Translate

zaterdag, september 18, 2010

Burnout: holistische benadering met kinesiologie

Burnout, een specifieke vorm van stress

De drie samenhangende kenmerken van burnout:
  1. Emotionele uitputting: Verlies van energie en het gevoel dat de emotionele reserves zijn uitgeput.
  2. Depersonalisatie: Ontwikkelen van een negatieve en cynische houding tegen over de medewerkers en het werk.
  3. Gevoelens van afnemende competentie: Je hebt het gevoel minder goed te presteren en minder succesvol in je werk te zijn.
Burnout betekent zoiets als afgebrand, uitgeblust en emotioneel uitgeput zijn.Als de oorzaak weggenomen wordt blijven bij burnout de verschijnselen.
Men kan de balans niet hervinden.

Burnout ontstaat ook meestal door een opeenstapeling van stressoren en frustraties over een lange termijn, meestal over jaren.

http://snipurl.com/147drj

Laten we deze "samenhangende kenmerken van burnout" eens aanvoelen: emotie - verminderde focus - verlies van doelmatigheid.

Het dieptepatroon dat hier herkenbaar is, is de idee dat het puur om denken-gevoel gaat. Wees eerlijk, denken-voelen is slechts een deel van het spectrum, van het geheel. Je kunt je probleem (burnout) vanuit het pragmatische proberen te tackelen, maar je kunt ook een holistische kijk op het probleem nemen.

Wat is een holistische benadering van Burnout? - De holistische benadering gaat ervan uit dat de een probleem een verstoring is van een geheel. De gehele mens is een fysieke, psychisch-emotionele en spirituele eenheid. Dit betekent dat als er op een van deze gebieden een verstoring - of opeenvolging van verstoringen - ontstaat dit invloed heeft op de andere gebieden. Bij het balanceren van deze verstoring(en) zullen daarom al deze gebieden in het plaatje worden meegenomen.

Het Universum is niet zo rechtlijnig als wij denken
- Het komt maar al te vaak voor dat onze verklaring van de "wereld" beperkt wordt door de uitgangspunten van ons denken. Denk aan Copernicus, Newton, Einstein. Alles is uiteindelijk "relatief" ... Relatief: betrekkelijk, of afhankelijk (relatie).

Gespecialiseerde kinesiologie is een vorm van energetische healing, die deze benadering ondersteunt. Gebruikmakend van de manuele spiertest, krijgt de practitioner van gespecialiseerde kinesiologie direct inzicht aan welk gebied aandacht te schenken.

Door af te stemmen op het geheel, krijgen we ook informatie van het geheel. En krijgen we de gelegenheid dat te doen wat voor deze persoon, met deze vorm van burnout het meest geschikt is.

Toegepaste en Gespecialiseerde Kinesiologie kennen de Gezondheidsdriehoek als basis voor mogelijke interventies: Chemie, Structuur, Emotie. Leidend daarin is energie (chi)!

Neem nou bijvoorbeeld de invloed van ...
  • Chemie: Tekort aan Vitamine B12, B6 en B9 zou oorzaak kunnen zijn van alle vermoeidheidsverschijnselen;
  • Structuur: Beperkte of geblokkeerde beweging van schedelbeenderen zou dyslexie (leef-blindheid) op kunnen leveren;
  • Emoties: Niet herkende gevoelens en emoties kunnen je beperken van geboorte tot het graf;
  • Energie: Niet goed doorstromende energie, kan leiden tot het futloos voelen.
De bedoeling van dit schrijven, is u bewust te maken van een mogelijke holistische benadering, Een benadering, die ik voor elk probleem - dat zich in het leven kan voordoen - voorsta. Let wel: de mogelijkheid bestaat dat burnout een verzamelnaam is voor een bepaald ervaren. Net zoals fibromyalgie een verzamelnaam is van een belevingsbeeld.

Huib Salomons, Beoefenaar Gespecialiseerde kinesiologie: orthokin.nl
------

Geen opmerkingen: