Translate

woensdag, juli 02, 2008

Het Medicijnwiel, de cirkel waar niet mee valt te spotten

Van Cirkel naar Medicijnwiel

De Cirkel

'Mandala' [Sanskriet] betekent zoveel als (magische) cirkel.
  • De cirkel -- zonder begin of einde -- is symbool voor éénheid, heelheid en evenwicht, waar een ieder van ons naar streeft (balans).
  • De omtrek van de cirkel heeft een beschermende functie heeft waarbinnen je je vrij kunt bewegen.
  • Ons handelen wordt bepaald door deze grens die we ons zelf opleggen. Hoe ver je je grens legt of hebt gelegd is aan jou.
  • Binnen de cirkel ligt je belevingswereld waar je bewust/onbewust rekening houdt. En dat alles is gebaseerd op een leven met orde. Zonder orde kan geen mens bestaan. Verwarring ontstaat als we ons niet bewust zijn van de grens en de onderdelen die deel uitmaken van de cirkelinhoud en is basis voor de psychose.

Werken met het Medicijnwiel

Het Medicijnwiel is een fysieke uitbeelding van Spirituele Energie -- Het is een uitbeelding van het interne dialoog van degeen die de Queeste (zoektocht) doet. Vergelijk het met een cirkelvormige plaswater waarin we onszelf gereflecteerd zien. 1)

Het is een middel om ons - in diepe concentratie - terug te brengen naar de essentie van het moment in relatie tot de plaats waarin we ons bevinden. Het is een middel om fysiek aan te voelen hoe het is om die plek aan te voelen, die een reflectie is van deze beleving IN onself.

Jezelf fysiek kunnen plaatsen is een moment van Kracht en Inzicht, zodra wij ons daarin plaatsen. Geloof het of niet maar dat is daadwerkelijk zoals het aanvoelt. Je komt bij emoties [verdriet, verlangens, angsten] waarvan je je totdan toe niet bewust was. Ben jij er klaar voor!?

Stadia van het Leven worden ervaren vanuit het centrum -- Gooi een steen in het centrum van de plaswater en er verschijnen rimpels die zich uitspreiden naar de rand en eenmaal de rand geraakt keren ze weer terug naar het centrum. Het centrum -het hart - waar wij contact maken met ons Zelf. Dit is in andere bewoordingen wat we doen als we werken met het Medicijnwiel.

Om je te oriënteren leg je de windroos als coördinatensysteem op het oppervlak. Elke windrichting heeft haar eigen betekenis, invalshoek en plaats in de cirkel van ontwikkeling. Gelijk de zon opgaat in het Oosten om na twaalf uur achter de horizon in het Westen onder te gaan, zo zijn de stadia van om het even welk levensproces opgesomd in logische volgorde. Zo wordt je gedwongen elk stap in je zoektocht (queeste) te doorgaan en geen stap over te slaan.

Het medicijnwiel/de cirkel symboliseert de kringloop van het leven en de schepping. Verschillende volkeren hebben hun eigen medicijnwielen. De verfijning van indeling van de cirkel is naar inzicht van de gebruiker. En het resultaat van de bewustwording is volledig handen van jou!

Hieronder vind je de indeling naar windrichting en de mogelijke betekenis die elke richting gegeven kan worden:
Oost - In het oosten komt de zon op. Een nieuwe dag. Wat inspireert je, waar wordt je warm van?
Zuid - Je inspiratie vormgeven is de weg naar het zuiden. Is je doel al zichtbaar?.
West - Wat zijn je verlangens of hindernissen? Inzicht in je proces is de weg naar het westen. Nu gaan we diep bij onszelf naar binnen. Ga naar diepere laag van bewustzijn.
Noord - De weg naar inzicht, wijsheid en zien dat we een deel van het geheel zijn, is de weg naar het noorden.
Tot welk inzicht ben je gekomen?


"De kaart is niet de Werkelijkheid" [NLP] -- Het Medicijnwiel is als een kaart. Een kaart die inzicht geeft in hoe jij met je Werkelijkheid omgaat, waar je je bevindt en welke stappen je moet nemen om van hier naar daar te komen. [http://www.ewebtribe.com/StarSpiderDancing/diagram.html]

Met het Medicijnwiel begin je een zoektocht in je Zelf -- Je onderneemt een queeste op basis van het Medicijnwiel om inzicht te krijgen in de grenzen die je je zelf hebt opgelegd en duidelijkheid te scheppen in hoe je je leven hebt ingedeeld. Werken met het medicijnwiel is een serieuze bezigheid en er valt niet mee te spotten. Het is een serieuze zoektocht met herkenbare, duidelijke herkenningspunten door het neerleggen van een coördinatensysteem.

Met de TURBO-methode (AVA balans) leer je werken met Medicijnwiel TURBO style.
• Ontdek welke aspecten/fasen jouw hoognodige aandacht verdienen - in je leven -.
• Richt je aandacht.
• Neem besluiten.
• Geef aanzet om je voorgenomen besluit(en) om te zetten in daden.

1) Een andere van fyieke vorm van het Pad des Levens is het Labyrinth.


It is time for a change, you can Make a Change TURBO style!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Werken met het Medicijnwiel doe je onder andere in (AVABalans.nl)
Make a Change Turbo Style [Veranderen die je met de TURBO methode]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Meer over het Medicijnwiel

>> hxxp://home.wanadoo.nl/gverwoert/htmldream/ 61medicijn.htm
>> hxxp://mens-en-samenleving.infonu.nl/diversen/ 21057-indiaans-medicijnwiel.html
>> hxxp://www.catharinaweb.nl/sjamanisme/ medicijnwiel.htm
>> hxxp://www.ewebtribe.com/StarSpiderDancing/diagram.html
>> hxxp://www.geocities.com/stairway_jb/ medicijnwiel.htm

Geen opmerkingen: