Translate

woensdag, maart 02, 2016

Touch for Health | Apeldoorn eo

Als je denkt aan 'Touch for Health', dan komen direct de associaties '(Gespecialiseerde/Toegepaste) Kinesiologie' en 'spiertesten' naar boven. Touch for Health is de direct afgeleide van Toegepaste Kinesiologie. John F. Thie e.a. brachten dit onder het publiek als een soort EHBO systeem voor niet chiropractors.

Het eerste wat je leert is het fameuze spiertesten. Een mechanisme dat vaardigheid vereist om er iets van te kunnen bakken. Maar goed als je eenmaal de basics onder de knie hebt, komt het andere op je pad. Touch for Health verbindt diverse spiertesten met diverse acupunctuur meridianen. Je maakt kennis met Emotionele Stress Release. Enzovoorts.
Wat leer je in de cursussen? Gedurende de cursussen ontdek je hoe energie werkt en wat meridianen zijn. Belangrijk zijn de spiertesten. Je leert de tweeënveertig spieren testen in relatie tot de veertien hoofdmeridianen. Andere onderdelen zijn onder meerde wet van de vijf elementen, de middag-middernachtwet met de bijbehorende emoties, reactieve spieren, eenvoudige stressrelease, breinintegratie en eenvoudige technieken voor pijnrelease.
- Touch for Health 1 t/m 4,
- Touch for Health Metaforencursus,
- Touch for Health Instructeurscursus.

Voor meer informatie over Touch for Health: zie touchforhealthnederland.nl

Wil je het ondergaan dan zijn onderstaand diverse adressen vermeldt waar je kennis kunt maken met het fenomeen Touch for Health / Spiertesten.


Anje van Boeyen-de Lang | Touch for Health

In de kinesiologie wordt gewerkt met een gezondheidsdriehoek. Deze driehoek is opgebouwd uit de begrippen: structuur, chemie en psyche. Een verstoring aan de ene zijde, beïnvloedt de andere zijden van de driehoek en dus de mens in zijn gehele wezen. [ ... ] © Anje van Boeyen-de Lang
.

Huib Salomons | Orthokin.nl

Ortho Kinesiologie Nederland -- "Orthokin.nl" in het kort. Dit houdt in, dat ik mijn werk (spiertesten en CORRECTIES doen) aanbied, zoals jouw Mind Body Spirit (Denken-Voelen Lichaam Intuïtie-Weten) het mij aangeeft ze te doen! [ ... ] © Huib Salomons.


Charlotte Arts | Leer er maar mee leven

Door deze positieve ervaring ben ik zo enthousiast geworden dat ik me ben gaan verdiepen in NAET. Na het volgen van de vereiste opleidingen en cursussen mag ik mijzelf sinds begin 2008 gecertificeerd NAET-therapeut noemen. [ ... ] © Charlotte Arts.


Ans Wildring | De werking van de hersenen

De hersenen bestaan uit twee gedeelten: een linker- en een rechter hersenhelft. De rechter hersenhelft bestuurt de linkerkant van het lichaam en de linker hersenhelft heeft controle over de rechterkant. [ ... ] © AAns Wildring.


Hans Kneefel | Praktijk Kneefel

Praktijk Kneefel is een praktijk voor lichaamsgeoriënteerde therapie. In mijn ervaring als therapeut ben ik ervan overtuigd geraakt dat:
- het systeem van onderhoud en herstel van de mens in het mentale en het fysieke intelligenter is dan de therapeut [ ... ] © Hans Kneeefel.


Yvonne van Dam | Praktijk Zonnekruid

Praktijk Zonnekruid hanteert methodes die er op gericht zijn het natuurlijk herstel van het lichaam in gang te zetten. Hierbij wordt uitgegaan van de totale mens (holisme) en worden natuurlijke middelen en werkwijzen ingezet om dit proces te ondersteunen en te optimaliseren. [ ... ] © Yvonne van Dam.


A. Wolvers-Fontein | Alles is energie

Sinds 2002 werk ik als orthomoleculair voedingstherapeut en test ik mensen op vitaminen en/of mineralen tekorten. Door middel van manuele spiertesten (Touch for Health) kan ik tekorten aan vitaminen en mineralen opsporen. Met mijn kennis van de orthomoleculaire voedingstherapie kan ik deze tekorten opheffen door de juiste voedingssupplementen voor te schrijven. [ ... ] © A. Wolvers-Fontein.

vrijdag, juni 19, 2015

Note to Self: Riddler reflex points - allergie reflexpunt

Vandaag begon mijn zoektocht naar het CO2 reflexpunt als vervolg op mijn vorige blog over Stoppen met Roken. In de beschreven procedure wordt getest op CO2 aanwezigheid. Het gevolg van deze uitgevoerde procedure is dat de cliënt - na weerstand - uiteindelijk zelf besloten heeft het roken te laten voor wat het is.

In de opleiding tot "Practitioner Specialized Kinesiology" loopt iedereen op een gegeven moment tegen diverse reflexpunten: Chapman reflexpunten, Bennett reflexpunten, Rees reflexpunten en Riddler reflexpunten.

Riddler reflex points

Als uitslag van een bloedtest kreeg ik te horen dat ik Vitamine D tekort zou hebben (29/50). Ik doe er dus wat aan om mijn Vitamine D tekort te verhelpen en ben begonnen met een kuur Vitamine D3 via de huisarts. Ik vind dit wel erg kort door de bocht, want als het _Riddler reflex punt: Vitamine D_ test krijg ik geen reactie.
Riddler reflex point: Vitamin D #27 ... Left side – half way between pubic bone and Iliac crest. [1]
Leg ik de informatie van dit punt energetisch vast via de pauselock (retentiemode) en ik check andere Riddler reflex punten, dan krijg ik een reactie op het HCl-punt.
Riddler reflex point: HCl (Hydrochloric Acid)  #16 ... Left side at base of sternum.     To do with protein, calcium and iron digestion. There is no supplement for this. If it is deficient, you have to balance the body, and locate the cause of the deficiency, so that it can make enough HCl of its own. [1]
En inderdaad als ik dat punt masseer krijg ik oprispingen van lucht. Dus mijn actie is naast het kuren, zorgen voor een goede HCl-functie.
Undiagnosed low stomach acid is linked to various neurological disorders such as dementia and Alzheimer’s, because those ailments are linked to folic acid and B12 status (i.e. no stomach acid, no folic acid and B12 absorption). In effect, you could go senile just from low stomach acid.
Here are a few of the symptoms of low stomach acid:
 1. belching or gas within one hour of a meal
 2. bloating and fullness shortly after eating
 3. bad breath
 4. loss of taste for meat
 5. nausea after taking supplements
 6. brittle fingernails 
 7. undigested food in stool
 8. foul-smelling stools
 9. stomach pain
10. desire to skip meals
11. estrogen buildup
12. acne rosacea
13. depression
Low stomach acid [also] puts you at an increased risk of food poisoning since you are missing your primary defence against bacterial organisms. It has been shown that the drugs that inhibit stomach acid, such as Prilosec and Tagamet, can cause an increase in stomach bacteria and inflammation.  [2]

Overige reflexpunten

Volgens mijn testen (b)lijken:
 • CV 4: allergie reflexpunt: Origin Pass / Guan Yuan (Ook alarmpunt voor de dunne darm). 
 • CV 18: intolerantie reflexpunt: Jade Hall / Yu Tang.
 • BL 45: CO2 reflexpunt: (left) Yi Xi [3 cun lateral to GV 10, level with T6.]


Huib Salomons, Practitioner Specialized Kinesiology.


[1] http://www.synergistickinesiology.com/wp/applied-kinesiology/nutrition-response-testing/
[2] http://www.m10fitness.co.uk/articles/supplements/maximize-your-progress-with-hydrochloric-acid

vrijdag, april 10, 2015

Wat is speciaal aan gespecialiseerde kinesiologie

Heb je je ooit afgevraagd wat is er zo speciaal aan SPECIALIZED kinesiologie?

Gespecialiseerde Kinesiologie is een methode die intensief gebruik maakt Manueel Spiertesten om  informatie te krijgen van de Body Mind Spirit connectie om de gewenste staat van Welzijn te herstellen. Door opnieuw manueel te spiertesten krijgen we informatie of we nodig meer van hetzelfde nodig hebben of iets anders gevraagd wordt.
 
ManualMuscleTesting De term 'kinesiologie' is afgeleid van het Griekse 'kinesis' en 'logia' en wordt vaak vertaald als 'studie van de beweging'. In het bijzonder 'de studie van hoe de spieren in onderling handelen om het lichaam te bewegen'.

De term 'Gespecialiseerde Kinesiologie' wordt gebruikt om de vele systemen die zijn voortgekomen uit de toegepaste kinesiologie aan te geven. Touch for Health was de eerste nakomeling. Vele volgden daarna snel: Professionele Kinesiologie Provider, Applied Physiology, Three in One Concepts, Edu Kinesiologie / Braingym, Behavioural Kinesiologie, Energie Kinesiologie, Biokinesiology, Body Talk, Hyperton-X etc ..
 
Toegepaste Kinesiologie - en Gespecialiseerde Kinesiologie als zodanig - maakt gebruik van het  unieke vermogen van het lichaam om zichzelf te herstellen. Beide systemen maken gebruik van 'Manueel Spiertesten' om informatie te krijgen van de Body Mind Spirit connectie. Deze informatie wordt gebruikt om belemmeringen van gezond voelen en welzijn te elimineren. Vanuit deze holistische benadering van Wellness, werken we aan de onderliggende fysieke, emotionele, mentale en / of spirituele problemen die ons beperken om te zijn wie we werkelijk zijn.
 

Hoe is het begonnen?

Eind 1800 legde D.D. Palmer de basis van de chiropractie. Deze praktijk vormde de basis van het - in de beginjaren 1960 - door Dr. George Goodheart ontwikkelde nieuwe systeem voor het werken met spieren. Toegepaste kinesiologie was in eerste instantie een combinatie van chiropractie en oude oosterse praktijken (TCM). Toen John F. Thie Touch for Health als een EHBO-zelf-hulp-systeem introduceerde was de basis gelegd voor Gespecialiseerde Kinesiologie.
 

Wat omvat het?

Eerst en vooral wordt door Manueel spiertesten informatie verzameld, die we gebruiken om te bepalen wat het lichaam kan ondersteunen om het in zijn de staat van Welzijn te brengen.

Manueel Spiertesten bestaat uit het vinden van een 'sterke', 'zwakke' of 'geblokkeerde' spiertesten. Naarmate de practitioner meer ervaring opdoet in de manuele spiertesten vindt hij meer mogelijkheden. [ gamma-1-gamma-2-g2-submaximale-uplink ]

Om bekwaam te worden in het Manuele Spiertesten is het belangrijk dat de practitioner accepteert wat hij waarneemt, want als hij uitkomst beïnvloedt zal het systeem blokkeren en is hij niet in staat om te bereiken wat hij wil, en dat is immers het lichaam in de staat van Welzijn te brengen.

Met behulp van stapelen, retentie-modus / pause lock kan hij de volmaakte combinatie vinden die de Body Mind Spirit connectie zal helpen om balans te herstellen. Want het enige wat we kunnen doen is deze connectie dat aan te aanbieden wat het nodig heeft om zichzelf in evenwicht te brengen.  De practitioner kan alles wat hij weet als professional aanbieden en de Body Mind Spirit connectie zal graag gebruik maken van deze persoonlijke voorkeuren. In zijn opleiding heeft hij ook basisvaardigheden eigen gemaakt als NLP / hypnose, TCM / acupressuur, chakra healing etc.
 

Wat kan het voor u doen?

Zoals gezegd 'Gespecialiseerde Kinesiologie is gericht op het herstel van het gevoel van Welzijn'. Door te  luisteren naar de Body Mind Spirit connectie kunnen we dat aanbieden waar het om vraagt.
 
Liggend op mijn tafel zul je merken dat je je meer en meer ontspant. En dat je je daarbij automatisch opent voor je zelf om ook ondersteuning voor je onbewuste geest te vinden. Zodoende bieden wij écht holistische ondersteuning aan de Body Mind Spirit connectie.
 
Als practitioner maak je deel uit van het systeem - net als onderzoeker is deel uitmaakt van het onderzoeksproces -, wat betekent dat de energie waarschijnlijk een correctie zal vragen die ligt binnen het kennisgebied van de practitioner. En er is een gezegde, 'alles kan alles repareren, mits het van toepassing is'. Zo werd ikzelf getraind in Touch for Health, Three in One Concepts and Applied Physiology, cranio-sacraal, reiki, hypnose. Ergo, de technieken die ik aanbied liggen binnen het domein van deze methoden.
 
Een 'niet fit lichaam' is een lichaam met een slechte Body Mind Spirit connectie. Het is aan u om te beslissen of u op tafel wil gaan liggen om deze procedure te ervaren met de wetenschap dat wat de Body Mind Spirit connectie ook wil, het door tussenkomst van de practitioner krijgt. Bent u bereid om zo'n sessie te ondergaan?
 
~ 2015-4 - Huib Salomons - Practitioner Gespecialiseerde Kinesiologie

woensdag, februari 04, 2015

Note to Self: Stoppen met Roken

Vandaag heb ik een sessie gedaan om 'Stoppen met Roken' te initiëren. Daarvoor heb ik onderstaand stramien gebruikt. De uitdaging is om te herkennen of dit voldoende is of niet, en of het effect heeft of niet.

Basis van het werk is 'spiertesten' - Onder de mom van 'Meten is Weten' is spiertesten het neusje van de zalm als het gaat om te herkennen waar het probleem ligt en wat aan het probleem te doen.
De goede spiertest heeft tot taak de kwaliteit van de spiertest te herkennen, waarna na eventuele correcties de testpersoon klaar is om onderstaand stappenplan uit te voeren.

Kenmerken van een goede spiertest

Een goede spiertest in de 'clear':
 1. reageert normaal 'sterk',wordt
  a) 'zwak' na het activeren van het spindelcelmechanisme (pinchen/samenknijpen) en
  b)
  weer 'sterk' na wederom activeren van spindelcelmechanisme (spread/spreiden): noch geblokkeerd (facilitated), noch ongeremd (inhibited).
 2. reageert goed in de Gamma-1, Gamma-2 en Gamma-2 Submaximaal positie.
 3. controleer of er een 'tijdlijn-mechanisme' actief is. Gebruik de correcties die je in voorgaande onderdelen hebt gebruikt.

Het stappenplan

 1. Basis balans >
  _ Check of de spiertest in de 'Clear' naar behoren functioneert
  _ Corrigeren indien nodig.
 2. CO2 aanwezigheid >
  _ Check of de verwerking van CO2 naar behoren is.
  _ Corrigeren indien nodig.
  ---------------------------------------------------------
  Als het goed is komt nu informatie dat de hersenstam (centrum van ademhaling) gecorrigeerd moet worden.  Uitgaande van drie niveaus waar er behoefte is aan een 'smoke'.
  ---------------------------------------------------------
 3. Trance > Basis State waar er behoefte is aan een 'smoke'.
  _ Breng de testpersoon in een state waar er minimaal behoefte is aan een 'smoke'.
  _ Controleer of er behoefte is aan een correctie. Zo ja, zoek uit welke correcties!
  + Doe eerst een 'body scan' om de controleplaats(en) van de correctie te bepalen. 
 4. Trance > Tweede niveau waar er behoefte is aan een 'smoke'
  _ Breng de testpersoon in een state waar er gemiddeld behoefte is aan een 'smoke'.
  _ Controleer of er behoefte is aan een correctie. Zo ja, gebruik de correctie van stap 3.
  + Doe eerst een 'body scan' om de controleplaats(en) van de correctie te bepalen.
 5. Trance > Derde niveau waar er behoefte is aan een 'smoke'.
  _ Breng de testpersoon in een state waar er maximaal behoefte is aan een 'smoke'.
  _ Controleer of er behoefte is aan een correctie. Zo ja, gebruik de correctie van stap 3.
  + Doe eerst een 'body scan' om de controleplaats(en) van de correctie te bepalen.
 6. Trance > Check de aura of er 'memen' in de aura bivakkeren.
  _ Breng de testpersoon in een state waarin hij bewust is van zijn aura als er behoefte is aan een 'smoke'.
  _ Controleer of er behoefte is aan een correctie. Zo ja, gebruik de correctie van stap 3.
  + Zoek uit waar de memen zich in/aan het lichaam verankeren, doe een 'body scan' om de controleplaats(en) van de correctie te bepalen. 
Note: Aan het einde van een stap moet de spiertest in de 'clear' naar de maatstaven functioneren.
Huib Salomons - Practitioner Gespecialiseerde Kinesiologie
!!!!

Memen (meervoud van Meme) zijn een virale indruk van een (culturele) invloed die in sterke mate de kwaliteit van denken, voelen en zijn van het leven bepalen. Deze memen beperken de mens in zijn objectiviteit en geven het gevoel van een scheiding tussen Hun en Wij. Indien in de aura aanwezig, 'verankeren' deze memen zich in/aan het lichaam. [Huib Salomons]

Er is een positieve kant aan CO2 - [ https://www.youtube.com/watch?v=nPrm4sBFt1Y ] ,,, CO2 is een vasodilator - het verwijdt de arteriën - en maakt het daardoor mogelijk dat er meer bloed per tijdeenheid door het lichaam gaat. Daarmee bereikt het lichaam optimale bloeduitwisseling door het gehele lichaam, en is daarmee medeveroorzaker aan het gezond maken van je lichaam. Want met een optimale bloeduitwisseling is er ook optimale afvoer van afvalstoffen naar die organen die de afvalstoffen moeten verwijderen.

donderdag, januari 01, 2015

wat waar hoe van gespecialiseerde kinesiologie

Op de website van 'www.leeflijn.nl' wordt aandacht geschonken aan WIE, WAT, HOE van KINESIOLOGIE. De basisvragen wat, waar en hoe worden beantwoord. Op deze blogpagina wil ik wat specifieker worden, omdat wat er geschreven meer volledig kan worden beschreven!!


WAT IS [TOEGEPASTE] KINESIOLOGIE – [Toegepaste] Kinesiologie houdt zich bezig met het onderzoeken van energiestromen in het lichaam. Via eenvoudig spiertesten wordt de energetische toestand van ons lichaam in kaart gebracht. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van onbegrepen symptomen van het “zich niet lekker voelen”. Door die op tijd te behandelen kan voorkomen worden dat ernstige fysieke symptomen op kunnen treden zoals een maagzweer bij overmatige stress.
'Kinesiologie' betekent letterlijk de  'leer van de beweging'. En is de wetenschap die zich bezighoudt met de motoriek van het menselijk lichaam. [ wiki ]  Hier wordt specifiek TOEGEPASTE KINESIOLOGIE bedoeld. En dat brengt ons direct bij vraag:

WAAR KOMT [TOEGEPASTE] KINESIOLOGIE VANDAAN? – De term 'Toegepaste Kinesologie' [Applied Kinesiology] werd begin jaren '60 vastgelegd door Dr. George Goodheart, een Amerikaanse chiropractor bij professie. Hij ontdekte dat spieren op reflexen reageren en dat er een duidelijke samenhang bestaat tussen spieren, meridianen en organen. Te hoge of te lage spierspanning kan wijzen op het slecht functioneren van organen. Uitgangspunt voor behandeling is dat ons lichaam een sterk zelfgenezend vermogen heeft en door dat te stimuleren kunnen goede resultaten worden bereikt.
'Toegepaste kinesiologie' is een merknaam en daarom kunnen we die niet lukraak gebruiken en alleen voor practitioners die van die merknaam gebruik mogen maken. Daarom is de term 'Gespecialiseerde Kinesiologie' ontstaan om aan te geven dat anderen dan die van de organisatie van 'Toegepaste Kinesiologie' ook gebruik maken van dezelfde informatie.

In de loop der jaren zijn er diverse vormen van Gespecialiseerde Kinesiologie ontstaan:
 • Clinical Kinesiology - Alan G. Beardall DC
 • Touch for Health - John F. Thie DC
 • Biokinesiology - Wayne W Topping
 • Health kinesiology- Jimmy Scott
 • Edukinesiologie / Braingym / Leefblind - Paul Dennison / Coby Schasfoort
 • Three-in-One Concepts / Onebrain - Gordon Stokes, Daniel Whiteside and Candace Callaway
 • Applied Physiology - Richard Utt
 • LEAP -  Charles Krebs
 • Totaal Balans (van eigen bodem) - Nora Wulff-Verwer

WAT DOET EEN KINESIOLOOG? – De Gespecialiseerde Kinesioloog [M/V] werkt aan een totaal oplossing voor problemen die je ervaart ongeacht of die een lichamelijke of een emotionele of spirituele oorzaak hebben. Deze kinesioloog werkt eraan de balans in je leven te herstellen, daarbij zal hij vaststellen waar de disharmonie in je leven vandaan komt gebruik makend van het mechanisme 'Manueel Spiertesten'.

Het lichaam zal op een bepaalde stof, gedachte of een voedingsmiddel - die een herinnering aan een situatie of een pijnlijke beweging met zich mee brengt - reageren met een spiertestverandering. Wordt deze confrontatie als stressvol ervaren, dan zal vanuit een 'sterke' spiertestindicatie de spiertestverandering 'zwak' zijn. Leidt de impuls niet tot stress, dan blijft de spiertest onveranderd. Met deze duidelijk voelbare spiertestreactie communiceert het lichaam over disbalansen en hierdoor krijgt de kinesioloog voldoende en betrouwbare informatie over de energieblokkades in het lichaam. 
Vervolgens zal de kinesioloog een persoonlijke sessie met jou aangaan op verschillende niveaus:
1. Het “Bio” vlak: Chemie, stofwisseling, mentaal beleven, willen, bewustzijn
2. Het “Psycho” vlak: Onderbewustzijn, emotie,voelen.
3. Het “Sociaal” vlak: Structuur, denkstijl.
Is de Gezondheidsdriehoek in balans, dan kan men als mens optimaal functioneren, binnen de eigen mogelijkheden. Wordt één vlak overbelast, dan dienen de anderen te compenseren. Deze manier van werken is erop gericht, dat het zelfgenezend vermogen van het lichaam gestimuleerd wordt.
Het lichaam geeft zelf aan wat de kwaliteiten en talenten zijn, maar ook waar beperkingen liggen. Vandaar dat zicht op de eigen persoonlijkheidsstijl zo waardevol is. Wanneer je van jezelf begrijpt waarom je de dingen op een bepaalde manier doet, dan wordt het ook duidelijk wat voor jou goed werkt.
4. Elektrisch. Deze maakt niet deel uit van de Gezondheidsdriehoek, maar is wel een linkende factor tussen de diverse 'vlakken'. Hiermee wordt de energetisch werking bedoeld die we uitoefenen door het vasthouden danwel masseren van acupunctuurpunten: acupressuur.
5. Cranio-sacrale correcties: het volgen en herstellen van cranio-sacrale bewegingen kan grote invloed hebben op het functioneren van de 'weefsels' en daarmee de mens in kwestie.

IS [TOEGEPASTE] KINESIOLOGIE IETS VOOR MIJ? – Klachten die duiden op onbalans en die aangepakt kunnen worden zijn:
 1. Pijn en vermoeidheid, vaak veroorzaakt door stress of fysieke aandoeningen als whiplash of bekkeninstabiliteit.
 2. Verlies van concentratievermogen. 
 3. Fysieke klachten als: eczeem, migraine, allergieën, slapeloosheid, rugklachten, hartritmestoornissen, fibromyalgie, etcetera.
 4. Leer- en leesproblemen (vooral bij kinderen), dyslexie. 
 5. Relatie- of gedragsproblemen. 
 6. Psychische problemen zoals depressies of verwerking van emoties.
"Ik weet wat het voor mij gedaan heeft, en ik zou het voor geen goud hebben willen missen". De mensen, de sessies, de veranderingen."
[ © 2015 Huib Salomons, Practitioner Gespecialiseerde Kinesiologie APELDOORN ]


Bron: [http://www.leeflijn.nl/kinesiologie.htm]

zaterdag, december 20, 2014

Yin Yoga | Spieren loslaten | Rekken van bindweefsel

Yin Yoga - Spieren loslaten en rek het bindweefsel

Bij 'Yin Yoga' gaat het erom dat je zoveel mogelijk spieren loslaat [en bindweefsel gedurende 3 tot 10 minuten aanspant, red.], in tegenstelling tot de meeste sporten waarbij je spieren aan- en ontspant.
"Je richt je op het bindweefsel en de gewichten in het gebied waar je de rek voelt," zegt Chris Ramkema. 
In zijn boek 'Yin Yoga: Outline of a quiet practice' legt Grilley dat verschil uit: "Het bindweefsel en de gewrichten zijn yin, omdat ze stijf en niet elastisch zijn. De spieren zijn yang: elastisch en zacht."  
De begrippen Yin en Yang zijn overal op toe te passen.
Yang staat voor het extraverte, het veranderlijke en beweeglijke.
Yin vertegenwoordigt het introverte, stabiele en onbeweeglijke. Zo zijn 'aarde', 'donker', 'binnen' yin, en 'lucht', 'licht' en 'buiten' yang. 
Yange weefsels bijvoorbeeld spieren zijn gevuld met vloeistof, zacht en elastisch; yinne weefsels zoals bindweefsel (ligamenten, pezen en fascia) en botten zijn droger, harder, en stijver. Dus lichaamsoefening met focus op spierweefsel is meer 'yang' en lichaamsoefening met focus op bindweefsel is meer 'yin'.
[ pranamaya.com/what-is-yin-yoga ]

Flexibiliteit van de gewrichten en het bindweefsel maakt ons fit

Yang sporten richten zich dus op de kracht van de spieren. "Het is echter niet de spierkracht die ons fit maakt," stelt Grilley. "Het gaat juist om de flexibiliteit van de gewrichten en het bindweefsel. Je ziet het bij atleten. Zij beëindigen hun carrière niet vanwege gebrek aan de spieren, maar door problemen met hun gewrichten."
Yin Yoga is dé manier om bindweefsel en gewrichten te herstellen en versterken. 

Vooral diegenen met zittend beroep hebben baat bij Yin Yoga. Zittend belast je de gewrichten en het bindweefsel in je bekken en rug. Je spieren zijn constant aan het werk om je lichaam rechtop te houden. Daardoor verkorten ze.

Bij Yin Yoga laat je die spieren juist los [en is de focus op rekken van bindweefsel, red.]. De houdingen worden daarom zittend of liggend uitgevoerd. Yin Yoga kun je het beste 's ochtends beoefenen. De spieren zijn dan nog stijf, waardoor je sneller bij de bindweefsels en gewrichten komt.
Bindweefsel verschilt van spierweefsel en moet anders worden uitgeoefend. In plaats van de ritmisch samentrekken en loslaten voor het rekken van spieren, reageert bindweefsel het beste op langzame en gestage belasting. Het lichaam zal het bindweefsel bij het aanhouden van een Yin pose - constante spanning gedurende een langere tijd - een beetje langer en sterker maken en dat is precies wat je wilt.
[ pranamaya.com/what-is-yin-yoga ]
Botten en bindweefsel hebben geen ritme en herhaling nodig, zij prefereren aanspanning en stilte. Door een gewricht in contractie te brengen, brengen we het bindweefsel onder spanning - verlengen het. In tegenstelling tot de spieren, die elastisch zijn - ze kunnen verlengen en vervolgens terug te trekken -, zijn ligamenten juist plastisch: zij strekken en blijven uitgerekt, net als kauwgom. [ pranamaya.com/what-is-yin-yoga ]

Yin Yoga - grenzen verkennen en verleggen

In Yin Yoga worden posities langer vastgehouden, zo heb je meer tijd om je grenzen te verkennen en te verleggen. Je gebruikt je lijf niet om in een houding te komen, maar je gebruikt de houding om je lijf beter te voelen. Het is dan ook het relatief rustige karakter van een Yin Yoga-les dat de meeste deelnemers aanspreekt. De les is juist zo lekker doordat je even niet heel intensief hoeft te bewegen, maar juist de tijd kunt nemen voor je lichaam.
Yin Yoga confronteert je met jezelf -"Net als alle yogavormen kan het je inzicht geven in wie je bent en wat je gelukkig maakt. Yin Yoga geeft je nog meer die kans, omdat je langer in de houdingen blijft. Daardoor kom je jezelf en je rusteloosheid tegen. Je merkt dat je toch ambitieus bent of dat je jezelf constant vergelijkt met de persoon naast je. En op zo’n inzicht zit niet iedereen te wachten."Aldus Chris Ramkema, Yin Yogadocent, in YOGA Magazine Nr. 1, 2010.

Yin Yoga voor een betere gezondheid

Zelfs als je slecht een paar minuten, een paar keer per week Yin Yoga beoefent, zal je aangenaam verrast zijn hoe anders je je voelt als je gaat zitten om te mediteren. Gemakkelijker mediteren is echter niet het belangrijkste voordeel van Yin Yoga. Als Hiroshi Motoyama en andere onderzoekers  gelijk hebben - als het netwerk van bindweefsel komt overeen met de meridianen van de acupunctuur en de nadi's van yoga - dan  is versterking en stretching van bindweefsel op lange termijn van cruciaal belang voor ons aller gezondheid.  [ pranamaya.com/what-is-yin-yoga ]


Yin Yoga in Nederland

Grondlegger van 'Yin Yoga' is de Amerikaan Paul Grilley [ paulgrilley.com/ ], die sinds 1980 onderwijst in yoga en anatomie. Hij baseert zijn theorie op de onderzoeken en geschriften van Hiroshi Motoyama, een yogi en wetenschapper uit Tokio met veel kennis van energiebanen en acupunctuur.

Onderstaand een lijst van internetsites van studio's waar je mogelijk terecht kunt voor meer informatie danwel een proefles:

 Aandacht voor bindweefsel vanuit kinesiologisch standpunt


'Contractuur' is de naam van het proces, waarbij ligamenten krimpen als gevolg van niet genoeg verlengd worden. [Blijvende samentrekking] Het bewegen van een gewricht door zijn 'bereik van de beweging' - op zich - is niet toereikend voor het rekken van gewrichtsbanden, maar de langzame, met aandacht op het bindweefsel en langere tijd aangehouden tractie is dat wel. De ligamenten worden langer, verhogen de mobiliteit, en verminderen de pijn.  
Yin Yoga heeft twee kardinale regels:
(
1) Blijf in een pose lang genoeg om een stretch te laten (3-10 minuten) zijn, 

(
2) Zet het beoogde gewricht in tractie en ontspan de omliggende spieren. 

Yin Yoga moedigt yogi's aan hun eigen specifieke fysiologische gegevenheden met alle zwakheden te accepteren en creatief  te zoeken naar mogelijkheden om met comfort en gemak een pose te kunnen vasthouden: door te spelen met de hoek van de gewrichten en gebruik te maken  van hulpmiddelen als ze nuttig zijn voor het creëren van de bewegingsruimte. [ pranamaya.com/what-is-yin-yoga ]


Bron: http://www.yogaonline.nl/web/Oefeningen/Yogasoorten/Yoga-Stijl/Yin-yoga.htmChris Ramkema, http://www.yogashala.nl/
Grilley, 'Yin Yoga: Outline of a quiet practice', paulgrilley.com/
Grilley, Grilley’s DVD Yin Yoga- The Foundations of a Quiet Practice
Dr. Motoyama, 'Awakening of the Chakras and Emancipation'
Dr. Motoyama, 'YinSights: A Journey into the Philosophy and Practice of Yin Yoga'
, 'Islands of Grace: Restorative-Yin Yoga Journal'
Esther Eckhart, http://www.ekhartyoga.com

woensdag, december 17, 2014

Acupunctuurpunten van speciale betekenis

Apart van punten op acupunctuurmeridianen zijn er diverse punten die van invloed op groepen van acupunctuurmeridianen. In deze listing vind je de punten die direct invloed hebben op YANGyang, YinYang, YINYang en YINYIN, 'Yang te interpreteren als armen/achter/boven en Yin als benen/voor/beneden.

 Xi Cleft Points Chart

In Xi punten vindt een concentratie plaats van de energie van een meridiaan. Dit punt wordt geactiveerd om de blokkade van energie op te heffen. Het is meer een quick-fix in een acute toestand. Ze zijn minder geschikt voor harmonisering van energie. [ Van der Molen ]

Lung LU 6 Urinary Bladder UB 63 Yin Qiao Vessel KD 8
Large Intestine LI 7 Kidney KD 5 Yang Qiao Vessel UB 59
Stomach ST 34 Pericardium PC 4 Yin Wei Vessel KD 9
Spleen SP 8 Triple Heater TH 7 Yang Wei Vessel GB 35
Heart HT 6 Gall Bladder GB 36
Small Intestine SI 6 Liver LV 6


Groep Passagepunten ['group luo']

De energieoverdracht vindt plaats van exces naar deficiëntie. Deze punten kunnen bij uitstek worden gebruikt bij pijn met exces-/Yang-kenmerk. [ Van der Molen ]

Deze 'group luo' punten zijn zeer effectief bij de behandeling van onevenwichtigheden tussen de boven- en onder- , linker- en rechterzijde Yin en Yang aspecten van het lichaam . Ze zijn vooral handig wanneer alle drie kanalen die deze punten kruisen worden verricht . Zo zou een onbalans - waarbij Milt, Lever en Nier betrokken zijn - kunnen worden behandeld via  SP6. [ orientalmedicine.com/point-theory ]

YANG LI, TH, SI TH 8
YinYANG LU, PC, HT PC 5
YINYang ST, GB, UB GB 39
YIN SP, LV, KI SP 6

 

Reüniepunten Tendino Musculaire Meridianen

Tendino Musculaire Meridianen lopen over pezen en spiergroepen dichtbij de hoofdmeridianenen en zijn daar energetisch mee verbonden. TMM hebben geen eigen punten. Reüniepunten zijn contactpunten op basis van hun relatie met hoofdmeridianen. Deze punten kunnen bij aandoening van een TMM zeer pijnlijk zijn, waarbij de pijn vaak uitstraalt [ Van der Molen ]

YANG LI, TH, SI GB 13
YinYANG LU, PC, HT GB 22
YINYang ST, GB, UB SI 18 / ST 3
YIN SP, LV, KI CV 3
...
http://www.cram.com/flashcards/group-luo-points-muscle-meridian-points-728747