Translate

zaterdag, november 27, 2010

Infrasound | Physio Acoustic Sound Therapie

Infrasound | Physio Acoustic Sound Therapie (PAS)Next Wave Benelux

Hoefslag 11a
5411LS Zeeland (N.Br.)
Nederland

T 0486 45 37 27
F 0486 45 20 41
I http://www.nextwave-benelux.nl

Beter worden via laagfrequente geluidenergie

Physio Acoustic Sound Therapie is een Finse ontwikkeling. De PAS therapie ondervind je door plaats te nemen op een speciale stoel danwel bed, waarin luidsprekers zijn ingebouwd. Zowel de stoel als het bed zijn gekoppeld aan een PC, die de specifieke programmamodules met vooraf ingestelde laagfrequentie geluidsgolven kan afspelen (27-113 Hz). Zowel de stoel als het bed zij zo ontworpen dat de geluidsgolven optimaal via een gepatenteerde methode in het lichaam doordringen.

Physio Acoustic Sound Therapie verhoogt de energie in het lichaam tot op celniveau. Liggend op de stoel danwel bed worden via de ingebouwde luidsprekers de laagfrequente gluiddsgolven gedurende de tijdsduur van een programma afgespeeld. In die tijd beïnvloedt de laagfrequente geluidenergie alle organen en weefsels van het lichaam. Als de energie niet goed aanslaat in ons lichaam kunnen orgaan- en weefselfuncties stagneren met verzuring van het celmilieu als gevolg. En verzuring betekent achteruitgang van orgaan- en weefselkwaliteit.

De programmamodules zijn zo geprogrammeerd dat deze laagfrequente geluidenergie dezelfde frequentie heeft als de doelorganen en -weefsels. Hierdoor verhoogt de trilingswaarde van organen en weefsels. Dit heeft een gunstig effect op de afvoer van afvalstoffen. Met als gevolg dat Physio Acoustic Sound Therapie goede invloed heeft op bloedsomloop en vochtregulering. Waardoor organen en weefsels vermindert kans hebben op verzuring. Immers vers bloed komt waar het niet kon komen en afvalstoffen worden afgevoerd.

Sertonine, het hormoon waar je blij van wordt

Door de Physio Acoustic Sound Therapie is ons lichaam in staat om serotonine aan te maken. De adrenaline in ons lichaam neemt af. Het lichaam kan ontspannen en beter functioneren. De Physio Acoustic Sound Therapie is een ‘must’ voor iedereen na een dagelijks blootstelling aan belastende (sport-)inspanning.

Het effect van PAS therapie:
  • bevordert de doorbloeding
  • ontspant de spieren
  • reduceert pijn
De Amerikaanse FDA (Food and Drug Administration) heeft de PAS therapie officieel erkend. In vakliteratuur worden praktijkervaringen met heilzame effecten beschreven als ontspanning, pijnbestrijding, stimulering van de bloedsomloop.

Ook in Nederland zijn meerdere medisch wetenschappelijke onderzoeken opgestart om de effecten van PAS-therapie aan te tonen.

PAS therapie wordt op dit moment - alfabetisch - ingezet bij:
  • instellingen voor gehandicapten
  • pijnkliniek
  • revalidatiecentrum
  • therapiepraktijken
  • verzorgings- en verpleeghuis

Live-demonstratie van PAS

Het is mogelijk een bezoek te brengen aan de showroom in Zeeland (Noord-Brabant) voor een demonstratie. U kunt nadere uitleg krijgen over PAS en de verschillende mogelijkheden die het biedt.

U kunt PAS zelf ervaren. Bel ons voor een afspraak. Wij laten u graag zelf ervaren wat PAS voor u en uw cliënten kan betekenen. Tegen een sterk gereduceerd tarief van € 12,50 ervaart u Physio Acoustic Sound Therapie. Hiervan wordt € 2,50 gestort in een speciaal fonds.

Ervaringen met PAS

“Physio Acoustic Sound Therapie heeft mij af geholpen van pijn en stress en zorgt ervoor dat ik weer doorslaap.” Neem de tijd en bekijk de video's die blijk geven van de positieve ervaringen van de PAS therapie en de daarbij behorende goede resultaten: pijnvermindering, spierontspannend en verbeterde doorbloeding. Immers een stilstaande circulatie in weefsel en organen geeft aanleiding tot verzuring van het interne celmilieu met alle levensbedreigende gevolgen van dien.

Kortom, er is niets zo belangrijk om pijnvrij door leven te gaan en PAS biedt u de mogelijkheid het te laten gebeuren!

Geen opmerkingen: