Translate

zaterdag, september 18, 2010

Burnout: holistische benadering met kinesiologie

Burnout, een specifieke vorm van stress

De drie samenhangende kenmerken van burnout:
  1. Emotionele uitputting: Verlies van energie en het gevoel dat de emotionele reserves zijn uitgeput.
  2. Depersonalisatie: Ontwikkelen van een negatieve en cynische houding tegen over de medewerkers en het werk.
  3. Gevoelens van afnemende competentie: Je hebt het gevoel minder goed te presteren en minder succesvol in je werk te zijn.
Burnout betekent zoiets als afgebrand, uitgeblust en emotioneel uitgeput zijn.Als de oorzaak weggenomen wordt blijven bij burnout de verschijnselen.
Men kan de balans niet hervinden.

Burnout ontstaat ook meestal door een opeenstapeling van stressoren en frustraties over een lange termijn, meestal over jaren.

http://snipurl.com/147drj

Laten we deze "samenhangende kenmerken van burnout" eens aanvoelen: emotie - verminderde focus - verlies van doelmatigheid.

Het dieptepatroon dat hier herkenbaar is, is de idee dat het puur om denken-gevoel gaat. Wees eerlijk, denken-voelen is slechts een deel van het spectrum, van het geheel. Je kunt je probleem (burnout) vanuit het pragmatische proberen te tackelen, maar je kunt ook een holistische kijk op het probleem nemen.

Wat is een holistische benadering van Burnout? - De holistische benadering gaat ervan uit dat de een probleem een verstoring is van een geheel. De gehele mens is een fysieke, psychisch-emotionele en spirituele eenheid. Dit betekent dat als er op een van deze gebieden een verstoring - of opeenvolging van verstoringen - ontstaat dit invloed heeft op de andere gebieden. Bij het balanceren van deze verstoring(en) zullen daarom al deze gebieden in het plaatje worden meegenomen.

Het Universum is niet zo rechtlijnig als wij denken
- Het komt maar al te vaak voor dat onze verklaring van de "wereld" beperkt wordt door de uitgangspunten van ons denken. Denk aan Copernicus, Newton, Einstein. Alles is uiteindelijk "relatief" ... Relatief: betrekkelijk, of afhankelijk (relatie).

Gespecialiseerde kinesiologie is een vorm van energetische healing, die deze benadering ondersteunt. Gebruikmakend van de manuele spiertest, krijgt de practitioner van gespecialiseerde kinesiologie direct inzicht aan welk gebied aandacht te schenken.

Door af te stemmen op het geheel, krijgen we ook informatie van het geheel. En krijgen we de gelegenheid dat te doen wat voor deze persoon, met deze vorm van burnout het meest geschikt is.

Toegepaste en Gespecialiseerde Kinesiologie kennen de Gezondheidsdriehoek als basis voor mogelijke interventies: Chemie, Structuur, Emotie. Leidend daarin is energie (chi)!

Neem nou bijvoorbeeld de invloed van ...
  • Chemie: Tekort aan Vitamine B12, B6 en B9 zou oorzaak kunnen zijn van alle vermoeidheidsverschijnselen;
  • Structuur: Beperkte of geblokkeerde beweging van schedelbeenderen zou dyslexie (leef-blindheid) op kunnen leveren;
  • Emoties: Niet herkende gevoelens en emoties kunnen je beperken van geboorte tot het graf;
  • Energie: Niet goed doorstromende energie, kan leiden tot het futloos voelen.
De bedoeling van dit schrijven, is u bewust te maken van een mogelijke holistische benadering, Een benadering, die ik voor elk probleem - dat zich in het leven kan voordoen - voorsta. Let wel: de mogelijkheid bestaat dat burnout een verzamelnaam is voor een bepaald ervaren. Net zoals fibromyalgie een verzamelnaam is van een belevingsbeeld.

Huib Salomons, Beoefenaar Gespecialiseerde kinesiologie: orthokin.nl
------

dinsdag, september 14, 2010

Schoonheid van manueel spiertesten

Beauty is in the Eye of the Beholder

"Schoonheid wordt alleen ervaren door degeen die het ervaart". Ja, en nu? Van dag één, dat ik spiertesten mocht ervaren, wist ik dat dit mijn ding was. "Hoe werkt dat?" en "wat kan ik er mee?" waren vragen voor mij vanaf dag één.

Mijn eerste ervaring met spiertesten was nogal "zwak" te noemen. Ik merkte niet eens waar het om ging! Totdat ik merkte, dat het van "zwak" naar "sterk" kon gaan door op een paar acupressuurpuntjes 1) te drukken, neurolymphatische punten te drukken of neurovasculaire puntjes vast te houden. Dat was boeiend en boeit mij nog steeds. Zeker nu ik weer acupressuur aan het bestuderen/practiceren ben en de "sterke" effecten ervan waarneem. 2)

Het kostte mij vijf jaar om het zelfvertrouwen te hebben - wat ik nu heb - in mijn spiertesten. Ik bén nu een spiertester. In die tijd heb ik heel wat cursussen gevolgd en speel nu met de mogelijkheden. Het is van mij!

Spelen met spiertesten - Al hoewel ik met mijn intentie/focus een spiertest kan veranderen van kwaliteit ("zwak", "sterk"), weet ik dat ik - als spiertester - eerst en vooral moet accepteren wat er is. Vaak is de testpersoon niet genoeg ontspannen om in mijn energiespel mee te gaan. Het verder en dieper laten ontspannen van de testpersoon is daarbij van belang.

Want zodra je je meer en meer ontspant zul je - als je genoeg ontspannen bent - merken dat je energieveld zich uitbreidt. Je probeert niet meer de situatie onder controle te houden en je opent je zelf voor het mirakel dat het eindproduct heet van Gespecialiseerde Kinesiologie: "Je voelt je anders".

"The Beauty of Muscle Testing" - Over schoonheid valt niet te twisten. Het zijn de beleving en de bereidheid van degeen die ervaart - de mate waarop deze zich opent -, die maken dat er sprake is van schoonheidbeleving. Het kunnen spelen met de spiertest, het kunnen duiden van de betekenis van de spiertest en het ervaren van de verandering - die optreedt na verificatie met de spiertest - maken dat élke spiertestsessie een bijzondere sessie is.Het resultaat is een uiting van de energieën die in de ruimte (van jou en mij), danwel in de wereld aanwezig is.

Huib Salomons - Practitioner Specialized Kinesiology
--------------------------------
  1. Acupressuurpuntjes zijn niet anders dan acupressuurpunten die norrnaal met naalden worden behandeld.
  2. Jaren geleden heb ik de "Gateway Initiation Procedure" van Richard Holding gevolgd en heb daar - zoals iedereen die mij kent - mijn eigen werkwijze bij gemaakt. De eerste, voorlopige indruk van deze werkwijze is dat "zwakke plekken" zeer snel worden gecorrigeerd. Het is een beetje technisch en het vergt kennis van de ligging van de verschillende acupressuurpunten, "I love/enjoy doing it"

RSS-feed: Multiply

•.


Enhanced by Zemanta

woensdag, september 01, 2010

Practitioners Kinesiologie waar zijn jullie?

Zoeken bij kaarslicht

Ik kreeg een telefoontje van iemand die op zoek was naar een Practitioner (gespecialiseerde) Kinesiologie voor een specifiek lichamelijk probleem. De persoon belde vanuit Den Haag en ik woon/werk in Apeldoorn. Dat is nogal een eind reizen om getest te worden (vind ik). Dus bood ik aan om adressen van concullega's in Den Haag te zoeken. De persoon had me al ingeseind dat het "zoeken was bij kaarslicht".

Het bleek inderdaad moeilijk om goede adressen te vinden van concullega's. En wel om diverse redenen:
1. De concullega's staan niet in Google/Yahoo/Bing.
2. De aanwezige concullega's waren mij onbekend.
3. De aanwezige concullega's voldeden niet aan de doelgroep.

Doorverwijzen

Natuurlijk zocht ik op http://www.ki-net.nl.
Uiteindelijk koos ik een adres van iemand, die ik wel vond en aan de doelgroep voldeed, en verwees ik toch naar mijn directe kennissenkring in en rondom Den Haag.

Practitioners Kinesiologie waar zijn jullie?

Jammer, dat je jezelf als practitioner niet kenbaar maakt!
Of zijn er toch andere lijsten waar ik (en anderen) niet van weet?Huib Salomons – Practitioner Gespecialiseerde Kinesiologie Apeldoorn

Enhanced by Zemanta