Translate

maandag, februari 01, 2010

pH-waarde in bloed is voorwaarde voor een gezond leven

Basentabs van Pascoe: helpers om zuur/basen-evenwicht te bewaren. _ Bij het herstellen van een verstoord evenwicht is het aanpassen van het voedings-patroon essentieel. Het dieet zal minder zuurvormende voedingsmiddelen moeten bevatten en meer basen-vormende. Er zijn op internet wel lijsten te vinden van allerlei producten en hun pH-waarde. Basentabs van Pascoe vullen aan waar het in het dieet wellicht aan schort.

In grote lijnen komt het neer op het volgende:
** Bij het bevorderen van een evenwichtige zuur/basen-verhouding dienen geconcentreerde en calorierijke producten zoveel mogelijk te worden vermeden. Daaronder vallen eiwitten (vlees, vis, schaaldieren, ei, kaas, noten (niet amandelen), melkproducten en vetten) en koolhydraten (granen, bloem, bonen, erwten, brood, suiker).

** Roken en alcohol-gebruik kunnen beter worden vermeden evenals het gebruik van sommige medicijnen.

** Bij het bevorderen van een basenoverschot zijn vruchten en groente belangrijke leveranciers van mineralen als calcium, magnesium, kalium en natrium.

Basentabs van Pascoe: vullen aan waar het in het dieet wellicht aan schort. Met Basentabs wordt het gewenste basenoverschot gecreëerd, zodat de zuurgraad van het bloed wordt verlaagd en de patiënt zich weer stukken beter gaat voelen.

Contact: SanoPharm Nederland bv | Prins Hendrikweg 2 | 3771 AK Barneveld | T 0342 42 07 14 | F 0342 42 06 46 | E info@sanopharm.com

Verleng je leven: houd de zuurgraad in je bloed op niveau

Ik schrijf dit artikel, omdat ik zaterdag (30-1-2010) weer eens bij Sanopharm in Barneveld ben geweest. (http://www.sanopharm.com). Hoogtepunt van de dag was "Basentabs van Pascoe helpen zuur-basenevenwicht te bewaren". Gepresenteerd door mw. Michaela Bartz.

Het verhaal van Michaela was zeer verhelderend, logisch en makkelijk te volgen. Ook al was de voertaal Duits. Wat zij in principe vertelde was "het lichaam heeft tot taak, het zo goed en zo kwaad als het kan in balans houden van de zuur/base balans (pH-waarde) in het bloed van 7,4 +/- 0,04".

Lenen van de bank: Afgifte bicarbonaten

Vraag: "Wat gebeurt er als de zuur/base balans niet wordt aangevuld via voeding, beweging en psyche?"
Antwoord: "Dan gaat het lichaam electrolyten uit het weefsel met de " te hoge" zuurgraad in het bloed te binden. Deze ultieme vorm van "wisselgeld" is via bicarbonaat (HCO2 in verbinding met Ca, Na, Mg, K)". Bicarbonaten verlagen de zuurgraad door zuren aan zich te binden.
Zoals gezegd zo goed en zo kwaad als het kan. Dit kan niet voor altijd goed gaan zonder schade. Deze uitwisseling heeft altijd verzuring (ACIDOSE) als uitwerking. Het omgekeerde van acidose is, ALKALOSE. De zuur/balans in het bloed stijgt dan boven de 7,4. Dit zal niet zo'n vaart lopen, want het meeste voedsel dat wij eten heeft een neiging om zuur (lager dan 7,4) in waarde te zijn.

Als het lichaam met moeite de waarde (+/- 7,4) kan bewaren, zal het deze pH waarde in het bloed niet kunnen garanderen. Als de pH-waarde zakt krijgen we eerst de GECOMPENSEERDE, dan LATENTE en uiteindelijk CHRONISCHE acidose. Het lenen van de bank (het weefsel) kan niet ongestraft door blijven gaan, dat snap je!

Roofbouw: Alle weefsels zijn hieraan onderhevig

Als de voeding, beweging en psyche (stress) niet aanvullend zijn, dan wordt er alleen maar geleend en uitputtingsverschijnselen zullen optreden. Alle weefsels zijn hieraan onderhevig. Zo ook de botstructuur. En het uitputten/stoppen van aanvoer van calcium, natrium en kalium naar de botten heeft OSTEOPOROSE tot gevolg. Nu is er altijd wel verminderde botbouw te verwachten op latere leeftijd, maar uitputting van door te lage pH-waarde in het bloed - zoals boven beschreven - heeft een versnelling van afbraak en stoppen van opbouw van botopbouw tot gevolg.

Osteoporose is slechts één van de voorbeelden die een verlaagde pH-waarde in het bloed tot gevolg heeft.

"Ik ben er van overtuigd dat ook de basis-spanning van de bloedvaten (die zich laat meten in de diastole-fase) door controle van de pH-waarde in het bloed kan worden genormaliseerd.
"

Huib Salomons, Practitioner Specialized Kinesiology _


Reblog this post [with Zemanta]

Geen opmerkingen: