Translate

woensdag, december 17, 2014

Acupunctuurpunten van speciale betekenis

Apart van punten op acupunctuurmeridianen zijn er diverse punten die van invloed op groepen van acupunctuurmeridianen. In deze listing vind je de punten die direct invloed hebben op YANGyang, YinYang, YINYang en YINYIN, 'Yang te interpreteren als armen/achter/boven en Yin als benen/voor/beneden.

 Xi Cleft Points Chart

In Xi punten vindt een concentratie plaats van de energie van een meridiaan. Dit punt wordt geactiveerd om de blokkade van energie op te heffen. Het is meer een quick-fix in een acute toestand. Ze zijn minder geschikt voor harmonisering van energie. [ Van der Molen ]

Lung LU 6 Urinary Bladder UB 63 Yin Qiao Vessel KD 8
Large Intestine LI 7 Kidney KD 5 Yang Qiao Vessel UB 59
Stomach ST 34 Pericardium PC 4 Yin Wei Vessel KD 9
Spleen SP 8 Triple Heater TH 7 Yang Wei Vessel GB 35
Heart HT 6 Gall Bladder GB 36
Small Intestine SI 6 Liver LV 6


Groep Passagepunten ['group luo']

De energieoverdracht vindt plaats van exces naar deficiëntie. Deze punten kunnen bij uitstek worden gebruikt bij pijn met exces-/Yang-kenmerk. [ Van der Molen ]

Deze 'group luo' punten zijn zeer effectief bij de behandeling van onevenwichtigheden tussen de boven- en onder- , linker- en rechterzijde Yin en Yang aspecten van het lichaam . Ze zijn vooral handig wanneer alle drie kanalen die deze punten kruisen worden verricht . Zo zou een onbalans - waarbij Milt, Lever en Nier betrokken zijn - kunnen worden behandeld via  SP6. [ orientalmedicine.com/point-theory ]

YANG LI, TH, SI TH 8
YinYANG LU, PC, HT PC 5
YINYang ST, GB, UB GB 39
YIN SP, LV, KI SP 6

 

Reüniepunten Tendino Musculaire Meridianen

Tendino Musculaire Meridianen lopen over pezen en spiergroepen dichtbij de hoofdmeridianenen en zijn daar energetisch mee verbonden. TMM hebben geen eigen punten. Reüniepunten zijn contactpunten op basis van hun relatie met hoofdmeridianen. Deze punten kunnen bij aandoening van een TMM zeer pijnlijk zijn, waarbij de pijn vaak uitstraalt [ Van der Molen ]

YANG LI, TH, SI GB 13
YinYANG LU, PC, HT GB 22
YINYang ST, GB, UB SI 18 / ST 3
YIN SP, LV, KI CV 3
...
http://www.cram.com/flashcards/group-luo-points-muscle-meridian-points-728747

Geen opmerkingen: