Translate

dinsdag, september 14, 2010

Schoonheid van manueel spiertesten

Beauty is in the Eye of the Beholder

"Schoonheid wordt alleen ervaren door degeen die het ervaart". Ja, en nu? Van dag één, dat ik spiertesten mocht ervaren, wist ik dat dit mijn ding was. "Hoe werkt dat?" en "wat kan ik er mee?" waren vragen voor mij vanaf dag één.

Mijn eerste ervaring met spiertesten was nogal "zwak" te noemen. Ik merkte niet eens waar het om ging! Totdat ik merkte, dat het van "zwak" naar "sterk" kon gaan door op een paar acupressuurpuntjes 1) te drukken, neurolymphatische punten te drukken of neurovasculaire puntjes vast te houden. Dat was boeiend en boeit mij nog steeds. Zeker nu ik weer acupressuur aan het bestuderen/practiceren ben en de "sterke" effecten ervan waarneem. 2)

Het kostte mij vijf jaar om het zelfvertrouwen te hebben - wat ik nu heb - in mijn spiertesten. Ik bén nu een spiertester. In die tijd heb ik heel wat cursussen gevolgd en speel nu met de mogelijkheden. Het is van mij!

Spelen met spiertesten - Al hoewel ik met mijn intentie/focus een spiertest kan veranderen van kwaliteit ("zwak", "sterk"), weet ik dat ik - als spiertester - eerst en vooral moet accepteren wat er is. Vaak is de testpersoon niet genoeg ontspannen om in mijn energiespel mee te gaan. Het verder en dieper laten ontspannen van de testpersoon is daarbij van belang.

Want zodra je je meer en meer ontspant zul je - als je genoeg ontspannen bent - merken dat je energieveld zich uitbreidt. Je probeert niet meer de situatie onder controle te houden en je opent je zelf voor het mirakel dat het eindproduct heet van Gespecialiseerde Kinesiologie: "Je voelt je anders".

"The Beauty of Muscle Testing" - Over schoonheid valt niet te twisten. Het zijn de beleving en de bereidheid van degeen die ervaart - de mate waarop deze zich opent -, die maken dat er sprake is van schoonheidbeleving. Het kunnen spelen met de spiertest, het kunnen duiden van de betekenis van de spiertest en het ervaren van de verandering - die optreedt na verificatie met de spiertest - maken dat élke spiertestsessie een bijzondere sessie is.Het resultaat is een uiting van de energieën die in de ruimte (van jou en mij), danwel in de wereld aanwezig is.

Huib Salomons - Practitioner Specialized Kinesiology
--------------------------------
  1. Acupressuurpuntjes zijn niet anders dan acupressuurpunten die norrnaal met naalden worden behandeld.
  2. Jaren geleden heb ik de "Gateway Initiation Procedure" van Richard Holding gevolgd en heb daar - zoals iedereen die mij kent - mijn eigen werkwijze bij gemaakt. De eerste, voorlopige indruk van deze werkwijze is dat "zwakke plekken" zeer snel worden gecorrigeerd. Het is een beetje technisch en het vergt kennis van de ligging van de verschillende acupressuurpunten, "I love/enjoy doing it"

RSS-feed: Multiply

•.


Enhanced by Zemanta

Geen opmerkingen: