelen die deel uitmaken van de cirkelinhoud en is basis voor de psychose.

Werken met het Medicijnwiel

Het Medicijnwiel is een fysieke uitbeelding van Spirituele Energie -- Het is een uitbeelding van het interne dialoog van degeen die de Queeste (zoektocht) doet. Vergelijk het met een cirkelvormige plaswater waarin we onszelf gereflecteerd zien. 1)

Het is een middel om ons - in diepe concentratie - terug te brengen naar de essentie van het moment in relatie tot de plaats waarin we ons bevinden. Het is een middel om fysiek aan te voelen hoe het is om die plek aan te voelen, die een reflectie is van deze beleving IN onself.

Jezelf fysiek kunnen plaatsen is een moment van Kracht en Inzicht, zodra wij ons daarin plaatsen. Geloof het of niet maar dat is daadwerkelijk zoals het aanvoelt. Je komt bij emoties [verdriet, verlangens, angsten] waarvan je je totdan toe niet bewust was. Ben jij er klaar voor!?

Stadia van het Leven worden ervaren vanuit het centrum -- Gooi een steen in het centrum van de plaswater en er verschijnen rimpels die zich uitspreiden naar de rand en eenmaal de rand geraakt keren ze weer terug naar het centrum. Het centrum -het hart - waar wij contact maken met ons Zelf. Dit is in andere bewoordingen wat we doen als we werken met het Medicijnwiel.

Om je te oriënteren leg je de windroos als coördinatensysteem op het oppervlak. Elke windrichting heeft haar eigen betekenis, invalshoek en plaats in de cirkel van ontwikkeling. Gelijk de zon opgaat in het Oosten om na twaalf uur achter de horizon in het Westen onder te gaan, zo zijn de stadia van om het even welk levensproces opgesomd in logische volgorde. Zo wordt je gedwongen elk stap in je zoektocht (queeste) te doorgaan en geen stap over te slaan.

Het medicijnwiel/de cirkel symboliseert de kringloop van het leven en de schepping. Verschillende volkeren hebben hun eigen medicijnwielen. De verfijning van indeling van de cirkel is naar inzicht van de gebruiker. En het resultaat van de bewustwording is volledig handen van jou!

Hieronder vind je de indeling naar windrichting en de mogelijke betekenis die elke richting gegeven kan worden:
Oost - In het oosten komt de zon op. Een nieuwe dag. Wat inspireert je, waar wordt je warm van?
Zuid - Je inspiratie vormgeven is de weg naar het zuiden. Is je doel al zichtbaar?.
West - Wat zijn je verlangens of hindernissen? Inzicht in je proces is de weg naar het westen. Nu gaan we diep bij onszelf naar binnen. Ga naar diepere laag van bewustzijn.
Noord - De weg naar inzicht, wijsheid en zien dat we een deel van het geheel zijn, is de weg naar het noorden.
Tot welk inzicht ben je gekomen?


"De kaart is niet de Werkelijkheid" [NLP] -- Het Medicijnwiel is als een kaart. Een kaart die inzicht geeft in hoe jij met je Werkelijkheid omgaat, waar je je bevindt en welke stappen je moet nemen om van hier naar daar te komen. [http://www.ewebtribe.com/StarSpiderDancing/diagram.html]

Met het Medicijnwiel begin je een zoektocht in je Zelf -- Je onderneemt een queeste op basis van het Medicijnwiel om inzicht te krijgen in de grenzen die je je zelf hebt opgelegd en duidelijkheid te scheppen in hoe je je leven hebt ingedeeld. Werken met het medicijnwiel is een serieuze bezigheid en er valt niet mee te spotten. Het is een serieuze zoektocht met herkenbare, duidelijke herkenningspunten door het neerleggen van een coördinatensysteem.

Met de TURBO-methode (AVA balans) leer je werken met Medicijnwiel TURBO style.
• Ontdek welke aspecten/fasen jouw hoognodige aandacht verdienen - in je leven -.
• Richt je aandacht.
• Neem besluiten.
• Geef aanzet om je voorgenomen besluit(en) om te zetten in daden.

1) Een andere van fyieke vorm van het Pad des Levens is het Labyrinth.


It is time for a change, you can Make a Change TURBO style!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Werken met het Medicijnwiel doe je onder andere in (AVABalans.nl)
Make a Change Turbo Style [Veranderen die je met de TURBO methode]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Meer over het Medicijnwiel

>> hxxp://home.wanadoo.nl/gverwoert/htmldream/ 61medicijn.htm
>> hxxp://mens-en-samenleving.infonu.nl/diversen/ 21057-indiaans-medicijnwiel.html
>> hxxp://www.catharinaweb.nl/sjamanisme/ medicijnwiel.htm
>> hxxp://www.ewebtribe.com/StarSpiderDancing/diagram.html
>> hxxp://www.geocities.com/stairway_jb/ medicijnwiel.htm

Make a Change TURBO style: Veranderen doe je met de TURBO methode

Make a Change TURBO style

Turbo is een uitdrukking uit de jaren '80 van de 20e eeuw. Rondom de uitdrukking "turbo" hing een gevoel van snelheid, moderniteit, technologie en vooruitgang. [wikipedia]

Veranderen doe je met de TURBO methode

De TURBO methode is gebaseerd op drie pijlers:
• het eeuwenoude Medicijnwiel van de Noord-amerikaanse Indianen;
• Interculturele NLP technieken;
• vaardigheden uit Kinesiologie [spiertesten, correcties].

TURBO is acroniem voor ...
T emperament
U niverseel
R ichten
B esluiten
O mzetten

De sleutel ligt in het belichten van alle belangrijke aspecten/fasen van besluitvorming, zoals ze terug te vinden zijn in het Medicijnwiel. Je weet dat in de praktijk - vooral wanneer we ergens in vastzitten - we één of meer aspecten in het besluitvormingproces vergeten/overslaan. Hierdoor stopt de beweging bewust of onbewust. De TURBO methode maakt je bekend met die zó belangrijke aspecten/fasen en de volgorde waarin ze opspelen.

Kortom: je wordt je bewust van de stappen, die je moet doorlopen. En als voorbeeld werk je aan jouw eigen werkwijze! En let op de verandering zijn merkbaar!!

Met de TURBO methode:
• ontdek je welke aspecten/fasen jouw hoognodige aandacht verdienen - in je leven -;
• richt je je aandacht;
• neem je besluiten;
• geef je aanzet om je voorgenomen besluit(en) om te zetten in daden.

Mogelijkheden van de Toets aan de TURBO methode:
1. Werk aan verandering 1-op-1.
2. Werk aan verandering in groepsetting.
3. Leer zélf de TURBO werkwijze en daarna inzetten in de eigen praktijk.

Heb je interesse of ben je benieuwd!
Leer hier besluiten met goed gevolg ... juist beslissen kun je leren!

Voor meer informatie of maak een afspraak bij:
--------------------------------------------------------------------------------------------
A V A B a l a n s !! Dit is jouw coach !!
Praktijk voor toegepaste kinesiologie en NLP in Zwolle
http://www.avabalans.nl/
--------------------------------------------------------------------------------------------

[orthokin.nl]

zondag, april 20, 2008

Appied Kinesiology: Synopsis in a book you must have

Applied Kinesiology - Synopsis

by David S. Walther D.C., 2nd Edition, Published 2000US$85.00
11.5" x 8.5" ; 627 pages. Soft cover. Glossy pages. Widely illustrated.

Contains the material from the now out-of-print "AK Volume 1" plus copious amounts of updated and new material.


A treasure on any healer's shelf. See for your self!
Synergetic Kinesiology

Of je nu net begint, aan het studeren bent of uitgestudeerd bent ... dit is hét naslagwerk waarin je een overzicht wordt aangeboden van technieken en methoden zoals je ze altijd wilde hebben.

Het heet dan ook niet voor niet Synopsis [Overzicht] van al het materiaal dat verder beschreven staat in de uitgebreidere versies van Davis S. Walther onder de naam Applied Kinesiology.

Kinesiology.net is op dit moment de meest toonaangevende website waar aandacht geschonken wordt aan wat Applied / Specialized Kinesiology is. Zo wordt op kinesiology.net
overzicht gegeven van wie er op zijn minste een droge boterham mee probeert te verdienen!

Op deze website is onlangs (5 maart 2008) een in Memoriam verschenen van George J. Goodheart, de grondlegger van Applied Kinesiology. In voorgaande jaren waren hem voorgegaan ... Frank Mahonie, John Thie, Gordon Stokes.

-------------
Kinesiology.net – at this moment – is the most prominent website dedicated to Applied / Specialized Kinesiology in the world to date. At kinesiology.net you will find a list of kinesiologies as they are represented in the different organizations on kinesiology in the world.
------------

"Stress management in Dialogue with the Body" – This is the way Specialized kinesiology is used at Orthokin.nl, who is holding this method as its Unique Selling Proposition. Why you might ask? Well, I am glad to tell you why!!

Think a moment about this statement "there is no change without some kind of trance". This was one of my greatest enlightend ideas – I say – I had while I was in training. It means that you have to induce some kind of trance in the client for the client to even make /perceive a glimp of a change. And how do kinesiologist bring someone in trance ... they do it by muscle testing [muscle monitoring].

Muscle testing is an Art – An art one can learn, just as you can learn to hypnotize people or as you can learn to drive things like a car. It takes practize, practize, practize. And while people tend to go into a trance while they are being muscle tested, you just as easily get in contact with your unconscious. You get answers that need to be interpreted the right way. So you as a worker with kinesiology can and most willingy are doing the stress management in a way the body, your unconscious, wants it to be managed.

Stress management and then – Yes, stress management is a keyword. Because whatever a client may bring up to the table it is all related to "the brain not being able to cope with what is at hand". And since energy is the linking key ... I work on that I can work on and that is Energy. So when someone asks me "can you do something for me?", I always say ..."come and lay on the table, relax and let your arm/leg tell me what I can do for you." For it is not the problem that I am focussed on ... no .. it is your body, your unconscious, your energy and I translate that what the body has to say in symbolic language so the real problem may bubble up to the conscious. And thereby let go of the things that bother you!

>> hxxp://www.synergistickinesiology.com
>> hxxp://
www.kinesiology.net
>> hxxp://orthokin.nl