Translate

vrijdag, april 10, 2015

Wat is speciaal aan gespecialiseerde kinesiologie

Heb je je ooit afgevraagd wat is er zo speciaal aan SPECIALIZED kinesiologie?

Gespecialiseerde Kinesiologie is een methode die intensief gebruik maakt Manueel Spiertesten om  informatie te krijgen van de Body Mind Spirit connectie om de gewenste staat van Welzijn te herstellen. Door opnieuw manueel te spiertesten krijgen we informatie of we nodig meer van hetzelfde nodig hebben of iets anders gevraagd wordt.
 
ManualMuscleTesting De term 'kinesiologie' is afgeleid van het Griekse 'kinesis' en 'logia' en wordt vaak vertaald als 'studie van de beweging'. In het bijzonder 'de studie van hoe de spieren in onderling handelen om het lichaam te bewegen'.

De term 'Gespecialiseerde Kinesiologie' wordt gebruikt om de vele systemen die zijn voortgekomen uit de toegepaste kinesiologie aan te geven. Touch for Health was de eerste nakomeling. Vele volgden daarna snel: Professionele Kinesiologie Provider, Applied Physiology, Three in One Concepts, Edu Kinesiologie / Braingym, Behavioural Kinesiologie, Energie Kinesiologie, Biokinesiology, Body Talk, Hyperton-X etc ..
 
Toegepaste Kinesiologie - en Gespecialiseerde Kinesiologie als zodanig - maakt gebruik van het  unieke vermogen van het lichaam om zichzelf te herstellen. Beide systemen maken gebruik van 'Manueel Spiertesten' om informatie te krijgen van de Body Mind Spirit connectie. Deze informatie wordt gebruikt om belemmeringen van gezond voelen en welzijn te elimineren. Vanuit deze holistische benadering van Wellness, werken we aan de onderliggende fysieke, emotionele, mentale en / of spirituele problemen die ons beperken om te zijn wie we werkelijk zijn.
 

Hoe is het begonnen?

Eind 1800 legde D.D. Palmer de basis van de chiropractie. Deze praktijk vormde de basis van het - in de beginjaren 1960 - door Dr. George Goodheart ontwikkelde nieuwe systeem voor het werken met spieren. Toegepaste kinesiologie was in eerste instantie een combinatie van chiropractie en oude oosterse praktijken (TCM). Toen John F. Thie Touch for Health als een EHBO-zelf-hulp-systeem introduceerde was de basis gelegd voor Gespecialiseerde Kinesiologie.
 

Wat omvat het?

Eerst en vooral wordt door Manueel spiertesten informatie verzameld, die we gebruiken om te bepalen wat het lichaam kan ondersteunen om het in zijn de staat van Welzijn te brengen.

Manueel Spiertesten bestaat uit het vinden van een 'sterke', 'zwakke' of 'geblokkeerde' spiertesten. Naarmate de practitioner meer ervaring opdoet in de manuele spiertesten vindt hij meer mogelijkheden. [ gamma-1-gamma-2-g2-submaximale-uplink ]

Om bekwaam te worden in het Manuele Spiertesten is het belangrijk dat de practitioner accepteert wat hij waarneemt, want als hij uitkomst beïnvloedt zal het systeem blokkeren en is hij niet in staat om te bereiken wat hij wil, en dat is immers het lichaam in de staat van Welzijn te brengen.

Met behulp van stapelen, retentie-modus / pause lock kan hij de volmaakte combinatie vinden die de Body Mind Spirit connectie zal helpen om balans te herstellen. Want het enige wat we kunnen doen is deze connectie dat aan te aanbieden wat het nodig heeft om zichzelf in evenwicht te brengen.  De practitioner kan alles wat hij weet als professional aanbieden en de Body Mind Spirit connectie zal graag gebruik maken van deze persoonlijke voorkeuren. In zijn opleiding heeft hij ook basisvaardigheden eigen gemaakt als NLP / hypnose, TCM / acupressuur, chakra healing etc.
 

Wat kan het voor u doen?

Zoals gezegd 'Gespecialiseerde Kinesiologie is gericht op het herstel van het gevoel van Welzijn'. Door te  luisteren naar de Body Mind Spirit connectie kunnen we dat aanbieden waar het om vraagt.
 
Liggend op mijn tafel zul je merken dat je je meer en meer ontspant. En dat je je daarbij automatisch opent voor je zelf om ook ondersteuning voor je onbewuste geest te vinden. Zodoende bieden wij écht holistische ondersteuning aan de Body Mind Spirit connectie.
 
Als practitioner maak je deel uit van het systeem - net als onderzoeker is deel uitmaakt van het onderzoeksproces -, wat betekent dat de energie waarschijnlijk een correctie zal vragen die ligt binnen het kennisgebied van de practitioner. En er is een gezegde, 'alles kan alles repareren, mits het van toepassing is'. Zo werd ikzelf getraind in Touch for Health, Three in One Concepts and Applied Physiology, cranio-sacraal, reiki, hypnose. Ergo, de technieken die ik aanbied liggen binnen het domein van deze methoden.
 
Een 'niet fit lichaam' is een lichaam met een slechte Body Mind Spirit connectie. Het is aan u om te beslissen of u op tafel wil gaan liggen om deze procedure te ervaren met de wetenschap dat wat de Body Mind Spirit connectie ook wil, het door tussenkomst van de practitioner krijgt. Bent u bereid om zo'n sessie te ondergaan?
 
~ 2015-4 - Huib Salomons - Practitioner Gespecialiseerde Kinesiologie

Geen opmerkingen: