Translate

donderdag, augustus 13, 2009

Dansen met het Onbewuste | ideomotor signaal waarneming | Touch for Health

Dansen met het Onbewuste. 'Je kunt er heel nuchter over doen. Je kunt er lyrisch over doen. In mijn testen zit ik er tussen er in en als ik test dan doe ik de "Dans met het Onbewuste". Ik tune mij in op het Lichaam Denken/Voelen Geest van de testpersoon, en volg de aanwijzingen van het Onbewuste en breng te berde wat op duidelijk moet worden of doe wat er gedaan moet worden (punten vasthouden).' [Huib Salomons]

Als je weet dat spiertesten feitelijk gebaseerd is op het ideomotor effect, dan zul je waarschijnlijk ook afvragen datgene wat je verandert ook wel spierversterkende methoden zijn?. Nee, dat zijn ze dus niet! Het zijn ideomotor-indicatie-veranderende (spiertest-) technieken.

Ideomotor-signaal waarneming. Je zult je afvragen, "wat heeft het allemaal voor zin?". Alvorens daarop te antwoorden moet je even stilstaan bij "wat is de waarde van een ideomotor-indicatie?". De ideomotor-indicatie geeft aan hoe jij omgaat met een bepaald signaal - ongeacht of deze nu fysiek, emotioneel, chemisch, energetisch van aard is. Dat is uiteindelijk wat je als spiertester waarneemt in de vorm van een spiertest, die "sterk", "zwak", "geblokkeerd" of "OK" aanvoelt.
[lees ook: musclemonitoring]

Het is jouw ervaring en kunde - als spiertester - om deze ideomotor-indicatie te interpreteren en te veranderen, zodat je de testpersoon naar huis laat gaan met een Lichaam Denken/Voelen Geest Connectie in een staat van "OK" voelen. Het is dit "OK" voelen dat een basis moet zijn voor het zelf-regulerend beter worden (zoeken naar Homoeostase) vanuit een door jouw gegenereerde "OK" uitgangssituatie.

Lichaam Denken-Voelen Geest Connectie is een eenheid waar de grenzen onduidelijk zijn. Kun jij een grens bedenken waar het zenuwstelsel ophoudt en waar het denken/voelen begint? Als je dit al kunt, betekent het dat je je bedenkt dat er zenuwcentra zijn waar het Denken-Voelen zetelt. Je kunt je misschien ook bedenken dat het Denken-Voelen zich in elke cel van je lichaam bevindt. Hoe dan ook, omdat je de grenzen niet kunt bepalen zul je moeten beamen dat een beïnvloeding van het zenuwstelsel en het waarnemen van een verandering in meetresultaat uiteindelijk uitsluitsel geeft over de mate van invloed, die je uitgeoefend hebt door de interventie die je net hebt gedaan.

In Touch for Health worden interventies aangeboden in de vorm van Neuro-lymphatische (NL)-punten en/of Neuro-vascilaire (NV)-punten vasthouden, praten over de emotionele betekenis van de acupunctuurmeridianen, vasthouden van versterkende/verzwakkende acupunctuurpunt-combinaties, spierspoel- en golgipeestechniek, etc.

Kortom: Als we in Touch for Health spier- en energieversterkende methode aanbieden, dan moet je erbij denken dat we praten over ideomotor-indicatie-veranderde signalen. Het zijn deze signalen - die we meten door te spiertesten -, die ons uitsluitsel geven over verandering of niet.

Reblog this post [with Zemanta]

Geen opmerkingen: