Translate

zaterdag, augustus 25, 2012

bad clusters PMA | verkeerde indexering

Bad clusters verwijderen met PMA


Progressive Mental Alignment van Joop Korthuis is vooral gericht op het oplossen van bad clusters.  Joop Korthuis zegt hierover tijdens een interview, "daarom ging ik op zoek naar de neurofysiologische drive die onder onze overtuigingen ligt. Toen ik deze had gevonden, bleek een groot deel geworteld te zijn in “verkeerd” opgeslagen geheugenfragmenten die ik vervolgens bad clusters noemde." [pma_nederland]

Heropening van de Hof van Axen

Op 25 augustus 2012 was het "Open dag/(her)openingsfeest van de Hof van Axen". Het was de bedoeling om niet alleen kennis te maken met de vernieuwde Hof, maar ook met alle mooie mensen die ermee verbonden zijn.

Gedurende de dag - van 11.00 tot 17.00 uur - werden tal van (gratis) interessante, mooie workshops en lezingen gegeven. Er waren kraampjes met informatie over de cursussen, mensen waar de Hof mee samenwerkt en waar ook mooie of lekkere dingen te koop zijn.

’s Avonds was het een gezellige boel! Lekker eten en drinken, een kampvuur, live muziek (swingen!!, interactief theater ...en voor wie zin had natuurlijk ook een heerlijke duik nemen!

Bad clusters: "Verkeerd opgeslagen geheugenfragmenten".

Een van de lezingen die gehouden werden tijdens de "Open dag/(her)openingsfeest van de Hof van Axen" was "PMA en Kinesiologie" [Vicor Backus].

Bij Neuro-Linguistisch Programmeren (NLP) heeft men herkend dat informatie / (leer-)ervaringen – na het zintuiglijk ervaren (horen, zien, voelen, ruiken, proeven, evenwicht en weten) – het onderbewuste pogingen onderneemt om informatie / (leer-)ervaringen adequaat op te slaan in het "geheugen". Om dit te doen moet het onderbewuste kiezen uit opslag-mechanismen: 1) generaliseren, 2) verwijderen, 3) vervormen (en 4) sublimeren).

Het onderbewuste gebruikt deze opslag-mechanismen om de informatie / (leer-)ervaringen te her-inneren. Het is als het ware de kapstok, waardoor wij herinneren waar we de informatie / (leer-)ervaringen hebben geplaatst. Van wat ik eruit begrepen heb, is een deel van het ervaren probleem: de verkeerde keuze van opslag-mechanisme. Door Joop Korthuis wordt dit een "bad cluster" genoemd. Door verkeerde interpretatie van de gekozen kapstok worden de relaties dan ook verkeerd weergegeven en komen we uit bij andere (niet-)gerelateerde herinneringen.

Ervaar je nu hoe het onderbewuste verkeerde verbindingen maakt en de waarnemer met problemen achterlaat. Kan je je voorstellen hoe het is als een verkeerde verwijzing je op een verkeerde "internetsite" brengt. Dat betekent verwarring, toch?  De vraag of je te maken hebt met "bad clusters" of "verkeerde indexering" laat ik hier in het midden. Feit is, dat door verkeerde indexering hogere filters (logische niveaus, metaprogramma's) verkeerd worden gevoed.

Wat te doen bij "verkeerde indexering"?

De testpersoon ervaart een probleem en heeft moeilijkheden dit probleem te relativeren / op te lossen. Mogelijk ervaart de testpersoon haar zintuiglijke waarneming vervlochten met benoemde / onbenoemde emoties.

Dit is mijn procedure om de "verkeerde indexering" te verwijderen:
  1. In mijn praktijk ben ik begonnen de testpersoon in trance te brengen.
  2. Als dit eenmaal een feit is, vraag ik de testpersoon haar emoties buiten het lichaam te plaatsen.
  3. We richten onze aandacht op de wijze van indexering: generaliseren, verwijderen, vervormen. 
  4. We lossen deze ervaring kinesiologisch op. 
  5. We doen een tijdlijn-procedure en gebruiken dezelfde correcties die bij punt 4 opkwamen. 
  6. Na de tijdlijn-procedure onderzoeken we hoe het terugplaatsen van de emoties wordt ervaren. 
  7. Balanceer eventueel de anders voelende emoties. 
  8. Laat de testpersoon weer in het heden komen (lees: uit trance).

Te zien of te waarnemen, dat is de vraag!

Tijdens de presentatie werd voornamelijk geduid, dat het probleem wordt ervaren door de manier hoe we er naar "kijken". Ik kan mij er niet van losmaken dat er meer mogelijkheden zijn dan alléén maar kijken. We nemen waar met al onze zintuigen. En er is altijd minimaal één van die zintuigen die over de stressgrens heengaat. En het is deze vorm van zintuiglijke waarneming die bij de indexering wordt opgeslagen.

Mocht je testpersoon problemen ervaren dan is Progressive Mental Alignment van Joop Korthuis of de voorgestelde variatie van "verwijderen verkeerde indexering" een mogelijkheid de problemen anders te laten ervaren .. op te lossen.

Huib Salomons
Practitioner Gespecialiseerde Kinesiologie

Geen opmerkingen: