Translate

zondag, juli 08, 2012

Roos-leary-emotionele-gedragsbarometer

Van de Roos van Leary naar de Roos Emotionele Gedragsbarometer

In het vakblad Kinesiologie [jaargang 14, zomer 2-12] schrijft Marjolein Boeren over de Roos van Leary:
"De Roos van Leary is een interactiemodel dat helpt inzicht te krijgen in de achtergronden van mensen en geeft je keuzes in je eigen handen en reactie op datzelfde gedrag. Het [communciatiemodel] is ontwikkeld op basis van onderzoek door de Amerikaanse psycholoog Timothy Leary in de jaren vijftig van de vorige eeuw."
Roos van Leary
Toen ik de Roos van Leary zag, kreeg ik kriebels die ik niet kon bedwingen. De kriebels hielden in, de wens om het schema te herstructureren. Al doende kwam ik op de Roos Emotionele Gedragsbarometer.

Roos Emotionele Gedragsbarometer

Ik begon met verschuiven van de elementen van de Roos van Leary in een volgorde die mij meer logisch leek. Ik pakte het schema van Atteke van Aar erbij (het Keuzewiel, een nieuwe kijk op Emotie en Gedrag) en het volgende schema verrees: de Roos Emotionele Gedragsbarometer.


Emotionele Gedragsbarometer als variatie op Roos van Leary


Hoe verder?

Ik stel voor laat het schema bezinken - tot je doordringen -, werk ermee en zie de mogelijkheden. Ik zie de mogelijkheden, zie jij ze ook??

Huib Salomons
Practitioner Gespecialiseerde Kinesiologie

Zie ook

vrijdag, juli 06, 2012

Emotionele gedragsbarometer en het Enneagram

Emotionele gedragsbarometer en Enneagram in één tabel

In het artikel van Zoë Kwakkel - De spiercircuits van de One Brain Methode - in het vakblad Kinesiologie kwam ik een interessante opsomming tegen over kenmerkende eigenschappen die van toepassing zijn op Enneagram-persoonlijkheidstypen. Tevens zag ik een afbeelding van een verkorte versie van Emotionele gedragsbarometer. Eén en één is negen. In beide systemen zag ik het getal 9 en dit bracht mij op het idee om de beide systemen in elkaar te passen.

Een en ander is weergegeven in de onderstaande tabel.

Doe er je voordeel mee, want ik doe het ook!

Huib Salomons
Practitioner Gespecialiseerde Kinesiologie


De Emotionele Gedragsbarometer is één van de basiselementen van Three In One Concepts. (In de tabel weergegeven als Geel en grijs) De Emotionele gedragsbarometer geeft inzicht in de verhoudingen tussen de gebieden in de lagen CONSCIOUS - SUBCONSCIOUS - BODY. In vaktermen "bouncing" genoemd.

Het Enneagram is een model van negen [E1 - E9] persoonlijkheidstypen met hun varianten. Dit model wekt gevoel voor, geeft vat op en inzicht in verschillende vormen van reageren, verschillende manieren van ervaren en waarnemen. Het kan bijdragen aan het vinden van antwoorden op vragen als: Wie ben ik? Wat maakt me onvrij? Welke dynamiek is er in mijn leven en werken? Waarom reageren zoveel mensen zo anders dan ik? Het enneagram wijst ons kortom een weg in ons proces van innerlijke groei. Het enneagram berust op oude wijsheid en wordt al eeuwenlang mondeling overgeleverd.

CONSCIOUS
Acceptance BASISVERLANGEN Antagonism
Geven [E2] Houden van < iets nodig hebben
Willing Anger
Perfectie [E1] Integriteit / Evenwicht < boosheid
Interest Resentment
Succesvol [E3] Waardevol / Waard voelen < falen
SUBCONSCIOUS
Enthusiasm Hostility
Bemiddelen [E9] Innerlijk evenwicht / gemoedsrust < conflict(en)
Assurance Fear of Loss
Levensgenieten [E7] Bevredigd / Tevreden zijn < pijn
Equality Grief and Guilt
Loyaal [E6] Veilig zijn / Steun hebben < afwijkend gedrag
BODY
Attunement Indifference
Romantisch [E4] Zichzelf vinden / Identiteit < alledaags / gewoon zijn
Oneness Separation
Waarnemen [E5] Bekwaam / Competent < leegte
Choice No choice
De baas zijn [E8] Zelf beschermen < zwakte

Zie ook: