Translate

zaterdag, februari 05, 2011

Kinesiologie PMA traumaverwerking

Applicatie Progressive Mental Alignment (PMA) bij traumaverwerking

PMA en werken aan trauma's met kinesiologie

Een unieke cursus, door Victor Backus

Victor Backus organiseert desgewenst een cursus over "het opsporen van trauma's in het geheugen van de testpersoon en het onschadelijk maken ervan met de techniek PMA". Victor heeft namelijk een koppeling weten te maken tussen Progressive Mental Alignment PMA en kinesiologisch testen. [Lees PDF hier.]


"PMA Is a Refreshing New Technique That Frees You from Hidden Sabotaging Programs in Your Subconscious Mind That Inhibit Your Success and Effectiveness." Read more

Praktische aanvulling op je kinesiologievaardigheden

"Het betreft nieuw materiaal waarmee je in de kinesiologische praktijk direct meer kunt bereiken dan dat je tot nu toe voor mogelijk had gehouden. Met deze informatie kom je gericht echt tot op de bodem van de problemen. Alleen met kinesiologie kom je nooit zo diep. Als je de PMA techniek erbij gebruikt zullen jij en je testpersoon versteld staan van het resultaat", aldus Victor.

"... Soms snappen we niet waarom we ineens zo fel reageren. Dan gaat het om een vergelijking met een herinnering die in het onbewuste deel van de hersenen ligt opgeslagen. PMA leert het detail in de gebeurtenis in het heden vinden, waarop u fel reageert. Hierbij kunt u denken aan reacties als opvallende stemmingsveranderingen, angst, boosheid, emoties of onverklaarbare lichamelijke klachten. ..." www.inbalansnu.nl: PMA Coaching

Bad clusters permanent onschadelijk maken

"... Ik bemerkte dat de kern van gezond worden ligt in je meest diep gewortelde overtuigingen. Deze bepalen wat je met je leven doet, welke beslissingen je neemt, hoe je met jezelf en je omgeving omgaat. Ik bemerkte dat deze overtuigingen bij mijn patiënten om de één of andere reden niet werkelijk veranderden, ongeacht mijn inspanningen en goede raad. Daarom ging ik op zoek naar de neurofysiologische drive die onder onze overtuigingen ligt. Toen ik deze had gevonden, bleek een groot deel geworteld te zijn in "verkeerd" opgeslagen geheugenfragmenten die ik vervolgens Bad Clusters noemde. Vervolgens heb ik de PMA techniek ontwikkeld om deze Bad Clusters op te en permanent onschadelijk te maken. Hierdoor verandert het denken, voelen, beslissen en de gedragingen van iemand op een positieve wijze en, wat vooral belangrijk is, blijvend en zonder allerlei herhalingen of conditioneringen.", aldus Joop Korthuis

Onderwerpen zijn:
  • Het PMA werkmodel.
  • Waaraan herken je of iemand trauma's heeft en wat doe je daar mee in je praktijk.
  • Kinesiologisch speurwerk om trauma's te lokaliseren qua tijd van ontstaan.
  • Overtuigingen herkennen en achterliggende emoties ontrafelen.
  • "Vriendgedrag" herkennen; hoe houden we onszelf voor de gek en houden we een probleem in stand.
  • Kinesiologische correcties toepassen voor een uiteindelijk zinvol resultaat.
De cursus beslaat de gehele zaterdag van 10.00 uur 's ochtends tot 22.00 uur s' avonds en 's zondags van 10.00 uur tot 16.00 uur. Hard werken dus voor iedereen.

Deelname is uitsluitend mogelijk voor kinesiologen die minimaal Touch for Health volledig hebben afgerond.

Deze cursus is geaccrediteerd door de BvK en levert daardoor 25 studiepunten op!